Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Ринок продуктів харчування відрізняється від інших ринків найбільшою стабільністю попиту, а також тим, що споживачами його товару є всі без винятку ме...полностью>>
Промышленность, производство->Лекция
Шлицевым называется разъемное соединение составных частей изделия с применением пазов (шлицев) и выступов. Шлицевые соединения бывают подвижные и непо...полностью>>
История->Конспект
Після завершення революції і громадянської війни політичне і соціально – економічне становище України було надзвичайно важким. Майже 7 років воєн і гр...полностью>>
Банковское дело->Реферат
В рыночных условиях хозяйствования основной движущей силой экономического роста являются инновации, внедряемые как на производстве, так и в эксплуатац...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Операції над літерними величинами

  Реферат >> Астрономия
  Над літерними величинами виконують наступні операції: з’єднання (або склеювання), обчислення довжини тексту, вирізки, часткової зміни значення літерної величини. Всі ці команди можна реалізувати в системі Бейсік Корвет за допомогою спеціальних операторів
 2. Робота з літерними величинами

  Лекция >> Информатика, программирование
  Escape-послідовність («виключена послідовність») - відповідні послідовності текстових символів, які представляють собою логічне кодування. Необхідність логічного кодування текстових знаків виникла тому, що деякі з текстових знаків у програмах, що працюють із текстом, мають спеціальне (керуюче) значення.
 3. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  Система освіти України покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, адже школа готує людину до активної діяльності в різних сферах економічного, культурного, політичного життя. Цю тезу відображено в найбільш вагомих державних документах: Національній програмі “Освіта.
 4. Інтегральні вимірювальні підсилювачі для використання в ЦВП (принцип дії, основні параметри, схеми включення, провідні світові виробники)

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Курсова робота на тему «Інтегральні вимірювальні підсилювачі для використання в ЦВП (принцип дії, основні параметри, схеми включення, провідні світові виробники)» виконана згідно з навчальним планом по дисципліні Цифрові вимірювальні прилади, на кафедрі Метрології, стандартизації та сертифікації.
 5. Банківські операції. Навчальний посібник

  Книга >> Банковское дело
  Ринкова економіка країни неможлива без існування банківської системи, банків і їх діяльності, яка б максимально задовольняла вимоги й очікування клієнтів і була б стійкою до криз. У сучасному ринковому середовищі підприємства через банківську систему забезпечують потребу не тільки у касово-розрахункових операціях, а й у широкому спектрі кредитних, валютних, інвестиційних, довірчих, лізингових та інших операціях банків.
 6. Міжнародні розрахунки та валютні операції

  Отчет по практике >> Банковское дело
  За схемою документообороту послідовно перелічіть та логічно охарактеризуйте дії клієнта та фахівця уповноваженого банку (включаючи бухгалтерські записи на рахунках при здійснені експортерами та імпортерами певних видів міжнародних розрахунків у вітчизняній та іноземній валюті у таких формах:
 7. Основні визначення. Приклади алгоритмів

  Лекция >> Информатика, программирование
  Аналіз (від др. греч. «розкладання, розчленовування») — операція уявного або реального розчленовування цілого (речі, властивості, процесу або відношення між предметами) на складові частини, виконувана в процесі пізнання або наочно-практичної діяльності людини.
 8. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк)

  Магистерская работа >> Банковское дело
  Магістерська дипломна робота на тему „ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ (на прикладі діяльності ВАТ «Аграрний комерційний банк»)” складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та 5 додатків
 9. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

  Конспект >> Деньги и кредит
  В процесі відтворення рух вартості проявляється як два самостійні процеси - як рух продуктів і як рух грошей. Ці два поняття взаємопов'язані, тобто рух продуктів опосередковується відповідним оборотом грошей. Таким чином виникають протилежні за напрямком але взаємопов'язані товарні та грошові потоки.
 10. Планування доходів та витрат в комерційному банку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів Таким чином, успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їхні сильні і с
 11. Основы экономики (7)

  Шпаргалка >> Экономика
  Ученые выделяют ряд исторических этапов становления и развития рыночной экономики в мире Основываются они при этом на разных критериях Одни считают, что мир рыночного хозяйства прошел этапы сначала свободной (совершенной) конкуренции, затем массового производства Далее последовали эпоха сбыта и постиндустриальное развитие1 Существует и другая классификация этапов развития рыночной экономики Она использует в качестве критерия уровень развития производительных сил и экономических отношений Это, в свою очередь, находит свое выражение в динамике и масштабах товарного производства и обмена, вовлеч
 12. Інформатика. Курс лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  На сучасному етапі розвитку людства значна роль відведена інформатизації економічних процесів та впровадженню в практику управління новітніх інформаційних технологій. Інформація перетворилася на найважливіший ресурс суспільства. Величезні обсяги інформації і необхідність її оброблення з метою прийняття адекватних управлінських рішень потребує від фахівців використання автоматизованих інформаційних технологій.
 13. Основи охорони праці (3)

  Методичка >> Безопасность жизнедеятельности
  З економічної точки зору трудова діяльність повинна забезпечувати максимально можливий рівень продуктивності, тому одним із завдань суспільства є забезпечення таких умов її, коли вона не буде спричиняти негативного впливу на здоров‘я працюючих, не буде завдавати шкоди оточуючим людям та довкіллю
 14. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

  Контрольная работа >> Банковское дело
  Основою валютних операцій є валютний курс — своєрідна форма ціни, яка сплачується в національній грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти і визначає співвідношення між національною грошовою одиницею та іноземною валютою, виходячи із їх купівельної спроможності.
 15. Фізика. Теорія и практика фізичних процессів

  Конспект >> Физика
  В процесі проведення виготовлення кремнієвих інтегральних схем передбачається прогрів при 750 0 С на протязі 30 хвилин. До складу схеми входять плівки злота. Золото має при цих температурах такі коефіцієнти дифузії по вузлам гратки ~10-13 см2×с-1 і по міжвузлях гратки ~10-10 см2×с-1.
 16. Використання програмних технологій в аудиті

  Конспект >> Информатика, программирование
  Застосування комп'ютерів суттєво впливає на здійснення контролю та аудиторських процедур. Однак слід мати на увазі, що контрольні функції є такими, які найважче автоматизувати. Сам факт комп'ютеризації обліку на підприємстві не може, наприклад, усунути приховування крадіжок і зловживань через неправильне перенесення на електронні носії реквізитів, зазначених в документах, введення фальсифікованих документів тощо.
 17. О граде божьем. ок. 426 н.э. (Августин Блаженный)

  Книга >> Религия и мифология
  В этом сочинении, любезнейший сын мой Марцеллин, тобою задуманном, а для меня, в силу данного мною обещания, обязательном, я поставил своей задачей защитить град Божий, славнейший как в этом течении времени, когда странствует он между нечестивыми, «живя верою» (Аввак.
 18. Параметри підсилювача потужності звукових частот

  Курсовая работа >> Физика
  В курсовому проекті розраховані параметри підсилювача потужності звукових частот, проведений попередній розрахунок та вибір структурної схеми, вибрані та розраховані каскади підсилювача потужності: вхідний простий диференційний каскад з транзисторним джерелом струму, передкінцевий каскад – підсилювач напруги, що додає суттєвий внесок до коефіцієнта підсилення підсилювача і прикінцевий каскад, працюючий на комплексне навантаження на складених комплементарних транзисторах.
 19. Бюджетирование - как способ управления предприятием

  Реферат >> Экономика
  В условиях развивающихся рыночных отношений в нашей стране предприятие получило юридическую и экономическую самостоятельность Эффективное управление производственной деятельностью предприятия все более зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных подразделений и служб
 20. Методи розкодування інформації

  Курсовая работа >> Информатика, программирование
  Актуальність теми дослідження. Як відомо, розвиток людства супроводжувався різноманітними досягненнями. Якщо поринути в історію, то побачимо, що, навчившись розмовляти і спілкуватися, люди винайшли й письмо. З цього приводу А.О. Білецький пише так: "В еволюції звукової сигналізації між світом тварин і світом людей з їхньою мовою незмірно величезний інтервал у часі.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.12106800079346