Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Perhaps one of the most difficult aspects of the practice of law is learning to be a lawyer. Virtually every new lawyer today is a graduate of law sch...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The family made anti-slavery talks an almost daily conversation over the dinner table. She also saw men and women on the same level (Stoddard 3 ). “A ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
There are many unsung heroes who served in World War Two. For my research, I will explore some of the many ways in which courageous women served in th...полностью>>
Остальные работы->Реферат
A part of this was true. My grades did improve greatly, not because I gained any knowledge except how to get by easily. The school didn?t challenge an...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Організація продажу товарів для молоді за матеріалами ВАТ ЦУМ

  Реферат >> Менеджмент
  Незважаючи на те, що товари для молоді є порівняно дешевими, продаж таких товарі є дуже прибутковим за рахунок того, що молодь є активною споживчою групою. Саме тому молодіжний магазин чи молодіжні відділи у великих торгових центрах завжди приносять великий прибуток.
 2. Організація екскурсійного обслуговування

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  В умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної спадщини
 3. Організація надання екскурсійних послуг

  Курсовая работа >> Менеджмент
  В умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної спадщини.
 4. Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її у

  Реферат >> Физкультура и спорт
  Актуальність роботи. Перебудова системи управління національною економікою створила якісно нові умови функціонування підприємств ресторанного господарства, що потребує реформування системи управління, підвищення ефективності діяльності закладів ресторанного господарства в нових умовах.
 5. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність досліджень: На сучасному етапі концентрації суб’єктів підприємницької діяльності необхідне впровадження нових підходів до організації фінансів та бюджетування центрів прибутку в виробничих секторах та переорієнтації маркетингової політики реалізації товарів
 6. Організація технічного контролю і заходи з підвищення якості продукції на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що виготовляється на підприємстві. Для технічних систем характерна жорстка функціональна інтеграція всіх елементів, тому в них немає другорядних елементів, які можуть бути неякісно спроектовані і виготовлені.
 7. Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми Виробництво є одним із основних процесів господарської діяльності підприємства Процес виробництва являє собою, з одного боку, процес виробничого споживання засобів, предметів праці та самої праці, а з іншого – одержання нової продукції (робіт чи послуг)
 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

  Конспект >> Астрономия
  Коментар №1. У пункті 15 ПБО 2 сказано: “У статті “Незакінчене будівництво” відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, й обладнання для монтажу), що здійснюється підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.
 9. Організація роботи ресторану категорії Люкс на 100 посадкових місць

  Реферат >> Астрономия
  Ресторан передбачає високий рівень комфорту, широкий асортимент страв та напоїв, інтер єр у художньому виконанні, досконалу подачу страв та напоїв, від­повідну організацію обслуговування та відпочинку.
 10. Фінансові потоки у неприбуткових організаціях

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Неприбуткові організації (НПО) відіграють важливу роль у світовій економіці і у багатьох національних економіках та соціальних системах Їх зусилля доповнюють діяльність урядового та бізнес секторів щодо надання важливих послуг, підтримки і надії для тих, хто їх потребує в усьому світі
 11. Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

  Дипломная работа >> Экономика
  Дана робота є звітом про практику по менеджменту на ВАТ Уманський завод "Мегомметр" Метою практики є вивчення процесу управління на даному підприємстві, а також розгляд практики керівництва підприємством і розробка пропозицій по її вдосконаленню
 12. Аналіз господарсько-фінансової діяльності організацій

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Планування є вагомою складовою процесу менеджменту Один з класиків цієї науки А Файоль відзначав: "Управляти — це передбачати, а передбачати — це вже майже діяти" Серед видів планування важливе місце займає стратегічне планування як процес розроблення стратегій та основних методів їх здійснення для досягнення мети Він охоплює формулювання місії й основних цілей організації, діагностику її середовища, генерування та аналіз стратегічних альтернатив з метою вибору найдосконалішої з них, визначення необхідних ресурсів і координацію із зовнішнім середовищем В умовах високого рівня нестаб
 13. Економічні засади удосконалення організації роботи ТОВ ТК "Термінал"

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність вивчення основ організації роботи підприємства зумовлена тим, що сучасне підприємство не може розвиватися інтуїтивно, ігноруючи закони економіки Як і людина, що не може існувати в цивілізованому суспільстві одна, підприємство не існує без зв’язків з зовнішнім середовищем (постачальники сировини і матеріалів, транспортні послуги тощо) Не менш важливім є організація самого підприємства, його підрозділів та окремих елементів, так як від їх взаємодії залежить кінцевій результат всього виробничого процесу, а отже і прибутку
 14. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  Правові, економічні і організаційні засади оплати працівників підприємств усіх форм власності і господарювання визначені Законом України "Про оплату праці" Законом визначено системи оплати праці; передбачено, що основою організації оплати праці е тарифна система, порядок організації оплати праці на підприємстві, права працівника на оплату праці, форми виплати заробітної плати, строки виплати заробітної плати та ін
 15. Основи наукових досліджень та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Конспект >> Промышленность, производство
  Ми живемо у вік науково-технічної революції, масового застосування інформатики, комп’ютерної та мікропроцесорної техніки. Кажуть, що провідні країни світу вступили в еру постпромислового розвитку, тобто в еру інформаційних технологій та інтелектуального виробництва.
 16. Організація функціонального управління Відкрите акціонерне товариство Славутський солодовий завод

  Курсовая работа >> Менеджмент
  Різні за своїми підходами і змісту теорії і школи значно розширили уявлення про управління як самостійної області знань і про можливості її використання Тому принципи, форми і методи менеджменту поширилися зі сфери організації бізнесу на заклади науки, освіти, охорони здоров’я, релігії; вони активно використовуються в мистецтві, політиці, що зовсім недавно вважалося практично неможливим Одночасно підвищується визнання того, що менеджмент являється сферою професійно підготовлених людей, які володіють мистецтвом управління
 17. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  Неозорі рівнини настільки переважають в укра- їнському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: «Дев'ять десятих українців звичайно ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд». Тут на розлогих степах — знамениті, надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не дві третини території краю.
 18. Господарська діяльність ВАТ "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"

  Отчет по практике >> Экономика
  Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають
 19. Механізм реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні на прикладі Харківського

  Дипломная работа >> Государство и право
  Зайнятість забезпечується державою шляхом проведення активної соціально – економічної політики, спрямованої на задоволення його потреб у добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва. Зайнятість – важлива складова економічного і соціального поступу України, умова підвищення загального добробуту в суспільстві.
 20. Страхова компанія ВАТ ОРАНТА-ДНІПРО на ринку страхових послуг Дніпропетровської області

  Отчет по практике >> Банковское дело
  Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку настання визначених подій (страхових випадків), визначених договором страхування чи чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами і юридичними особами страхових платежів(страхових внесків, страхових премій)
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.25660610198975