Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Оскільки переважно частина в малих соціальних груп виникає у зв’язку з необхідністю розв’язувати якийсь комплекс суспільних завдань, то у ході їх реал...полностью>>
Финансы->Реферат
Существует большое количество типов аукционов. Разнообразие в правилах аукционов определяется разнообразием случаев, в которых можно использовать аукц...полностью>>
Финансы->Реферат
Основные средства представляют собой стоимостную оценку основных производственных фондов – совокупности материально-вещественных ценностей, используем...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Несмотря на экономическую и политическую отсталость, Италия отличалась богатством и разнообразием театральной жизни. К XVIII в. Италия обладала лучшим...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Вивчення складу та принципу дії вимірювально-діагностичного комплексу для визначення параметрів

  Реферат >> Коммуникации и связь
  Електричні машини (ЕМ) різних типів із-за специфічних пошкоджень в результаті відмов, ремонтують в умовах спеціалізованих цехів та підприємств, але, не обладнаних спеціальною технічною базою. Вирішальною частиною ремонту машин є їх випробування, яке проводиться з метою підтвердження установлених у стандартах та технічних умовах характеристик електричних машин та експериментального визначення кількісних показників надійності двигуна, але по визначенню тільки одного якогось параметру.
 2. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

  Курсовая работа >> Психология
  Проблема сирітства та дітей, позбавлених батьківського піклування, завжди була актуальною, її розв’язання – одне з пріоритетних спрямувань державної соціальної політики Державний комітет статистики України повідомляє, що кількість дітей-сиріт і молоді, позбавленої батьківського піклування, з кожним роком невпинно зростає За даними Державного комітету статистики України станом на 01 09 2006 в школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало 15 669 вихованців 17 780 дітей налічувалося в інтернатних закладах у 2008 році
 3. Сканери їх будова та робота з ними

  Реферат >> Астрономия
  Майже кожен користувач комп'ютера постійно зіштовхується з проблемою перетворення документів з паперової форми в електронну. Однак процедура введення інформації вручну віднімає величезну кількість часу і чревата помилок. Крім того, вручну можна вводити тільки тексти, але не зображення.
 4. Принципи, цілі й завдання сімейної психотерапії

  Реферат >> Психология
  Із другої половини 20 століття стали інтенсивно розвиватися психологічне консультування й психологічна сімейна терапія, що не ставлять медичних цілей і спрямовані на нормалізацію відносин і особистісний ріст членів родини
 5. Інтегральні вимірювальні підсилювачі для використання в ЦВП (принцип дії, основні параметри, схеми включення, провідні світові виробники)

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Курсова робота на тему «Інтегральні вимірювальні підсилювачі для використання в ЦВП (принцип дії, основні параметри, схеми включення, провідні світові виробники)» виконана згідно з навчальним планом по дисципліні Цифрові вимірювальні прилади, на кафедрі Метрології, стандартизації та сертифікації.
 6. Принципи управління освітою

  Реферат >> Государство и право
  Принцип науковості. Передбачає врахування під час організації навчально-виховного процесу в закладах освіти досягнень педагогіки, психології, методик викладання навчальних предметів, фізіології, гігієни, кібернетики та інших наук, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах.
 7. Принцип наочності

  Реферат >> Культура и искусство
  Процес пізнання розвивається за формулою "від живого бачення до абстрактного мислення і від нього до практики". Це положення лежить в основі принципу наочності. Навчання вправи починається зі створення певного уявлення про особливості її виконання. При цьому створення уявлення повинно базуватися на зоровому, слуховому, тактильному і м'язовому сприйнятті.
 8. Порівняння загальних характеристик роботи різних методів сортування

  Курсовая работа >> Информатика, программирование
  В даний час обчислювальна техніка проникла практично в усі сфери людської діяльності. За допомогою ЕОМ можна вирішувати найрізноманітніші завдання. Але для того, щоб вирішити поставлену задачу, необхідно вказати послідовність дій, виконання яких приведе до необхідного результату, - скласти програму.
 9. Робота міжнародного відділу ЗМІ

  Лекция >> Журналистика
  Фахівцем у галузі міжнародної журналістики є Слісаренко, тому варто читати його матеріали, також Коркушко, Андрушко, Лещєнко, Наєм. Три ключові питання для журналіста-міжнародника при підготовці до написання матеріалу: мета події; завдання журналіста (розкритикувати, похвалити тощо); висновки (резюме, узагальнюючі рекомендації щодо подальшого обговорення цієї події).
 10. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

  Книга >> Астрономия
  Під етикою розуміють науку про суть, закони виникнен­ня, розвиток і функції моралі, про відносини між людьми і обов'язки, які випливають з цих відносин. Вперше термін «етика» застосував Арістотель, який розумів її як філософію моральної поведінки людей.
 11. Вивчення будови та принципів роботи восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080)

  Лабораторная работа >> Информатика, программирование
  Регістр – це спеціальний запам’ятовуючий пристрій, який складається з лінійки тригерів і може запам’ятовувати декілька біт інформації одночасно. Більшість регістрів мікропроцесора 8-розрядні, деякі (PC, SP) - 16-розрядні. Всі регістри розбиті на групи і відрізняються різним функціональним призначенням.
 12. Вивчення роботи пакета програм Microsoft Internet Explorer

  Реферат >> Астрономия
  Для роботи в Iнтернеті необхідно мати простий і зрозумілий інструмент, який дозволив би використовувати всі можливості мережі. Одним з таких інструментів є пакет програм Internet Explorer(MIE), розроблений фірмою Microsoft . Зараз вже продається версія 5.
 13. Принципи організації документообігу та його особливості

  Контрольная работа >> Делопроизводство
  Порядок руху документів в організаціях не завжди продуманий — багато документів проходять довгий і заплутаний шлях від створення чи отримання до до виконання, ряд операцій з ними дублюється, а деякі з них при більш ретельному аналізі взагалі виявляються непотрібними.
 14. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

  Реферат >> Социология
  Серед періодів життя людини підлітковий вік - один із самих важких та критичних періодів становлення людини як біологічного виду і як особистості Цей вік нестабільний, ранимий, важкий, і виявляється що він більше ніж інші періоди життя залежить від реальностей довкілля Характеризується численними соматичними, психічними та соціальними змінами Це період відчайдушних спроб пройти через “усе”
 15. Принцип систематичності

  Реферат >> Культура и искусство
  Освітні, оздоровчі та виховні завдання фізичного виховання вирішуються протягом всього часу навчання учнів у школі. Для їх успішного розв'язання необхідні цілеспрямовані і тривалі зусилля учнів. Тривалий характер розв'язання цих стратегічних завдань обумовлює необхідність організації безперервної ("ланцюгової") пізнавальної і рухової діяльності учнів.
 16. Принципи побудови інтерфейсів операційних систем

  Реферат >> Астрономия
  Нагадаємо що ОС завжди виступає як інтерфейс між апаратурою комп’ютера і користувачем з його задачами. Під інтерфейсами операційних систем тут і надалі слід розуміти спеціальні інтерфейси системного і прикладного програмування призначених для виконання слідуючи задач:
 17. Принципи побудови процесу фізичного виховання

  Реферат >> Астрономия
  Усі явища та процеси у природі і житті підпорядковані певним закономірностям і розвиваються відповідно до них. Ці закономірності існують у природі незалежно від волі людини. Таким закономірностям, як показують наукові дослідження і практичний досвід, підпорядкований і процес фізичного виховання.
 18. Робота з базами даних в MS Excel

  Реферат >> Информатика, программирование
  У цьому плані Excel можна розглядати як нескладну СУБД реляційного типу. Реляційні бази даних подаються у формі звичайних двовимірних електронних таблиць-відношень (relation); в останніх версіях Excel їх називають просто списками. База даних (список) в Excel — той самий робочий аркуш із його стовпцями і рядками, текстом, числами й іншими елементами, але сформований за певними правилами.
 19. Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки

  Реферат >> Менеджмент
  Аналіз соціальних процесів, що відбуваються у сфері суспільних відносин стосовно організації національної безпеки в Україні, свідчить про наявність правових проблем, пов’язаних з дотриманням основоположних, загальновизнаних принципів та норм міжнародного права.
 20. Робота Жана Поля Сартра Екзистенціалізм - це гуманізм

  Реферат >> Астрономия
  Жан Поль Сартр народився 21 червня 1905 року в Парижі. Закінчивши привілейований вищий учбовий заклад “Еколь Нормаль”, відслуживши належний строк в армії, Сартр викладає філософію у ліцеї в Гаврі. У 1933-34 роках, знаходячись на стажуванні в Берліні, він знайомиться з феноменологією Едмунда Гуссерля та отримує уявлення про екзистенціалізм Мартина Гайдеґґера.
Generated in 0.30834197998047