Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
It seems like everyone is proud to be an American these days, however, like Zaremba, most people, especially America?s adolescents, know nothing about...полностью>>
Остальные работы->Реферат
When Robert Frost writes of “two roads diverged in a wood, and I-/ I took the one less traveled by/And that has made all the difference” (”The Road No...полностью>>
Финансы->Реферат
Основной задачей преддипломной практики является освоение содержания финансовой и аналитической работы, осуществляемой непосредственно на предприятии....полностью>>
Экономика->Курсовая работа
На начало года баланс составляла 2 338 240 тыс. руб., на конец – 1 775 914 тыс. руб. Снижение баланса составило 24,05 %. Снижение валюта баланса обусл...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Німецька класична філософія (3)

  Реферат >> Астрономия
  Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філосо-фії, що охоплює напружений, дуже яскра вий за своїми результатами, важливий за впливом на духовну історію людства період духовно-інтелектуального розвитку. Boнa представле-на сукупністю філософських концепцій Німеччини майже за сто ро-ків, зокрема, такими оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724-1804), Йоган Готліб Фіхте (1762-1814), Фрідріх Вільгельм Шел-лінг (1775-1854), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831), Людві, Андреас Фейербах (1804-1872).
 2. Німецька класична філософія (2)

  Реферат >> Философия
  Філософію Канта поділяють на два періоди - докритичний (до початку 70-х років XVIII ст.) і критичний, коли Кант розпочав досліджувати обмеження розуму. Результати своїх досліджень він виклав у своїх відомих працях: «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму», "Критика спроможності судження», і багатьох інших.
 3. Німецька класична філософія ХVІІІ ХІХ ст. Основні філософські ідеї І.Канта

  Реферат >> Философия
  Імануїл Кант (1724 – 1804) – німецький філософ і вчений, родоначальник німецької класичної філософії. Народився в м. Кенігсберзі (Прусія) в родині ремісника. Закінчив теологічний факультет Кенігсберзького університету, в якому спочатку був доцентом, потім професором і ректором.
 4. Класична німецька філософія

  Реферат >> Философия
  Термін "класична німецька філософія" був введений Ф. Енгельсом. Сам Енгельс спеціально не роз'яснює, що він має на увазі під "німецькою класичною філософією". Але під класикою зазвичай мається на увазі вища міра чого-небудь, деяка завершена форма.
 5. Основи філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Навчальний посібник з курсу "Філософія" підготовлений відповідно до навчальної та робочої навчальної програм Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділені два навчальні модулі
 6. Соціально-економічні та культурно-історичні коріння класичної німецької філософії

  Реферат >> Астрономия
  Німецька класична філософія Німецька класична філософія охоплює порівняно короткий період, що обмежений 80-ми роками XVIII -XVIII сторіччя , з одного боку, і 1831 роком - роком смерті Гегеля - з іншої. церковної гегемонії, як засіб для реалізації своїх політичних і економічних інтересів.
 7. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

  Курсовая работа >> Философия
  Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філософії, що охоплює напружений, дуже яскравий за своїми результатами, важливий за впливом на духовну історію людства період духовно-інтелектуального розвитку Вона представлена сукупністю філософських концепцій Німеччини майже за сто років, зокрема, такими оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724–1804), Йоган Готліб Фіхте (1762–1814), Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775–1854), Георг Вільгельм Гегель (1770–1831), Людвіг Андреас Фейєрбах (1804–1872) При всьому розмаїтті ідей та концепцій, німецьку класику відрізняє
 8. Основні вопроси філософії

  Учебное пособие >> Философия
  Слово «філософія» давно увійшло до нашого буденного мовлення Філософією нині називають не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої діяльності — наприклад: «філософія рекламної кампанії», «філософія управління підприємством», «моя життєва філософія» і т п
 9. Філософія, її проблематика та функції

  Шпаргалка >> Философия
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятим для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним,, плюралістичним Це означає, що на одні і ті ж самі питання в різних філософських школах даються різні (неоднакові) відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення Інакше кажучи,, в філософії не існує однозначних і загальноприйнятих положень Саме тому філософія є особливим видом знання; це "софійне" знан
 10. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
 11. Філософія І. Канта

  Контрольная работа >> Философия
  Іммануїл Кант народився 27 квітня 1724 року в Кенігсберзі, вмер у тім же місті 17 лютого 1804 року Майже все життя прожив у Кенігсберзі, меж Східної Пруссії не залишав ніколи Батько його був небагатий майстер сідельного цеху Батьківщина відрізнялася чесністю й релігійністю в пиїтичному дусі Такий же дух панував й у тій школі, де Кант одержав середню освіту
 12. Практичні питання філософії

  Шпаргалка >> Философия
  Кант піддає нищівній критиці метафізику, так само як і діалектику, за її догматизм, вказує на те, що всі спроби побудувати систему такої науки зазнали поразки. Вони руйнувалися власними суперечностями, а філософи, які створювали ці системи, навіть не замислювалися над їхніми причинами, не спробували з’ясувати пізнавальні можливості розуму у досягненні метафізичного знання.
 13. Питання буття і свідомості в філософії

  Реферат >> Философия
  Буття є філософською категорією, що позначає реальність, що існує об'єктивно, незалежно від свідомості, волі й емоцій людини Проблема трактування буття і співвідношення його зі свідомістю стоїть в центрі філософського світогляду Будучи для людини чимось зовнішнім, буття накладає визначені обмеження на її діяльність, змушує порівнювати з ним свої дії Разом з тим буття є джерелом і умовою всіх форм життєдіяльності людини Буття представляє не тільки рамки, границі діяльності, але й об'єкт творчості людини, що постійно змінює буття, сферу можливостей, що людина у своїй діяльності перетворює в дій
 14. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

  Дипломная работа >> Философия
  Одним з прихильників думок Платона був П Д Юркевич Він як філософ намагався знайти незмінну ідею об’єкта; в цій ідеї мислення і буття тотожні Істина відкривається не тільки мисленням, а й серцем, оскільки пошук істини пов’язаний з релігійними і моральними прагненнями людини
 15. Філософія Її предмет та функції

  Реферат >> Астрономия
  Філософія як теоретичний світогляд поряд із наукою, мистецтвом, мораллю, правом —одне з видатних надбань людської цивілізації та культури. Вона — не тільки візитна картка цивілізації і культури, а й їхня основа та животворний фермент. Але історично так склалось, що саме філософія була тією колискою, з якої виросли і наука, і мистецтво, і мораль, і право і набули статусу самоусвідомлюючих особливих проявів людського духу та практики життєдіяльності людини і суспільства.
 16. Філософія (хрестоматія)

  Учебное пособие >> Философия
  Пропонована хрестоматія відтворює філософські погляди мислителів різних історичних епох, країн і народів Критерієм відбору персоналій був їх внесок в становлення і розвиток філософських вчень, шкіл, течій, напрямів та наявність їхніх творів у списку першоджерел програми з дисципліни «Філософія» Виклад текстів-фрагментів супроводжується короткими вступами, що вміщують біографічні і творчі дані мислителів – авторів праць та питаннями для самоконтролю
 17. Погляди на буття в історії філософії

  Реферат >> Философия
  Простір - є форма буття матерії, що характеризує її протяжність, структурність, співіснування і взаємодію елементів у всіх матеріальних системах Загальне розуміння простору формується у людини в емпіричному досвіді при характеристиці матеріального об'єкту або множини таких об'єктів, що займають різне положення в просторі
 18. Проблема надлюдини у філософії

  Реферат >> Философия
  Споконвіку людство бентежить безліч життєвих проблем Глибоко і всебічно вони вирішуються за допомогою наукових знань Проте серед важливих проблем людського існування є й такі, що не розкриваються жодною наукою Це так звані "вічні запитання" Адже люди замислюються не лише над тим, як їм жити, а й для чого вони живуть, куди прямують і що їх чекає попереду Над їх поясненням міркувало не одне покоління кращих мислителів усіх народів Проте до наших днів завершеної і однозначної відповіді не знайдено
 19. Людиномірність предмета філософії

  Контрольная работа >> Философия
  Філософське знання має свою специфіку, яка полягає в його плюралістичному (поліфонічному), діалогічному й водночас толерантному стосовно інших (відмінних) точок зору характері Зазначене дає змогу розглядати філософію як «мудрість», як знання «софійного» (від грец «софія» — мудрість) типу Проте філософія є мудрістю лише «в ідеалі», реально ж вона є постійним прагненням до мудрості, пристрасним бажанням її, любов'ю до неї (буквальний переклад грецького слова «філософія» і означає любов до мудрості: «філео» — люблю, «софія» — мудрість) Цим і зумовлений процесуальний характер філософського знання
 20. Філософська думка України. Українська філософія діаспори

  Реферат >> Философия
  Аналізуючи погляди В. Зеньковського, Г. Флоровського, А. Шестова, слід зазначити, що вони не акцентували своєї належності до української культури, хоча як представники післяжовтневого зарубіжжя підтримували стосунки з ба­гатьма представниками української діаспори, а звертаю­чись до історії філософії, не обходили видатних мисли­телів-українців в межах загальноросійської культури того часу.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.16626191139221