Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Реферат
Базовый процесс - это всесторонний план работы для групп любых типов и компаний всех видов с различными бюджетами. Базовый процесс - это всего пять фа...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Right now in life Drawing I am working on the structure of the human anatomy. Our teacher wants us to feel the structure through gestures and get the ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Poetry is a way that stories are told much like the lyrics of contempory song. Poetry has been written since ancient times as a way of story telling. ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
I did my book report on Dark City by Frank Lauria. The main characters in the book were John Murdoch, Mr. Hand, and Mr. Book. Since Murdoch woke up in...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Психологія сімейних відносин

  Контрольная работа >> Психология
  На мою думку вірний варіант 4 Уявімо ситуацію, коли зустрічаються погляди двох людей, які приваблюють один одного, вони мовби завмирають на одну мить, фізіологічно у них підвищується пульс, можлива зміна кольору обличчя
 2. Психологічні особливості релігійних аддиктів

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність теми дослідження Перехід до нових форм державного керування в Україні виявив суперечливість правової бази, що регулює державно-релігійні відносини Безмежна воля совісті й релігійних організацій, закріплена в законодавстві, породила ситуацію, якою скористалися різні деструктивні релігійні утвори, секти Їхня діяльність настільки широко розвернулася на території України, що тепер необхідно розглядати проблему негативного впливу таких груп на життя й здоров'я громадян і суспільства, а в цілому — на безпеку держави Тоталітарні секти в Україні, що культивують асоціальність, заперечуючи
 3. Психологічні ознаки малих груп та організацій

  Реферат >> Психология
  Вже на самих ранніх етапах розвитку людського суспільства люди збиралися в групи, щоб забезпечити своє виживання та розвиток В первісних племенах спільними ритуальними діями та танцями відмічались важливі події і супроводжувались культові обряди; багато давньогрецьких мислителів, в тому числі великий Сократ, зверталися до групової форми філософствування, для того щоб перевірити свої ідеї про природу Всесвіту та людського роду; середньовічні монахи об’єднувались в релігійні ордени, аби очистити душу і осягнути Божественну сутність Ці ранні форми об’єднання уже мали в собі зачатки тенденції до
 4. Психологічна характеристика та психотерапевтичні методи хронічних болів

  Дипломная работа >> Психология
  Для медичної практики у зв'язку з «сигнальним» значенням болю дуже важливою є об'єктивна характеристика вираженості больового відчуття. Важкість і складність цієї оцінки пов'язані з тим, що по своєму характеру біль є суб'єктивним відчуттям, залежним не тільки від величини подразника, який її викликає, але і від психічної, емоційної реакції особистості на біль.
 5. Психологічні типи особистості

  Реферат >> Астрономия
  Останнім часом росте інтерес до питань людської поведінки і пошукам сенсу людського існування. Керівники вивчають як працювати з підлеглими, батьки відвідують курси по вихованню дітей, люди учаться спілкуватися один з одним і “грамотно сваритися“, викладачі вивчають як допомогти справитися з емоційним хвилюванням і почуттям розгубленості своїх студентів і учнів інших навчальних закладів.
 6. Психологічна допомога у сексології і сексопатології

  Курсовая работа >> Психология
  У сексології, як і в інших емпіричних і раціональних науках, у тому числі і нормативних, існує необхідність розробки критеріїв, за допомогою яких можна було б по можливості точно установити границю тим часом, що варто вважати нормальним і здоровим і тим, що розглядається як ненормальне, патологічне Визначення будь-якої норми вимагає великої відповідальності, оскільки автоматично створюються критерії відхилення від неї з усіма наслідками, як для здоров'я, так і існування людини в суспільстві в цілому
 7. Психологічна діагностика рівня домагань особистості

  Курсовая работа >> Психология
  Текст - 44 с , табл - 4, джерел - 30, додатки - 3,У курсовій роботі проаналізовано теоретико-методологічні основи дослідження рівня домагань особистості в науковій психологічний літературі; зроблено огляд особливостей формування рівня домагань в онтогенезі, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на становлення рівня домагань; розглянуто основні методи психологічної діагностики рівня домагань Запропоновано практичні рекомендації щодо формування адекватного рівня домагань
 8. Поняття соціальної установки

  Реферат >> Психология
  Внутрішній стан готовності людини до дії передує поведінці й має назву атитюд (від англ attitude — ставлення, установка) Атитюд формується на підставі попереднього соціально-психологічного досвіду, розгортається на усвідомленому й неусвідомленому рівні та здійснює регулятивну (спрямовує поведінку або управляє нею) функцію стосовно поведінки індивіда Він також визначає стійкий, послідовний, цілеспрямований характер поведінки в ситуаціях, що змінюються; звільнює суб'єкта від необхідності приймати рішення й довільно контролювати поведінку в стандартних ситуаціях; може виступати і як чинник, що з
 9. Психологічна основа різних релігій

  Курсовая работа >> Религия и мифология
  Що спонукає людей, особливо людей мислячих, сьогодні звертатися до релігії? Чи не достатньо науки – або тієї картини світу, яку, починаючи з античності, пропонують філософи? Прислухаємося до відповіді на це питання людини науки – історика і філософа XX століття А Тойнбі Він звертає увагу на те, що у всі часи філософія залишається долею меншини: і не тільки із-за своєї вузької термінології, а через недолік «духовної вітальності» – емоційну силу, яка захоплювала б собою маси Навіть філософія відчуженості від світу, яка близька до релігії по постановці етичних проблем: як стоїцизм передбачив хри
 10. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

  Курсовая работа >> Социология
  Якщо звернутися до історії філософської і соціологічної думки, то побачимо, що суттєве місце завжди посідали пошуки інтегративних елементів, відносин, які визначають їхню цілісність У складній системі суспільних відносин, соціальних зв'язків, мислителі пробували виділити головні визначаючі За Регелем, головними визначаючими були правові відносини, саме вони єднали всі види зв'язків в одне ціле За Кантом, таку роль відігравали моральні відносини За Марксом — глибинні економічні Власник і безпосередній виробник не можуть існувати один без одного Відносини, що складаються у процесі виробництва м
 11. Психологічні особливості конфліктів у молодшому шкільному віці

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Перебудова сучасної системи педагогічної діяльності у плані забезпечення різнобічного і гармонійного розвитку особистості вимагає від вихователя особливої уваги до учня на переломних етапах його психічного та соціального розвитку, коли помітно загострюються суперечності цього процесу Дуже важливо не допустити переростання цих суперечностей у конфлікти, які можуть сповільнювати, а то й деформувати процес становлення особистості учня
 12. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

  Курсовая работа >> Психология
  У сучасних умовах кризи соціалізація підлітка набуває гострого характеру Дитині необхідна підтримка в його адаптації в суспільстві, в прагненні реалізувати себе, навчитися спілкуванню, самовихованню Психологами зафіксована постійна тривога школяра, яку викликають навчальне навантаження (перенавантаження), низькі бали, несправедливий вчитель, який не взмозі дійти до кожного учня, невлаштованість сім’ї, вулиці, де дитина попадає “на лічильник” (кримінальний прийом) або в руки наркоманів, токсикоманів
 13. Психологія неповнолітніх

  Реферат >> Психология
  3 Види девіантної поведінки Поняття деліквентної поведінки Поняття про адитивну поведінку, її групи та шляхи формування Стадії формування залежності від наркотичних та психотропних речовин у підлітків Психопатологічний тип девіантної поведінки, його види
 14. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  У дослідженнях останніх років відмічається тривожна тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я, які зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, а також їх поєднанням Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі більше Зростаюча громадська тривога за стан та положення в школі дітей з різними вадами психічного розвитку, визнання необхідності посилення психолого-педагогічного впливу на покращання та збереженн
 15. Психологічні чинники схильності особистості до альтруїзму

  Курсовая работа >> Психология
  "Якою б егоїстичною не здававалась людина, в її природі явно закладені певні закони, які змушують її цікавитися долею інших і вважати їх щастя необхідним для себе, хоча вона сама від цього нічого не отримує, за винятком задоволення бачити це щастя" (Адам Сміт, "Теорія моральних почуттів", 1759)
 16. Психологічні особливості міжособистісного спілкування підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми Для кожної епохи розвитку людства характерна певна культура спілкування, що відповідає загальнолюдським цінностям Саме тепер важливо закласти у нашому суспільстві засади повноцінної культури спілкування, яка сприяла б духовно творчому потенціалу українського народу, адже її характер помітно впливає на стан економічного, політичного та соціального розвитку країни, духовність громадян і їхню національну свідомість
 17. Психологічні особливості самосприймання студентської молоді

  Курсовая работа >> Психология
  В теорії і практиці вдосконалення нашого суспільства однією з найважливіших є проблема цілеспрямованої підтримки становлення особистості Людина має виховуватись не просто як носій певної суми знань, а, перш за все, – як громадянин України, соціально активний її будівничий, і водночас, творець самого себе як людина із сформованими моральними установками, інтересами, високою культурою праці і поведінки Вирішення цього завдання вимагає здійснення психолого-педагогічних досліджень, які розкривали б закономірності розвитку людини як цілісної особистості, формування її соціальних настановлень, цінн
 18. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у підлітковому віці

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність роботи Одним з найважливіших завдань психологічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми формування творчої особистості, адже розвиток у людей творчого способу мислення давно перетворилося у соціальну необхідність Нові умови і перспективи розвитку суспільства, загальні тенденції науково-технічного й економічного прогресу висувають все нові й нові вимоги до підготовки підростаючого покоління, що стане в майбутньому запорукою успішного існування людської спільноти
 19. Психологічні особливості конфліктів батьків і дітей

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність проблеми. У даний час Україна переживає складні соціально-економічні зміни, які істотно відбиваються на становищі всіх елементів соціальних структур, зокрема сім’ї. Сім’я є найменшим осередком суспільства, що постійно відчуває на собі безпосередньо чи опосередковано ті зміни, які відбуваються у країні та відповідно сама накладає відбиток на розвиток суспільства.
 20. Психологічна служба

  Реферат >> Психология
  Обыденная жизнь — это повседневная жизнь человека, включающая различные стороны его жизни, в целостной динамике ее каждодневного развития. В живой жизни даже две ситуации никогда точно не повторяются, поэтому нельзя упускать из вида специфические предпосылки и жизненные обстоятельства при объяснении поведения и поступков человека.
Страницы: ← предыдущая

1 2 3 4 5
Generated in 0.17719388008118