Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The Tell Tale Heart is a story, on the most basic level, of conflict. There is a mental conflict within the narrator himself (assuming the narrator is...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The meaning of the name itself is quite simple: The whale was often sighted in the vicinity of the Island of Mocha, and “Dick” was merely a generic na...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Hosea was the son of Beeri, and author of the book of prophecies bearing his name. He belonged to the kingdom of Israel. His origin is question becaus...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Лекция
Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки эффективности работы организации, а также для проведения экономического анализа в с...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Мотиваційна сфера особистості

  Реферат >> Психология
  Мотивация - система внутренних факторов, вызывающих и направляющих ориентированное на достижение цели поведение человека или животного.Разработано множество часто противоречивых теорий для объяснения того, почему индивид действует; почему он выбирает именно те действия, которые совершает; почему некоторые люди обладают более сильной мотивацией, чем другие, в результате чего добиваются успеха там, где имеющие не меньшие возможности и способности терпят неудачу.
 2. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

  Реферат >> Психология
  Захист відбудеться 28 03 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67 700 04 в Харківському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м Харків, пр 50-річчя СРСР, 27
 3. Психологічні особливості мотиваційної сфери учнів

  Реферат >> Психология
  Актуальність дослідження Інтенсивний розвиток українського суспільства, реформаційні процеси в усіх сферах його життєдіяльності і розширення інформаційного простору вимагають від підростаючого покоління вміння орієнтуватися у швидкоплинному потоці інформації та ефективно засвоювати нові знання Тому в ХХI столітті пріоритетним завданням у трансформації освітнього соціуму має бути активізація суб’єктної позиції учнів на навчання і забезпечення високої результативності їх навчальної діяльності
 4. Мотивація вибору професії

  Реферат >> Психология
  Юнацтво й молодість – дійсно “ранок життя”, що забезпечує творчу продуктивність, імовірність якомога більшої самореалізації протягом подальшого життєвого шляху Цей період є найвирішальнішим у житті людини, коли остаточно складається фундамент ціннісних орієнтацій, вимальовується проекція головних напрямків пошуків самореалізації на інших вікових етапах Політичні вподобання, стиль поведінки, характер спілкування, професійні інтереси – всі ці складові способу життя закладаються саме у ранній молодості
 5. Трансформація мотиваційно-смислової сфери особистості як напрямок діяльності практикуючого психо

  Реферат >> Астрономия
  Не дивлячись на існуючий гостро соціальний запит, згідно з визнаною вітчизняною психологією актуальною проблематикою психологічної допомоги (1; 100-102), мотиваційна сфера особистості є, у певному смислі, зоною табу для практикуючого психолога. Це відбувається тому, що питання про стимулювання розвитку мотиваційно-смислової сфери особистості, і тим
 6. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

  Дипломная работа >> Психология
  Виховання всебічно розвиненої, активної, творчої та гармонійної особистості постає перед педагогами та психологами як стратегічне завдання, визначене в законі України “Про освіту” та “Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття)” Особистісне орієнтована філософія освіти в умовах сьогодення має бути спрямована на створення належних умов для розвитку психіки дитини, максимальної реалізації її творчого потенціалу, на задоволення її потреби у самоутвердженні, самореалізації та самоактуалізації у навчально-пізнавальній діяльності
 7. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

  Дипломная работа >> Психология
  Мотивація займає провідне місце у структурі особистості і є одним з основних понять, яке використовується для пояснення рушійних сил поведінки та діяльності Мотивація задає направленість, характер, здібності особистості, роблячи на них вирішальний вплив
 8. Мотивація, контроль та оцінка діяльності педагогів в шкільному менеджменті

  Книга >> Педагогика
  Кожен з нас прагне щастя та благополуччя, але досягають цього не всі, і поясненням цьому є багато чинників. Одним з них є мотивація, контроль та оцінка персоналу. Вони - складові управління персоналом, без яких неможливий успішний розвиток організації.
 9. Психологія особистості як наука про людину

  Реферат >> Астрономия
  Термін “особистість” має різні значення. Наука про особистість – персонологія – це дисципліна, що прагне закласти фундамент для кращого розуміння людської індивідуальності шляхом використання різних дослідницьких стратегій. Сучасна психологія особистості, будучи науковою дисципліною, трансформує умоглядні міркування про природу людини в концепції, що можуть бути підтверджені експериментально.
 10. Мотиви соціальної поведінки особистості

  Реферат >> Психология
  В сучасному суспільстві інтерес до проблем особистості людини є настільки великим, що практично всі суспільні науки звертаються до цього предмету дослідження Оскільки суспільні відносини існують як форма діяльності і поведінки реальних, конкретних індивідів, які є носіями і суб’єктами суспільних відносин, остільки властивості, соціальні якості реальних людей, які виявляються в їх взаємодії, визначають властивості цілісної суспільної системи
 11. Мотивація як системна якість особистості

  Задача >> Астрономия
  Як і все в людській психиці, мотив не має окремого ізольованого існування. Якщо розпочати розгляд проблеми з психологічної структури діяльності суб`єкта, основні компоненти якої занесені у схему, то положення в ній мотиву сприймається, з одного боку, як спонукання, а з другого, як відображення в свідомості людини об'єктивних рушійних сил поведінки.
 12. Шляхи особистістного росту у підлітків

  Реферат >> Астрономия
  Підліток... Хто він? Письменниця О.Косенко пише про нього так: “Підліток — мабуть, найскладніший вік людини, який найменше визначився. Людина ця вже не дитина, хоч часто ще ходить у коротких штанцях і охоче задивляється на вітрини іграшок. Вона ще й не юнак, хоч уже дерзає критично мислити, будує плани свого майбутнього і неспокійно червоніє, коли шкільний лікар-жінка йому пропонує роздягтися догола”.
 13. Мотивація і її роль в навчальному процесі

  Сочинение >> Психология
  Проблема активності особистості – проблема суб’єктивного реагування особистості на вплив біосоціального середовища Звертаючись до аналізу джерел активності особистості, ми відповідаємо на запитання: які спонукальні психологічні сили змушують людину ставити перед собою ту чи іншу мету й домагатися її втілення, Відповівши на це запитання, ми дістаємо можливість зазирнути до анатомії діяльності людини й поведінки, найінтимніших сторін життя особистості, іншими словами, до її мотиваційної сфери
 14. Мотивація агресивної поведінки підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність Однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності стало поширення агресії та насильства у суспільстві Ця проблема є актуальною і для психологічної науки Стан анемії, якій є характерним для українського суспільства, і який обумовлений кризою політичного і економічного життя суспільства, руйнуванням старої системи цінностей, знайшло свій прояв у широко розповсюдженому почутті байдужості, яка часто переростає в нелюдскість і жорстокість, зниження рівня моральної свідомості Як наслідок цього, в суспільстві все найчастіше використовуються агресивні моделі поведінки Під агресією м
 15. Мотиваційна система Управління карєрою

  Реферат >> Астрономия
  1. Поведінка людини завжди мотивована, тому одним з основних завдань дирекції персоналу є вироблення ефектив­ної мотиваційної системи (мотиваційного середовища, мотиваційного поля), яка сприятиме активній, ефективній і продуктив­ній діяльності персоналу для досягнення визначених завдань.
 16. Когнітивна сфера особистості

  Реферат >> Астрономия
  У багатьох дослідженнях виділено стадії становлення образу сприймання, які характеризують зростаючу повноту відображення властивостей предмета при а) поліпшенні умов сприймання; б) збільшенні досвіду сприймання спостерігача; в) зміні параметрів сприйманого предмета.
 17. Шпаргалка по Психологии (12)

  Шпаргалка >> Психология
  Психіка ― здатність мозку відображати об’єктивну дійсність, т.б. властивість високоорганізаційної матерії ― мозку відображати об’єктивну дійсність на основі психологічного образу, який при цьому формується, регулювати діяльність людини та її поведінку.
 18. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
 19. Особливості психології управління

  Шпаргалка >> Психология
  Предмет психології управління. Розгляд процесу формулювання предмета психології управління не тільки в хронологічному, а й у хронологічно-концептуальному аспекті дає змогу дослідити його і в часі, і в межах різних наукових підходів. На різних етапах до її предмета належали такі аспекти: — соціально-психологічні питання виробничих груп і колективів,
 20. Воля (4)

  Реферат >> Остальные работы
  1. Поняття про волю.2. Особливості вольових дій.3. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості.4. Вольовий акт та його структура.5. Вольові якості особистості та їх формування. Завдання виховання і самовиховання волі.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.18823099136353