Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Анализ и синтез в индивидуальном и коллективном мышлении переплетаются и не могут существовать друг без друга. Говоря о единстве анализа и синтеза, мы...полностью>>
Остальные работы->Реферат
I enjoyed watching the movie on the controversies of The Adventures of Huckleberry Finn . People discussed their own personal likes and dislikes of th...полностью>>
Экономика->Реферат
Рыночные отношения выражают определенную экономическую обособленность производителей и потребителей продуктов и услуг, возмездность их взаимодействия....полностью>>
Экономика->Реферат
Одной из целей экономической теории является изучение взаимодействия людей в процессе поиска эффективных путей использования ограниченных производстве...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Національні релігії. Іудаїзм, індуїзм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм

  Реферат >> Религия и мифология
  Ранні національні релігії — це такі релігійні вірування, що охоплювали своїм впливом верхні й середні шари населення у межах однієї національної держави. До ранніх національних релігій відносять усі релігії, які в літе­ратурі позначають за допомогою префіксів "старо-", "давньо-": староєгипетську, староіндійську, старо­грецьку, староперсидську, староримську та інші.
 2. Пізні національні релігії

  Реферат >> Астрономия
  Ранні національні релігії не збереглися до наших часів, але багато ідей і їх обрядів увійшли до сучасних релігій. Пізніше національні релігії виступають такими релігійними віруваннями, які охоплюють своїм впливом всі соці­альні шари населення у межах однієї національності.
 3. История цивилизаций (2)

  Реферат >> Социология
  Поняття «цивілізація» близьке до поняття «культура» і в широкому смислі збігається з ним. Це слово походить від лат. civis — «громадянин», civitas «громадянство», «громадянське суспільство», а також «держава». Але вже етимологічний підхід (з точки зору значення слова) виявляє деякі відтінки змісту цього питання.
 4. Психологічна основа різних релігій

  Курсовая работа >> Религия и мифология
  Що спонукає людей, особливо людей мислячих, сьогодні звертатися до релігії? Чи не достатньо науки – або тієї картини світу, яку, починаючи з античності, пропонують філософи? Прислухаємося до відповіді на це питання людини науки – історика і філософа XX століття А Тойнбі Він звертає увагу на те, що у всі часи філософія залишається долею меншини: і не тільки із-за своєї вузької термінології, а через недолік «духовної вітальності» – емоційну силу, яка захоплювала б собою маси Навіть філософія відчуженості від світу, яка близька до релігії по постановці етичних проблем: як стоїцизм передбачив хри
 5. Релігія як сфера духовної культури: структура та функціональне покликання

  Контрольная работа >> Религия и мифология
  Релігієзнавство - гуманітарна наука, що досліджує соціально-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними системами суспільства, особливості їх впливу па віруючих Як самостійна галузь знання воно виникло у другій половині XIX століття
 6. Релігієзнавство. Курс лекцій. Релігія та суспільство

  Конспект >> Религия и мифология
  Термін “релігія” як означення відношення “людина-Бог” був запроваджений у ХV – ХVІ ст. Тоді його вживали тільки в теїстичному значенні, без урахування усіх особливостей феномену, який він позначав. Осмислений погляд на релігію як особливий феномен був започаткований філософією Нового часу, в чому найбільша заслуга німецьких філософів Фрідріха-Іммануіла
 7. Форми релігійного життя людини

  Реферат >> Астрономия
  Конфуціанство – виникло в ст. Китаю (580 млн. віруючих). Засновник – Конфуцій (Кун Фуцзи; 551-479 р. до н.е.). Головна мета – прагнення до ідеалу удосконаленої людини: Цзюн – Цзи. Якості: скромність, справедливість, стриманість, гідність, безкорисливість, любов до людей.
 8. Статево-віковий етнічний релігійний склад населення

  Реферат >> География
  Співвідношення чоловіків і жінок віддзеркалює статевий склад (структуру) населення. В цілому у світі чоловіків більше, ніж жінок, переважно за рахунок країн Азії. Приблизно в половині країн світу жінки кількісно переважають над чоловіками. Це пояснюється тим, що середня тривалість життя жінок на 5-8 років більша, ніж чоловіків.
 9. Основні положення релігії та атеїзму

  Реферат >> Религия и мифология
  Впродовж історичного розвитку та становлення суспільства провідну роль відігравала духовна складова культури Значна частка всіх духовних надбань людства сформувала сукупність поглядів на світ, що ґрунтувались на вірі у надприродне Саме так в історичному минулому людської культури сформувалась релігія Разом з тим в певний період історії коли людство зібрало достатній об’єм знань про оточуючий світ виник атеїзм
 10. Динаміка населення земної кулі

  Реферат >> Социология
  На земній кулі проживає велика кількість різних народів, які перебувають на різних етапах свого розвитку, в тому числі в соціально-економічному, культурному та ін. Етноси являють собою історично складені на певній території сукупності людей, які мають одну мову, деякі загальні ознаки культури і психіки, володіють розвиненим почуттям самосвідомості, зафіксованому в назві.
 11. Религиозный культ содержание и функции

  Реферат >> Религия и мифология
  Религиозная философия – учение об отношении человека к Богу и Бога к человеку. Философия религии - рассматривает религию как идеализированную совокупность нашего долга, воплощенную в божественные заповеди и Бога как высшего идеала. От нее ответвляется деизм - утвержающий,
 12. Церковне право

  Учебное пособие >> Религия и мифология
  Церква Христова – це Царство не від світу цього (Ін 18, 36), у той же час це – Царство, видимо явлене у цьому світі З людського боку вона являє собою “суспільство людей, з’єднаних православною вірою, законом Божим, священноначалієм і Таїнствами”
 13. Промисловість і сільське господарство України у 1929 - 1939 рр

  Реферат >> Астрономия
  Обладнання: Індивідуальні картки (кожному студенту); документи для лабораторно-практичної роботи (пакет документів з 4 сторінок – на кожну парту); тестові завдання (пакет тестових завдань: початковий рівень, середній рівень, високий рівень – на кожну парту); книги: “Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів” “Тріумф і трагедія.
Страницы:

1
Generated in 0.13707804679871