Рекомендуем ознакомиться

Исторические личности->Реферат
Образование межплеменных этнических общностей обычно сопровождалось серьезными изменениями не только в политической жизни людей, но и в жизни духовной...полностью>>
История->Реферат
События рубежа XVI-XVII вв. получили, с легкой руки современников, название «Смутное время». Время лихолетья затронуло все стороны русской жизни — эко...полностью>>
История->Реферат
События рубежа XVI-XVII вв получили, с легкой руки современников, название «Смутное время» Время лихолетья затронуло все стороны русской жизни — эконо...полностью>>
Исторические личности->Реферат
Екатерина родилась 21 апреля 1729 года Отец её, принц Христиан-Август Ангольт-Цербстский, был младшим братом немецкого владетельного князя Принц Христ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. WEB–орієнтована інформаційна система Math

  Дипломная работа >> Информатика, программирование
  Для ініціювання PHP необхідно, щоб у запитуваному URL був зазначений шлях до запускає програми, що. ПО WWW сервера виконує цю програму, передає їй вхідні параметри й повертає результати її роботи, як результат обробки запиту, клієнтові. PHP - програмою може бути будь-яка програма локальної операційної системи сервера - у двійковому виді або у вигляді програми для інтерпретатора.
 2. Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій

  Реферат >> Международное публичное право
  Міжнародний менеджмент є видом менеджменту, головними цілями якого виступають формування, розвиток та використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу у різних країнах та відповідного використання економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей цих країн та міждержавної взаємодії.
 3. Предмет генетики та її місце в системі природничих наук

  Конспект >> Биология
  Предмет генетики. Генетика - наука про спадковість і мінливість. Спадковість звичайно визначають як здатність організмів відтворювати собі подібне, як властивість батьківських особин передавати свої ознаки й властивості потомству. Цим терміном визначають також подібність родинних особин між собою.
 4. Сталий розвиток Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  На початку ХХ століття зміни природного середовища розглядалися як побічний ефект розвитку промисловості Екологічні проблеми, що виникали з часом намагалися розв’язувати в межах охорони природи, тобто заходів, спрямованих на збереження, раціональне використання й розвиток природного середовища в інтересах суспільства
 5. Проблемі модифікації мікро- та нанодисперсних систем

  Дипломная работа >> Химия
  Науковий інтерес до мікро- та наноструктурованого поліаніліну (ПАн) зумовлений його унікальними властивостями, як наприклад, простота синтезу, низька вартість реагентів, можливість регулювання хімічних і електричних властивостей шляхом зміни окисненого чи відновленого стану полімеру і висока стабільність в різних умовах призвели до широкого використання в якості основного матеріалу чи додатків в мікро- і наноматеріалах для пристроїв різного призначення [1, 2] Поєднання поліфункціональності мікро- і наноструктур ПАн з оптичними або магнітними властивостями також є цікавим з огляду сучасних тех
 6. План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

  Курсовая работа >> Экономика
  Сучасний стан економіки України на макро і мікрорівні характеризується деформованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова.
 7. Основи екології (1)

  Шпаргалка >> Экология
  У ХХ ст людина отримала можливість активно впливати на довкілля та користуватись раніше недоступними для неї ресурсами Виникла ідея, що людина – хазяїн природи, а природа – невичерпне джерело потрібних їй ресурсів
 8. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

  Дипломная работа >> Экономика
  На сучасному етапі розвитку економіки сільського господарства воно потребує значної підтримки у процесів відтворення ресурсного потенціалу Серед основних факторів економічного зростання сільського господарства важливе місце належить стану ресурсів галузі, зокрема, основним засобам З множини джерел їх відтворення, важливим є кредитне забезпечення Об’єктивна необхідність застосування кредиту для відтворення основних засобів зумовлена специфікою відтворювального процесу в галузі, що має сезонний характер На даний час, за умов обмеженості власних коштів сільськогосподарських підприємств, низької
 9. Cтан навколишнього природного середовища Києва та Київської області

  Реферат >> Экология
  Україна, яка після багатовікової перерви здобула статус незалежної держави і тільки почала входити в новий історичний період свого суверенного розвитку, розглядає проблему оздоровлення навколишнього природного середовища як одну з найважливіших умов виживання нації.
 10. Ресурси світового океану

  Реферат >> География
  Океан – безперервна водна оболонка Землі, що оточує материки та острови та якій властива загальність сольового складу Він складає більшу частину гідросфери (94%) та займає близько 70,8% земної поверхні У поняття „Океан” часто включають земну кору і мантію, які підстилають масу його вод За фізичними і хімічними якостями та якісному хімічному складу води океан являє собою єдине ціле, але за кількісними показниками гідрологічного і хімічного режиму різниться великою багатоманітністю Як частина гідросфери океан знаходиться у безперервній взаємодії з атмосферою та земною корою Вони визначають біль
 11. Інженерний захист природного довкілля

  Реферат >> Экология
  Інженерний захист довкілля - галузь науки і техніки, що охоплює розробку, проектування, експлуатацію і вдосконалення екобіозахисної техніки і технології, організацію і управління природоохоронною роботою на підприємствах, експертизу проектів, технологій і виробництв і сертифікацію продукції з метою досягнення екологічної безпеки господарської діяльності людини, зниження риски антропогенної дії на довкілля
Страницы: ← предыдущая

1 2 3
Generated in 0.062823057174683