Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Контрольная работа
Маркетинг является интегральной функцией менеджмента, в том числе и финансового менеджмента. Нельзя управлять движением капитала и возникающими при эт...полностью>>
Экономика->Реферат
Фонд робочого часу: 0 днів Втрати робочого часу: 5 Причини втрат робочого часу: через хворобу Нараховано основна заробітна плата [1 ,0 Х 151 0] 750,00...полностью>>
Право, юриспруденция->Конспект
В спеціальній літературі вживається також поняття « земельні ресурси ». Так на дум-ку фахівця з земельного права В.Ермоленко поняття « земельні ресурс...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Tennessee Williams was born Thomas Lanier Williams on March 26, 1911 in Columbus, Mississippi. As a child, he lived with his mother and grandfather. W...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

  Реферат >> Психология
  Яким чином ми довідаємося, що думає звичайна людина? Яким образом ми довідаємося, що звичайні люди не проявляють належного почуття міри й обережності у вживанні тисяч існуючих у нашій мові термінів, що описують типи й риси особистості? Яким образом ми довідаємося, що вони не володіють у достатній мері здатністю пророкування поводження на основі особистісних характеристик, уважаючи можливість пророкування поводження від ситуації до ситуації малоймовірної, а можливість пророкування поведінкових рангів різних людей на підставі спостереження протягом тривалого періоду - більше ймовірної?
 2. Соціальний психолог як суб'єкт соціальних перетворень

  Реферат >> Психология
  В американському суспільстві соціальний психолог виконував дві основні ролі: академічного вченого, що добуває наукові істини; соціального технолога (маніпулятора), що вирішує практичні завдання, як правило, за замовленням бізнесу й держави «Дослідження в дії» К Левина, що з'явилися першим у США прикладом діяльності вченого-громадянина, залишилися виключенням із загальної традиції В 60-е роки цивільна позиція знову стала популярної серед американських психологів - недавніх учасників студентських демонстрацій протесту проти в'єтнамської авантюри Усе більше різкій критиці стала піддаватися роль
 3. Соціально-психологічне дослідження ревнощів чоловiкiв

  Практическая работа >> Психология
  Методі дослідження: тест “Чи ревниві ли Ви?”, авторська анкета “ревнощі”, технологія експертного аналізу даних анкети, спостереження, бесді, методи математико-статичного аналізу одержаних результатів ( обчислення середніх значень та кореляційний аналіз).
 4. Соціальна психологія. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  психологічні процеси, стани й властивості індивіда, які проявляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, у різні соціальні групи (родину, навчальні й трудові групи й т.д.) і в цілому в систему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських, правових і ін.
 5. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

  Дипломная работа >> Психология
  Проблему подружніх конфліктів розглядали Лисенко В А ; Волкова А М ; Трапезнікова Т М ;А С Качарян; Аргайл М ; Васильченко Г С Уиллард Ф Харми; Юстицкіс; Ейдеміллер;Статман; Павлюков, Харчев4 і А Фурманов та інші
 6. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

  Дипломная работа >> Психология
  У наш час стрімкого наукового прогресу і величезного обсягу інформації, яку ми переробляємо щогодини, важливо зберегти себе,свій людський вигляд,не стати "машиною", додатком, простим виконавцем робочих функцій
 7. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

  Курсовая работа >> Психология
  Спілкування є необхідною умовою існування людини, одним з найважливіших чинників її соціального розвитку Без спілкування людина не жити чи працювати, задовольняти свої потреби – це умова розвитку особистості Саме слово “спілкування” вказує на щось спільне, колективне, те, що об‘єднує людей Але потрібно пам‘ятати, що кожна людина – це особистість, індивідуальність, і для того щоб вміти адекватно сприймати і розуміти її відношення, потрібно виявляти спостережливість, як до самої людини, так і до форми вираження цих відносин Для цього потрібно мати певні знання, навички, уміння і постійно поглиб
 8. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність Людське життя знаходить свій прояв у поведінці і діяльності Складне взаємопереплетіння цих форм активності дуже часто приводить до того, що їх трудно розрізнити Людині притаманна розумова поведінка, але багато наших вчинків згодом стають звичками, тобто автоматичними діями Іншими словами, звичка – це дія, виконання якої стає потребою
 9. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

  Учебное пособие >> Психология
  Наукова література з питань психологічного консультування, психотерапії та технологій соціальної роботи все ще досить обмежена Де ж закінчується психологічне консультування і починається психотерапія, де проводиться виключно спілкування соціального працівника з клієнтом, який страждає депресією ? На ці питання дуже важко відповісти Часто ця диференціація штучна і непереконлива Зараз у роботі із клієнтами соціально-психологічних служб використовують мультимодальний підхід, який інтегрує кращі досягнення соціальних наук Психологічні проблеми повсякденного життя, пов’язані з труднощами розвитку
 10. Розвиток комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

  Дипломная работа >> Психология
  Реальність і необхідність спілкування визначена сумісною життєдіяльністю людей. Корені спілкування ми знаходимо в самій їх матеріальній життєдіяльності. Щоб жити, люди вимушені взаємодіяти. Саме в процесі спілкування і лише через спілкування може виявитися сутність людини [41, 18].
 11. Вплив сім`ї на соціально-психологічну адаптацію підлітків

  Реферат >> Социология
  Сім’я відновлює духовні і фізичні сили людини, заряджає її енергією для активної для активної участі в суспільному житті. В ній відбувається не тільки фізичне народження людини, але і первинна соціалізація і виховання, духовне дозрівання особистості.
 12. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

  Отчет по практике >> Психология
  Луганське обласне медичне училище є вищим навчальним закладом І рівня акредитації по підготовці та перепідготовці медичних працівників Після закінчення училища випускникам присвоюється кваліфікація «Медична сестра» або «Акушерка»
 13. Об'єкти дослідження соціальної психології

  Реферат >> Психология
  Дослідження конкретних об'єктів і явищ, що зложилися в рамках парадигми розуміння, являють собою складний результат рішення чотирьох важливих завдань, що виникли перед західноєвропейськими новаторами Перша з них - прагнення до нових постановок проблем, пошуку нетрадиційних об'єктів Друга - спроба довести реалістичність зроблених заявок на створення альтернативи пануючої парадигми пояснення, емпірично обґрунтувати інші методологічні постулати Третя - необхідність збереження певної наступності соціально-психологічного знання, інтеграції в нові теоретичні схеми емпіричних даних, переконливо поясн
 14. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

  Дипломная работа >> Социология
  Проблема алкогольної та наркотичної залежності залишається однією з найактуальніших у нашому суспільстві Більшість лікарів на власному досвіді пересвідчилися, що примусове лікування хворого без його згоди і бажання не приносить позитивних результатів У зв'язку з цим виникла потреба іншого підходу до розв'язання цієї проблеми
 15. Соціальна робота з людьми похилого віку

  Дипломная работа >> Социология
  Проблеми соціальної роботи зі старими людьми в даний час знаходяться в центрі уваги багатьох соціальних інститутів, соціальних і дослідницьких програм, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня життя літніх і старих людей
 16. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

  Реферат >> Психология
  Соціальна перцепція є сприйняття соціального об'єкта Основний соціальний об'єкт - людина Виходить, соціальна перцепція є сприйняття іншої людини Така, наприклад, точка зору Хайдера: «Ми будемо говорити про несоціальну перцепцію, коли маємо на увазі сприйняття неживих об'єктів, і про соціальну перцепцію, коли маємо на увазі сприйняття іншої людини» М Теджфел справедливо відзначає, що в такому рішенні не враховується, що сприйняття іншої людини охоплює досить велике коло явищ від сприйняття фізичних характеристик людини до винятково складних умовиводів про його особистісні особливості Крім того
 17. Соціальність і культура. Життєвий простір

  Реферат >> Социология
  Будь-який соціальний процес викликаний до життя прагненням людей задовольняти свої життєві потреби, будь те особистого, групового або суспільного масштабу Взаємодіючи один з одним у переслідуванні своїх конкретних цілей, що виникають при цьому, вони так чи інакше сприяють формуванню типових, стандартних парадигм такої взаємодії, своєрідних алгоритмів спільної дії Назвемо їхнім терміном соціальність Взаємини людей у таких випадках будуються відповідно до вимог різних типів соціальності Учитель і учні в ситуаціях навчання, роботодавець і працівник у ситуаціях праці, влада й громадянин у сфері д
 18. Особистість у системі соціальних зв’язків

  Реферат >> Социология
  Людина – найзагальніше родове поняття для позначення істот Homo sapiens Тому традиційно у тлумаченнях поняття людина зазначається, що це є істота, яка уособлює нерозривну єдність біологічної, соціально-історичної, культурної, духовно-моральної сторін її існування
 19. Соціальна лінгвістика і її предмет

  Реферат >> Иностранный язык
  За час існування в мовознавстві соціолінгвістичного напряму він мав і має дотепер декілька різних найменувань: соціологія мови, соціологічна лінгвістика, соціологічне мовознавством, лінгвістична соціологія, лінгвосоціологія, соціолінгвістика, соціальна лінгвістика та інші.
 20. Психологія управління (2)

  Контрольная работа >> Психология
  а) Психологія управління – міждисциплінарний науково-практичний напрямок, що розробляє психологічне забезпечення вирішення проблем організації в умовах ринкової системи господарювання Метою є сприяння формуванню у менеджерів відповідних психологічних якостей як необхідних умов їх повсякденної діяльності, удосконалення психологічних механізмів ділового спілкування Предмет дисципліни становить психологічні явища організацій Вивчає традиційні соціально-психологічні явища (соціально-психологічний клімат, спілкування та ін ), психологічні стосунки та поведінку людей в організації (згуртованість, л
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.13805317878723