Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
computer systems, including those of Sun Microsystems, Motorola, and the Pentagon. Mr Mitnick was ARRESTED on February 15,1995, after an FBI computer ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
These included the British and members of other Muslim sects, whose beliefs, Khomeini’s family was certain, would destroy the faith....полностью>>
Остальные работы->Реферат
In addition to telling a story, novels also communicate a vivid sense of experiences and attitudes to the reader. They do this by allowing the reader ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
And in Genesis 1, this idea is reinforced by the sentence “From God’s picture he created him”. God wanted man as good as him and he gave him his bened...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної п

  Реферат >> Государство и право
  Історія підрозділів по боротьбі з корупцією на місцях у системі Державної податкової служби України нерозривно пов’язана зі становленням самої податкової служби. Тому доречним буде звернення до ретроспективного огляду та аналізу становлення податкової служби України.
 2. Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції

  Реферат >> Право, юриспруденция
  Обставина, що чинне вітчизняне антикорупційне законодавство потребує свого вдосконалення, не викликає сумніву. Хоча, зауважимо, що в системі складових ефективної протидії корупції законодавча база не є найгіршою – в Україні створена в цілому достатня законодавча основа для ефективної протидії корупції, у тому числі в частині відповідальності за корупційні правопорушення.
 3. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і тінізованих фінансових деліктів особливої уваги заслуговує зменшення державних підприємств і зростання кількості суб’єктів приватного сектору економіки.
 4. Відповідальність державних службовців за інші правопорушення, повязані з корупцією

  Курсовая работа >> Политология
  Актуальність теми зумовлена цілим рядом обставин. По-перше, ні для кого не секрет, що Україна займає одне з перших місць серед держав, що мають проблеми з корупцією. Про це свідчать дані міжнародної недержавної організації з боротьби з корупцією та дослідженню питань корупції у світі Трансперенсі Інтернешнл (Transparency International), відповідно до яких Україна у 2010 році посіла 134 місце наряду з малорозвиненими країнами [54].
 5. Методика отримання перевірки та реалізації інформації щодо корупційних діянь

  Реферат >> Астрономия
  Існування корупції в Україні – офіційно визнаний факт. Після проголошення незалежності наша молода держава з перших років відчула на собі потужну силу злочинних і корумпованих елементів, які у взаємодії швидко розподіляли сфери впливу найважливіших галузей економіки, здійснювали всебічний вплив на політичне життя країни.
 6. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дослідження Досвід багатьох країн світу показує доцільність залучення інвестицій Для України, як і для інших постсоціалістичних країн, існує ряд перешкод на шляху здійснення цього процесу До них можна віднести відсутність відповідного інвестиційного клімату в країні; недосконалість ринкового механізму економіки; нестабільність політичної ситуації; низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприємців; недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак зацікавлених партнерів Крім того, на інтенсивність інвестицій діє податкова система; відсутність діючої с
 7. Поняття та особливості валютного контролю

  Дипломная работа >> Право, юриспруденция
  1. Важливим видом фінансового контролю є валютний контроль - контроль за дотриманням валютного законодавства при здійсненні валютних операцій за участю резидентів і нерезидентів, а також за зобов'язаннями щодо декларування валютних цінностей та іншого майна.
 8. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 9. Організована злочинність актуальні проблеми процесу доказування

  Реферат >> Астрономия
  Неупереджено оцінюючи правову ситуацію у суспільстві, умови та причини її погіршення, слід визнати, що попри всі зусилля правоохоронних органів сьогодні найбільш деструктивною силою в нашій державі є організована злочинність. Вибір саме цієї проблеми для дослідження, на нашу думку, обумовлено як нагальною необхідністю посилення боротьби з організованою
 10. Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та місті Харкові

  Дипломная работа >> Политология
  Вибір даної теми обумовлений її актуальністю, бо в Україні на теперішній час склалася складна соціально-економічна ситуація, яка несе у собі зміни у політичній та економічній системах, що одночасно несе у собі, як великі можливості, так і серйозні погрози для кожної особистості та суспільства в цілому.
 11. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Прогресуюча інтенсифікація розширення і поглиблення різ­номанітних економічних відносин між народами, державами і континентами обумовила появу і стрімке формування порівня­но нової галузі сучасного міжнародного права - міжнародного економічного права.
 12. Проблеми боротьби з відмиванням "брудних грошей"

  Реферат >> Финансовые науки
  Процес відмивання „брудних” грошей є катастрофою для правопорядку і економіки як на національному, так і на загальносвітовому рівні Він згубно впливає на загальну соціально-економічну ситуацію, завдає відчутних моральних збитків кредитним установам, підриває довіру добропорядних вкладників
 13. Законність та правопорядок (2)

  Реферат >> Государство и право
  Дана курсова робота являє собою, на мій власний погляд, цілий комплекс наукових думок, досліджень різних теорій, думок практиків, оскільки законність та правопорядок – основна запорука існування правового громадянського суспільства, а отже – і не тільки сфера вивчення теорії держави і права, а й інших юридичних та й навіть деяких економічних наук
 14. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Здійснення країнами Західної Європи, США й Канади жорсткої імміграційної політики, що спрямована на значне скорочення потоку іммігрантів, викликало збільшення кількості спроб нелегального проникнення на територію цих держав громадян слаборозвинених в економічному і соціально-політичному відношенні країн.
 15. Корупція як соціальне явище: український контекст аналізу

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження На думку багатьох міжнародних та українських експертів корупція є сьогодні в Україні найважливішою проблемою, більш того, головною загрозою нормального розвитку суспільства В умовах тотальної корумпованості всіх галузей влади на всіх рівнях принципово неможливо вирішити жодної соціальної, економічної, політичної проблеми Негативні наслідки, породжувані цим явищем, не тільки перешкоджають прогресивному, поступальному розвитку суспільства, але й являють серйозну загрозу інтересам національної безпеки країни Найбільш проблемною характеристикою явища корупції стало т
 16. Державне управління у діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю

  Реферат >> Государство и право
  Статистичні дані стверджують, що кількість організованих злочинних угруповань та скоєних ними злочинів невпинно зростає. За даними Головного Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, в Україні існує близько 450 мафіозних груп, в яких об’єднано понад 10 тисяч осіб (для порівняння: італійська мафія – сицилійська «Коза ностра», неаполітанська «Каморра» і калабріанська «Дрангета» налічує сьогодні 17 тисяч чоловік).
 17. Правові основи забезпечення здійснення своїх повноважень митними органами України

  Курсовая работа >> Таможенная система
  Таким органом нині є Державна митна служба України, яку було створено Указом Президента України «Про державну митну службу України» від 29 листопада 1996 р Держмитслужба стала правонаступником ліквідованого Державного митного комітету України
 18. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції
 19. Державна Податкова Адміністрація України її сутність та структура

  Реферат >> Астрономия
  Податки – це обов’язковий елемент економічної системи держави незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають при владі.
 20. Організація діяльності державної податкової інспекції Святошинського району міста Києва

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  18 8 Організація пожежної безпеки в приміщеннях ДПІ у Святошинському районі Категорія приміщень за вибухонебезпечністю Системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, наявність первинних засобів пожежегасіння
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.20365405082703