Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The question of weather or not to have tougher gun control laws is a major issue for the American society. Violence with guns in the United States see...полностью>>
Строительство->Отчет о прохождении практики
Строящийся объект находиться на окраине г. Гродно в новом строящемся микрорайоне Вишневец – 5,6, жилой дом 1,2. Здание состоит из трёх подъездов. Стро...полностью>>
Экономика->Реферат
Неоинституционализм -- новое направление в современной экономической мысли, оформившееся в 60--70-е гг. Предметом исследования в нем стала институцион...полностью>>
Финансы->Реферат
Звітність як складова методу бухгалтерського обліку є його за­вершальним етапом. Поділ бухгалтерського обліку на фінансо­вий та управлінський, кожний ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Непрямі податки з підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Стабільна та збалансована податкова система – ефективний інструмент економічної політики держави в умовах ринкової трансформації Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв’язку із розвитком економічного і політичного життя
 2. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота «Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин» містить 200 сторінок, основний текст – 130 стор , 10 таблиць, 16 рисунків, 9 додатків на 55 стор Список літератури включає 127 найменувань, бібліографічний огляд на 8 сторінках
 3. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота студента на тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається із вступу, 3 розділів та висновків Робота викладена на 140 сторінках, містить 22 таблиці, 12 рисунків, додатки на 27 листах Перелік використаної літератури містить 37 найменувань
 4. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

  Реферат >> Финансы
  1. Виробництво пива, мінеральних вод, солоду, сиропів, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, соків, вуглекислоти, поліетиленових ящиків, товарів народного споживання.
 5. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
 6. Оподаткування підприємств

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають одночасно з появою держави З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в грошовій формі Податки — це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат
 7. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Однією з причин нестабільності економіки України є недосконалість податкового законодавства Високі податки є гальмом ринкових перетворень в країні, оскільки значна частина доходів підприємств поглинається під тиском “податкового пресу” Це в свою чергу призводить до появи фактів ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання або значного заниження оподатковуваних доходів
 8. Облік і аудит доходів і витрат підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку і аудиту, одним із центральних елементів яких є облік та аудит доходів, витрат і фінансових результатів.
 9. Облік непрямих податків підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Стабільна та збалансована податкова система – ефективний інструмент економічної політики держави в умовах ринкової трансформації Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв’язку із розвитком економічного і політичного життя
 10. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Предмет досліджень дипломної роботи: основні результати та тенденції розвитку оподаткування сільгоспвиробників-юридичних осіб в Україні, діяльність районної податкової інспекції та податкові відносини, що виникають в процесі регулювання
 11. Економіка підприємств. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Одним з найбільш перевірених практикою методів аналізу і планування галузевої структури і міжгалузевих зв’язків є міжгалузевий баланс, тобто економічний документ у натуральному чи вартісному виразі, який містить систему економічних показників, що відображають конкретні пропорції виробництва і споживання кожного виду продукції.
 12. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  Реформування системи бухобліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. У Посланні Президента України до Верховної Ради від 22 лютого 2 року зазначається необхідність переходу підприємств у 2 - 2001 рр.
 13. Прямі податки

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Однією з причин нестабільності економіки України є недосконалість податкового законодавства Високі податки є гальмом ринкових перетворень в країні, оскільки значна частина доходів підприємств поглинається під тиском "податкового пресу" Це, в свою чергу, призводить до появи фактів ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання або значного заниження оподатковуваних доходів
 14. Оптимізація оподаткування на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Основне завдання податкового планування – організація системи оподаткування для досягнення максимального фінансового результату при мінімальних витратах Оптимізація оподаткування - це організаційні заходи в рамках чинного законодавства, пов'язані з вибором часу, місця і видів діяльності, створенням і супроводом найбільш ефективних схем і договірних взаємин Оптимізація оподаткування - це процес, який рекомендується проводити як при створенні бізнесу, так і на будь-якому з етапів функціонування підприємства [5, с 18] Оптимізація оподаткування - головне завдання фінансового менеджменту, це вибір
 15. Фінансове забезпечення діяльності підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням їхньої організаційно-правової форми
 16. Планування грошових потоків на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  У процесі виробничо–господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів Вкладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від її продажу характеризує кругообіг коштів підприємств
 17. Фінанси підприємств (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої
 18. Види діяльності та доходи підприємств АПК

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Формування ринкової економіки України здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні нових форм власності та способів господарювання В умовах перебудови народного господарства та переходу на інтенсивні шляхи розвитку роль економічного аналізу неухильно збільшується При вивченні питань обліку та аналізу сільськогосподарської діяльності, особливо такої важливої в наш час її галузі, як тваринництво, потрібно мати на увазі, що від поліпшення показників використання ресурсів, передусім таких як продуктивність праці, матеріаломісткість продукції т
 19. Основи фінансів підприємств (2)

  Шпаргалка >> Финансы
  1) Інвестиційна – це придбання і реалізація тих необоротних активів і фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів Тобто передбачається вкладання коштів в усі види матеріальних і грошових цінностей Рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу 1 і 2 розділу активу балансу
 20. Податки як засіб державного впливу на соціально економічний розвиток країни

  Курсовая работа >> Финансы
  Податки – дуже складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.13673210144043