Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The brain is the center of thought, emotion, memory, speech, and many more, and it is the most sophisticated organ in the human body. A hard skull pro...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The setting in the story, ?The Masque of the Red Death?, is very important to the story as a whole. In many situations it is needed to relay important...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Prayer is one of the “key beliefs” of Christians. Prayer illuminates our relationship with God and allows us to express our love for Him, our faith an...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Whitewater vs. Watergate. Both are political sandals that have rocked the nation. As Watergate unraveled, many of Nixon’s dirty tactics were learned, ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Конспект лекцій дисципліни Охорона праці спрямований на поглиблене вивчення студентами питань, які стосуються створення, підтримання і контролю безпечних умов праці на поліграфічному виробництві, на підвищення рівня їх компетентності в майбутній професії.
 2. Конспект лекцій з патологічної фізіології

  Конспект урока >> Медицина, здоровье
  Між патологічною фізіологією, доклінічними (анатомія, фізіологія, біохімія і ін) і клінічними дисциплінами (клінічна діагностика, внутрішні хвороби, епізоотологія, хірургія акушерство, паразитологія і ін.) існують тісні зв’язки. Патологічну фізіологію часто називають містком між доклінічними і клінічними дисциплінами.
 3. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Небезпека за своєю природою буває потенційною (тобто прихованою), перманентною (постійною, безперервною) і тотальною (загальною, всеосяжною). На Землі не існує людини, якій не загрожувала б небезпека. Проте 99,99% людей про це не здогадуються. Їх свідомість працює в режимі відчуження від реальної дійсності.
 4. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Прогресуюча інтенсифікація розширення і поглиблення різ­номанітних економічних відносин між народами, державами і континентами обумовила появу і стрімке формування порівня­но нової галузі сучасного міжнародного права - міжнародного економічного права.
 5. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Виробниче середовище – частина техносферы, що володіє підвищеною концентрацією негативних чинників. Основними носіями травмуючих і шкідливих чинників у виробничому середовищі є машини і технічні пристрої, хімічно і біологічно активні предмети праці, різні джерела енергії.
 6. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  В першому розділі йдеться про теоретичні основи землевпорядного проектування. В другому розділі розкриваються питання територіального землеустрою, в третьому розділі – внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань.
 7. Історія України. Конспект лекцій. Історія України івд найдавніших часів до сьогодення

  Конспект >> История
  У конспекті лекцій висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. На основі джерел та аналізу історіографії авторським колективом лаконічно викладено основні віхи історії України: суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні аспекти.
 8. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво».
 9. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 10. Технології у виробничій діяльності. Конспект лекцій

  Конспект >> Промышленность, производство
  Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця, створення архітектурних споруд чи художніх творів – це прояв творчості, і водночас – це проектування у певній галузі людської діяльності.
 11. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисциплінна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є однією з основних фундаментальних дисциплін підготовки фахівців економічного профілю, яка дозволяє оволодіти теоретико-методологічними основами соціально-економічних відносин у сфері праці та практичними навичками щодо управління працею та ефективного використання людських ресурсів на макро-і макрорівнях.
 12. Водопостачання та водовідведення. Конспект лекцій

  Конспект >> Строительство
  Предметом вивчення дисципліни є системи й схеми водопостачання і водовідведення населених міст і промпідприємств, методи й споруди поліпшення якості, подачі й розподілу питної води, методи й споруди для транспортування та очищення стічних вод і осадів, основи проектування та експлуатації внутрі­шніх і зовнішніх систем водопостачання і водовідведення.
 13. Інженерне обладнання будівель. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Строительство
  В місцевих системах генератор тепла й опалювальні прилади знаходяться в опалюваному приміщенні (опалення пічне, газовими й електрич­ними приладами). В центральних генератор тепла розміщено за межами опалювального приміщення. В закладах ресторанного і готельного господарства переважного використання набули системи центрального опалення
 14. Політекономія. Конспект лекцій та плани семінарських занять

  Конспект >> Политология
  З розвитком суспільства йшов процес формування держав. Виникла необхідність застосувати економічні знання людей до господарства держави. Термін “економія” одержав більш широке значення: “політекономія”. Вперше його використав французький вчений Антуан Монкретьєн в своїй книзі “Трактат політичної економії” (1615 р.
 15. Облік в бюджетних установах. Конспект лекцій

  Конспект >> Бухгалтерский учет и аудит
  Метою викладення дисципліни «Облік в бюджетних установах» в вищих навчальних закладах є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. та на основі цих знань підготовка фахівця з бухгалтерського обліку для роботи в органах, установах та організаціях створених органами державної влади.
 16. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  Екологія – відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося лише невелике коло фахівців. Однак протягом останніх десятиліть вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення таких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природних ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.
 17. Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій

  Реферат >> Международное публичное право
  Міжнародний менеджмент є видом менеджменту, головними цілями якого виступають формування, розвиток та використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу у різних країнах та відповідного використання економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей цих країн та міждержавної взаємодії.
 18. Конспект лекцій з дисципліни Маркетинг

  Реферат >> Финансы
  Поняття маркетингу тісно пов’язане з виникненням торгівлі, а значить і ринку. “Маркетинг” (з англ.) означає комерційну або іншу діяльність в умовах ринку. За свідченнями археологів організована торгівля вперше виникла на території стародавньої держави Фінікії (сучасна територія Єгипту, Лівії, Тунісу), приблизно 4 тис.
 19. Курс лекций по финансам (2)

  Реферат >> Финансы
  Мета дисципліни - набуття знань для: об'єктивної оцінки економічних процесів, що відбуваються в суспільстві; розуміння суті і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливостей у сфері державних фінансів і фінансів суб'єктів господарювання; розробки і вирішення питань теорії та практики побудови фінансової політики держави тощо.
 20. Психолого-педагогічні основи діяльності працівників пожежної охорони

  Конспект >> Психология
  В умовах глобальних зрушень в житті нашої держави вища школа зазнає певних змін, зокрема в напрямах гуманізації та гуманітаризації освіти. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) передбачено вдосконалення психолого-педагогічної підготовки молоді,
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.21317601203918