Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
What is Obscenity? Clearly something hard to talk about. “Obscenity” is difficult to discuss. After all, what makes a thing obscene? It’s an elusive t...полностью>>
История->Реферат
Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис в США, первые признаки которого появились в 2006 году в форме снижения числа прода...полностью>>
Информатика, программирование->Лабораторная работа
Найти общую площадь этих колец. Написать программу решения следующей задачи: Вычислить и запомнить суммы положительных элементов каждой строки матриц ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
C. The reformation left the Russian economy upside down. II. Post-Reform economy versus Pre-Reform economy. A. There were many steps in the reformatio...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Показники стану і використання оборотних засобів

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В сучасних економічних умовах ефективність діяльності підприємств значною мірою визначається станом функціонування їх фінансів Водночас, від стану фінансів підприємств залежить фінансове становище країни в цілому, адже вони є не просто складовою фінансової системи держави, а її основою
 2. Аналіз використання оборотних засобів

  Курсовая работа >> Экономика
  В умовах ринкових відносин особлива увага приділяється оборотним коштам абсолютно всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності Пояснюється таке ставлення до оборотних коштів тим, що вони є продуктивною частиною активів підприємств, організацій, установ, саме від яких у великій мірі залежить наявність прибутку комерційних підприємств Саме від наявності оборотних коштів та показників їх оборотності залежить прибутковість комерційних фірм, можливості реалізації цілей і завдань організації, її фінансовий стан Тому вивчення оборотних коштів є важливим для подальшого планування розв
 3. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

  Курсовая работа >> Экономика
  Підприємства сфери матеріального виробництва здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами (знаряддями виробництва) є також оборотні засоби у вигляді, головним чином, предметів праці – запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, тари тощо Подібно до основних засобів Вони також функціонують у сфері виробництва, тобто – також засоби виробництва
 4. Оборотні засоби підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Оборотні засоби – це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу Оборотні кошти складаються з оборотних фондів і фондів звертання Оборотні фонди - це частина засобів виробництва які единожды беруть участь у виробничому процесі Цілком і відразу переносять свою вартість на готову продукцію і постійно змінюють свою натуральну зовнішню форму Фонди звертання – це засобу обслуговуючі процес реалізації продукції (у процесі виробництва вони не беруть участь)
 5. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

  Курсовая работа >> Экономика
  Майновий стан організації - одна з найбільш важливіших характеристик фінансово – господарської діяльності організації Дана сторона зазнає впливу з боку багатьох факторів, у числі яких знаходиться співвідношення між необоротними і оборотними активами організації
 6. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічний механізм формування та ефективного використання оборотних активів викликає інтерес як у теоретиків, так і практиків В умовах трансформаційної економіки відбувається перехід до ринкових методів господарювання та переосмислюється роль оборотних активів в управлінні промисловістю Облік відіграє важливу роль в інформаційному забезпеченні процесу управління, оскільки є базою для формування управлінської звітності, іншими словами він є підґрунтям для прийняття управлінських рішень
 7. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Щоб забезпечувати стабільність підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно насамперед, уміти реально оцінювати фінансові стани як свого підприємства так і існуючих потенційних конкурентів Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства Вона визначає конкурентноздатність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні Однак одного уміння реально оцінювати фінансовий стан недостатньо для успішного функціонування підпр
 8. Управління оборотними активами на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Оборотні активи є однією зі складових частин майна підприємства Стан і ефективність їхнього використання - одне з головних умов успішної діяльності підприємства Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їхньої організації Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їхнього використання
 9. Ефективность використання оборотних коштив

  Реферат >> Экономика
  Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що кожне підприємство, починаючи свою діяльність, сприяє діяльності певної грошової сумою. Оборотні кошти підприємств покликані забезпечувати безперервне їх рух на всіх стадіях кругообігу з тим, щоб задовольняти потреби виробництва в грошових і матеріальних ресурсах, забезпечувати своєчасність і повноту розрахунків, підвищувати ефективність використання оборотних коштів.
 10. Нормування оборотних засобів

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації, зокрема, нормування оборотних засобів підприємства, є беззаперечним Саме оборотні кошти поряд з основними забезпечують діяльність підприємства Немає оборотних коштів, немає виробництва Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси, а саме сировина і матеріали в межах норм, передбачених потребою підприємства
 11. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  На відміну від основних виробничих фондів оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем Інша частина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживну вартість, у речовій формі в продукт праці не входить (паливо)
 12. Капітал підприємства та його ефективне використання

  Лекция >> Экономическая теория
  підприємництво: від того, наскільки вміло будуть використані наявні ресурси, залежить ефективність та прибутковість підприємницької діяльності. А це залежить від знань, вмінь, досвіду підприємця, який займається господарською діяльністю. Саме в цьому проявляється його талант організатора, менеджера, підприємця, який існує як п’ятий фактор виробництва.
 13. Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Виготовлення (реалізація) продукції, виконання робіт, надання послуг здійснюється в процесі взаємодії праці людини та засобів виробництва Останні за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі фонди підприємства, які складаються з основних та оборотних фондів
 14. Шляхи раціонального формування і використання основного і оборотного капіталу в аграрних підприємствах

  Курсовая работа >> Экономика
  Велику роль за сучасного розвитку аграрної сфери в Україні відіграють знаряддя (основні засоби) і предмети праці ( оборотні активи ) Їх раціональне використання є дуже важливим завданням в сільськогосподарському виробництві, тому що ці два із п’яти факторів, які беруть безпосередню участь у створені вартості продукції і, будучи складовим елементом продуктивних сил, визначають ступінь розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств Тому від рівня забезпеченості виробництва знаряддями і предметами праці, їх структури і ефективності використання значною мірою залежать кінцеві результати
 15. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дослідження досить висока, адже будучи основною ланкою народногосподарського комплексу, підприємство концентрує в собі всі ресурси виробництва Тут розгортаються головні економічні процеси, створюється і примножується народне багатство, формується національний дохід суспільства, забезпечується вирішення економічних і соціальних завдань, складаються виробничі і соціальні стосунки У зв'язку з цим об'єктивна оцінка виробничих можливостей підприємств, а також параметрів і характеристик їх виробничого потенціалу мають значення, для ухвалення рішень Таким чином, вивчення виробничог
 16. Ефективність використання фінансових ресурсів підприємств та шляхи її підвищення

  Реферат >> Финансы
  Актуальність теми дослідження. В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні спостерігається нестача фінансових ресурсів у багатьох суб’єктів господарювання. Це обумовлено рядом обставин. По-перше, втратою підприємствами власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та інфляції.
 17. Ефективність використання обротних коштів підприємства

  Реферат >> Экономика
  Оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Стан і ефективність їхнього використання - одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їхньої організації. Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їхнього використання.
 18. Аналіз стану і ефективності використання основних фондів

  Курсовая работа >> Экономика
  Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)
 19. Ефективність використання ресурсів підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки підприємства Саме на цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, надаються послуги На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри Тут вирішуються питання економічних витрат ресурсів, застосування висопродуктивної техніки На підприємстві намагаються знизити витрати до мінімальних В умовах ринкової економіки “виживає” лише те підприємство, яке більш компетентно визначає вимоги ринку, створює і організовує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечує прибутком кваліфіков
 20. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Останнім часом в умовах становлення ринкових відносин в незалежній Україні загальний фінансовий стан та інвестиційна діяльність як приватизованих, так і державних підприємств значно погіршилися Лише за минуле десятиріччя обсяг матеріальних запасів на вітчизняних промислових підприємствах зменшився більше, ніж на 1/3, грошових коштів та відвантаженої продукції – на 6 і 11% відповідно, величина дебіторської заборгованості зросла більше, ніж в 1,5 рази
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.13942003250122