Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Shigeru Miyamoto’s masterwork Super Mario Brothers is truly a classic work of modern literature; borrowing heavily from Fear and Loathing in Las Vegas...полностью>>
Остальные работы->Реферат
flying will help with this. Feature Lung Leaf Large surface area Alveoli Big air spaces in the spongy mesophyll Close to transport system Capillaries ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Faust: a figure defined by the characters in which he interacts. In Johann Wolfgang von Goethe?s Faust first part, Faust is a famous character of self...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Communications software on the intervening networks between the source and destination networks. And these collections of networks linking millions of...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Принцип колегіальності в медицині

  Реферат >> Астрономия
  Саме медицина в кращих своїх моральних зраз­ках і намаганнях концентрує й наочно уособлює кон­цептуальні принципи та засади професійної колегі­альності, тобто фахової взаємоповаги, порозуміння та водночас вимогливості до практичної роботи лікарів заради інтересів хворого.
 2. Принципи взаємовідносин середніх медичних працівників з родичами хворого

  Реферат >> Астрономия
  У зв'язку з тим що безпосередній догляд за важко хворою дитиною в стаціонарі здійснюється звичайно матір'ю, необхідно зробити все можливе, щоб чи хоча б зменшити психічна напруга матері: створити їй умови для повноцінного відпочинку, подбати про раціональне харчування, при необхідності запропонувати седативні засоби, переконати мати в тім, що її дитина одержує повноцінне всебічне лікування.
 3. Принципи менеджменту

  Реферат >> Астрономия
  Результативність і ефективність управління сучасною організацією значною мірою залежить від того, яких принципів дотримуються її керівники, приймаючи управлінські рішення, і які методи вони застосовують для їх реалізації. Правильний вибір забезпечить досягнення бажаного результату найменшими зусиллями.
 4. Принципи аудиту Стандарти і норми аудиту

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Аудиторські перевірки повинні проводитись відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці стандартів з врахуванням вітчизняного досвіду і свого середовища. Од­нією із основоположних є міжнародна норма аудиту (МНА) № 3, в якій вказані основні принципи, що регулю­ють аудит.
 5. Принципі трудвого права

  Реферат >> Государство и право
  Актуальність теми дослідження. Побудувати громадянське суспільство і відповідну йому демократичну, соціальну, правову державу, що передбачено Конституцією України, можна, тільки здійснивши комплексне, системне реформування всіх сфер суспільного життя.
 6. Робота вчителя початкових класів з батьками

  Курсовая работа >> Психология
  Школа Як багато чекань, надій, хвилювань зв'язують діти, батьки, учителі з цим словом Вступ до школи – це початок нового етапу життя дитини, вступ його у світ знань, нових прав і обов'язків, складних і різноманітних відносин з дорослими й однолітками
 7. Принципи ціноутворення в умовах ринку

  Контрольная работа >> Экономика
  Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядковується суспільним потребам, вираженим у формі платоспроможного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості товарів і тощо
 8. Робота класного керівника

  Реферат >> Астрономия
  У Положенні про середню загальноосвітню школу України зазначено, що повсякденне керівництво навчально-виховною роботою в класі здійснює класний керівник, призначений адміністрацією школи з числа вчителів, що викладають у цьому класі. На нього покладається розв'язання таких завдань: виховання в учнів культури поведінки, формування в них високих моральних
 9. Робота з важкою дитиною

  Учебное пособие >> Психология
  Налагодити спілкування з “важкою" дитиною буває доволі непросто З одного боку, психологічно складно для самого педагога: додаткове емоційне навантаження, постійний пошук вирішення різноманітних “дитячих сюрпризів", - з іншого - важко самій дитині, яка у 99% випадків просто по - іншому спілкуватись не вміє Є ще і “третій бік": і вихователь, і “важкий" не розуміють один одного, спілкуються “лоб до лоба”, не знаходячи компромісу Причин тому багато Ми зупинимося на, наш погляд, на одній із найпоширеніших - невмінні налагодити контакт з дитиною
 10. Принципи функціонування грошово кредитної політики в транзитивній економіці

  Курсовая работа >> Экономика
  На даний час в умовах переходу до ринкової системи господарювання украй важливо ефективне і стабільне функціонування грошової системи Головним результатом функціонування грошової системи є розробка і реалізація визначеної грошово-кредитної політики Позитивний вплив цієї політики на розвиток економіки визначає ефективність самої грошової системи На сьогодні загальний стан економіки в більшому ступені залежить від стану грошово – кредитної сфери Тому украй важливе ефективне проведення грошово- кредитної політики Вища і кінцева її мета полягає в забезпеченні стабільності цін, повній зайнятості і
 11. Принципи цілеутворення в освіті

  Реферат >> Педагогика
  Але на відміну від названих компонентів діяльності ціль більш усвідомлюється. Уявляючи бажані результати своїх дій, людина обирає певний спосіб діяльності, її засоби, утворює необхідні умови. Чим ясніше усвідомлюється і розуміється ціль, тим імовірніше те, що вона буде досягнута.
 12. Робота серця

  Реферат >> Астрономия
  РОЗПОВІДЬ ВЧИТЕЛЯ. Збільшен­ня або зменшення хвилинного об'єму крові, який перекачується серцем, може змінюватися за рахунок зміни ритму та сили скорочення серця. Серце дуже чутливо реагує на зміни в навколишньому середовищі. Воно першим відгукується на потребу ор­ганізму, не зважаючи на те, чи то фі­зичні навантаження (сходження на гору, занурення під воду), чи дія висо­ких температур, чи емоційне збу­дження.
 13. Робота психолога у виправній системі

  Контрольная работа >> Психология
  Юридична психологія як наука почала розвиватися більше ста років тому назад, коли в практиці кримінального судочинства все частіше стало використовуватися психологічне знання для пояснення різних сторін досконалого протиправного діяння, риси особи злочинця Цей напрям в юридичній психології на сьогодні є самим розвинутим Достатньо розробленими напрямами в юридичній психології є ті, які знаходяться на стику з криміналістикою і кримінологією Одне з них зв'язане із застосуванням психологічних знань в оперативно — розшукової і слідчої діяльності, інше — з виявленням психологічних детермінант доско
 14. Принцип розподілу влад за Конституцією США

  Реферат >> Астрономия
  Конституція США, схвалена Філадельфійським конвентом 11 вересня 1787 року, вступила в силу 4 березня 1789 року, - перша конституція США як єдиної федеративної республіки, яка має повну міжнародну правосуб’єктність. Прийняття конституції єдиної держави, яка об’єднала тринадцять незалежних штатів на базі колишніх колоній, не було випадковим.
 15. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

  Реферат >> Экономика
  Виробничий процес – це сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції Організація виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці Виробничий процес і окремі його операції повинні бути раціонально організовані у просторі і часі Для цього слід дотримуватися певних принципів при проектуванні та організації виробничого процесу До таких принципів належать: спеціалізація, пропорційність, паралельність, прямо точність, безперервність, ритмічність, автоматичність, гнучкість, гомеостатичність Усі вище пере
 16. Принципи конфігурування коммутатора Cisco Catalyst 2960

  Лабораторная работа >> Коммуникации и связь
  Комутатори є пристроями 2-го рівня, які використовуються для пом'якшення браку смуги пропускання і вирішення проблеми переповнювання в мережі. Комутатори можуть сегментувати локальну мережу LAN на сегменти (segments), які складаються з двох робочих станцій.
 17. Принципи обліку основних господарських процесів

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Кількісними показниками діяльності підприємства є показники обсягу тих або інших процесів, наприклад кількість заготовлених (придбаних) виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виробленої та реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо.
 18. Принципи виборчого права в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Під виборчою системою України розуміється передбачений законодавством порядок формування представницьких органів держави. Усі норми законо­давства, які регламентують цей порядок, у сукупнос­ті складають виборче право. Основними його джерелами є Конституція України, Закони України: "Про вибори народних депутатів України" від 24 вересня 1997 р.
 19. Принципи гуманістичної психології

  Реферат >> Психология
  Гуманістична психологія - особливий напрямок, що відрізняється від інших шкіл по ряду принципово важливих для розуміння природи людини положень До нього традиційно відносять такі концепції, як теорія особистісних рис Г Олпорта, теорія самоактуалізації А Маслоу, теорія і індирективна психотерапія К Роджерса, уявлення Ш Бюлера про життєвий шлях особистості, ідеї Р Мейя
 20. Принцип аудиторського контролю

  Реферат >> Астрономия
  Принцип (від лат. principium — начало, основа) аудиту -це основні засади, на яких здійснюється його функція. Виз­начені вони нормативом № 3 "Основні принципи, які регу­люють аудит", затвердженим Аудиторською палатою Украї­ни. Спірною є сама назва нормативу, оскільки аудит регулю­ють не принципи, а закони та нормативно-правові акти, але попри цю недоречність, у ньому закладені основні засади, які формують аудит як певну систему знань.
Generated in 0.25024318695068