Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
On December l, 1955, Rosa Parks got on the bus because she was feeling tired after a long day at work. She was sitting in the middle of the bus, which...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Even with topics that I feel strongly about, I take my time and let the other person express their views, and hope to be able to express my views as w...полностью>>
Остальные работы->Реферат
I peek outside my window and notice the repetition of speeding cars driving by. Loud engines roaring throughout the neighborhood. Reckless teenagers r...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Henri +mile Beno t Matisse was a French artist, leader of the Fauve group, regarded as one of the great formative figures in 20th-century art, and a m...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Правоохоронна і правозахисна діяльність (2)

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Мета заняття. Ознайомити студентів із завданнями та структурою судової влади. Дати характеристику судоустрою та судочинства. Охарактеризувати правоохоронну діяльність, правоохоронні та правозахисні органи України. Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду.
 2. Правоохоронна і правозахисна діяльність (1)

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Мета заняття. Ознайомити студентів із завданнями та структурою судової влади. Дати характеристику судоустрою та судочинства. Охарактеризувати правоохоронну діяльність, правоохоронні та правозахисні органи України.
 3. Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Прокуратура виконує завдання в межах своєї компетенції та в точній відповідності гарантій забезпечення прав і свобод людини. Її діяльність щодо реалізації загальнолюдських стандартів прав людини отримує прояв у різних сферах її діяльності, зокрема, під час досудового слідства, судового розгляду справи, провадження в апеляційній інстанції тощо.
 4. Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб органів внутрішніх справ

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Метою вивчення цієї лекції є формування у студентів систематизованих знань щодо правоохоронної та правозахисної діяльності посадових осіб органів внутрішніх справ. Утвердження поваги до людини, її життя, здоров’я, честі та гідності як найвищої соціальної цінності, забезпечення прав людини, обвинуваченої або підозрюванної у вчиненні злочину.
 5. Сутність та обов язковість судового рішення

  Реферат >> Психология
  У становленні незалежної, демократичної, соціальної і правової Української держави важлива роль належить судовій владі. Конституція України вперше на конструктивному рівні закріпила судову владу як рівноправну і самостійну в системі двох інших гілок влади - законодавчої і виконавчої.
 6. Податковий облік і звітність

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Іванов Ю Б , Найденко О Є Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Податковий облік і звітність” для студентів спеціальності 6 050100 “Оподаткування” всіх форм навчання – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2006, – 144 с
 7. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

  Дипломная работа >> Международное публичное право
  Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб автоматично закріплює міжнародну деліктоздатність фізичної особи, а відтак на міждержавному рівні виникають дискусії з приводу того, чи вважати фізичну особу суб’єктом міжнародного права, чи ні.
 8. Білети та відповіді на них за 2002 рік (1)

  Реферат >> Астрономия
  На початку 1918р. Центральна Рада почала схилятися до ідеї проголошення повної незалежності України. Зробити це необхідно було також у зв’язку з необхідністю підписання мирного договору з Центральними державами. 4й Універсал було датовано 9 січня, а проголошено – 11 1918 р.
 9. Закон України Про звернення громадян

  Реферат >> Государство и право
  Громадяни України у своєму повсякденному житті зіштовхуються з необхідністю звертатися по тим чи іншим питанням в установи, організації, органи влади тощо. Право на звернення є одним з конституційних прав громадян України. Зокрема ст. 40 Конституції України говорить: «Усі вправі направляти індивідуальні чи колективні письмові звертання або особисто звертатися в органи державної влади, органи місцевого самоврядування та посадовим і службовим особам цих органів, що зобов'язані розглянути звертання і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.
 10. Державне управління. Відповіді на іспит

  Шпаргалка >> Политология
  Потреба узгодження дій з метою одержання людиною бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому контексті управління — це цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним і універсальним суспільним феноменом.
 11. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку.
 12. Облік аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Прошу дозволити мені виконати дипломну роботу на тему: “Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню” на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгородківському районі
 13. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткуван
 14. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.
 15. Соціально-педагогічна профілактика торгівлі жінками

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність дослідження В період змін і перебудов, які переживає сучасне українське суспільство, більше всього страждають менш захищені верстви населення – жінки, діти, люди похилого віку Якщо проаналізувати становище жінок в сучасній Україні, то ми побачимо загальні для усіх посттоталітарних країн проблеми: фемінізація бідності, дискримінація жінок на ризику праці, низький рівень представництва жінок у керівних органах, збільшення насилля щодо дівчат та жінок Так, 60% офіційно зареєстрованих безробітних в Україні – жінки
 16. Провадження у суді апеляційної інстанції

  Реферат >> Государство и право
  Ідея створення спеціалізованих судів спрямована на забезпечення спеціалізованого професійного судового захисту в сфері правовідносин, регулювання яких становить для суспільства особливий інтерес, як політичний так і економічний. Законодавець у такий спосіб визначає для суспільства пріоритети з питань захисту різних правовідносин, закладає засади демократизації судової влади.
 17. Місце, роль та завдання органів кримінальної юрисдикції

  Лекция >> Право, юриспруденция
  Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави, закріплення у Конституції України положення про найвищу соціальну цінність людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки вимагає формування нових підходів до захисту прав людини.
 18. Історія виникнення адвокатури та поняття адвокатська таємниця

  Реферат >> Исторические личности
  Для того щоб обґрунтувати ті чи інші позиції; як в сфері адвокатури чи адвокатської діяльності й, зокрема, щодо Інституту адвокатської таємниці, звернемося до історії права, історії адвокатури, розглядаючи їх через призму становлення основних прав і свобод людини та громадянина.
 19. Управління в галузях оборони охорони державного кордону митного контролю

  Реферат >> Государство и право
  Відповідно до Конституції захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу (ст. 17). Прагнучи до мирного співіснування з усіма державами, наша держава підтримує свою обороноздатність на рівні оборонної достатності для захисту від можливої агресії.
 20. Інноваційні форми і методи соціальної роботи з сім’єю

  Дипломная работа >> Социология
  Сім'я як основний осередок суспільства виконує найважливіші соціальні функції, відіграє значиму роль у житті людини, його захисту, забезпеченні соціалізації, формуванні і задоволенні індивідуальних потреб
Страницы: следующая →

1 2 3
Generated in 0.22069597244263