Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Ideas of enlightenment have been seen across the world for centuries now, but the first real movements started around 1669. With the majority of its g...полностью>>
Политология->Реферат
В XX веке, ознаменовавшемся двумя мировыми войнами, созданием оружия массового поражения, политическая мысль не раз обращалась к проблеме войны и мира...полностью>>
История->Реферат
Дэн Сяопин (кит. трад. 鄧小平, упр. 邓小平, пиньинь Dèng Xiăopíng; урождённый Дэн Сяньшэн (кит. трад. 鄧先聖, упр. 邓先圣, пиньинь Dèng Xiansheng); 22 августа 190...полностью>>
Экономика->Доклад
Совместное предприятие на территории Российской Федерации представляет собой самостоятельную хозяйственную единицу и функционирует на основе действующ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Модель Модільяні

  Доклад >> Экономика
  Ф Модильяні використав модель поведінки І Фішера для вивчення функції споживання Модильяні дослідив яким чином коливання рівня доходу протягом життя змушують людей перерозподіляти доход із сприятливих на несприятливі періоди Його модель отримала назву моделі життєвого циклу
 2. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

  Курсовая работа >> Экономика
  Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури.
 3. Сучасні моделі державного регулювання економіки

  Реферат >> Экономика
  У XX ст західна економічна теорія ринкового розвитку ввійшла з неокласичним напрямом, який продовжував визначати специфіку другого класичного стану Проте згодом ситуація кардинально змінилася під впливом двох визначальних тенденцій розпитку
 4. Управління оптимальною структурою капіталу фірми

  Реферат >> Астрономия
  Визначальним елементом фінансового менеджменту стає оптимальне управління структурою капіталу фірми. Структура фінанс?в пов`язана із співвідношенням боргу та власного капіталу. Розвинуті держави використовують структуру капіталу з різною часткою боргових зобов’язаннь.
 5. Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства в умовах розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Дивідендна політика, як і керування, структурою впливає на положення компанії на ринку капіталу, зокрема на динаміку ціни його акцій Дивіденди являють собою грошовий доход акціонерів і деякою мірою сигналізують їм про те, що комерційна організація, в акції якої вони вклали свої гроші, працює успішно Можна виділити два основних завдання, розв'язувані в процесі вибору оптимальної дивідендної політики Вони взаємозалежні й укладаються в забезпеченні: а) максимізації сукупного надбання акціонерів; б) достатнього фінансування діяльності підприємства Для рішення поставлених завдань, у даній роботі н
 6. Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми. Протягом приблизно сімдесятьох років в Україні, тоді ще СРСР, не було іншої форми власності, крім державної. При цьому всі господарюючі суб'єкти вели свою виробничу і господарську діяльність на основі планів, кошторисів і бюджетів, що складалися як самим підприємством, так і вищестоящими керівними органами.
 7. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  Центральним питанням сучасного перехідного періоду української економіки є питання оптимізації форм і методів її трансформації, пошук найбільш ефективних шляхів освоєння всіма суб'єктами господарювання сучасних ринкових механізмів На жаль помилки і зневаги при відпрацьовуванні теорії і практики роботи як економіки в цілому, так і окремих її галузей і підприємств у вирішальній мері залежать від якості персоналу, залучення дійсно сучасних методів керування, володіння персоналом знаннями теорії і практики сучасної господарської діяльності
 8. Економічні ризики

  Контрольная работа >> Экономика
  Фінансова діяльність підприємства пов’язана з багатьма ризикам, степінь впливу яких на результати його діяльності значно підвищується з переходом до ринкової економіки Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють найбільш значиму роль в загальному “портфелі ризиків” підприємства Збільшення степеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності підприємства пов’язано з швидкою зміною економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин, появою нових фінансових технологій і інстр
 9. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

  Курсовая работа >> Экономика
  Макроекономіка виявляє закономірності розвитку національної економіки як єдиного цілого Для цього обчислюються агрегатні, тобто сукупні економічні показники, які нерідко називають національними рахунками
 10. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Фінансово-господарська діяльність підприємства в умовах ринкової економіки по-новому ставить питання регулювання його розвитку Невтручання держави в господарську діяльність підприємств змушує їх самостійно шукати шляхи адаптації до ринкових умов, знаходити методи удосконалювання своєї діяльності для забезпечення нарощування економічного потенціалу і конкурентноздатності
 11. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Інвестиційна політика підприємства вимагає визначення і проведення підприємством дивідендної політики Підвищена увага вітчизняних і зарубіжних авторів до різних аспектів дивідендної політики визначається рядом обставин Основні з них, на наш погляд, сформульовані Д -К Шимом і Д -Г Сигелом Останні відзначають наступне:
 12. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку.
 13. Основні етапи еволюції економічної думки

  Шпаргалка >> Экономика
  Перші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів відомі ще з праць стародавніх грецьких та римських мислителів (Ксенофонта, Аристотеля, Платона, Катона, Варрона, Коллумелли), а також мислителів Стародавнього Єгипту, Китаю та Індії Вони досліджували проблеми ведення домашнього господарства, землеробства, торгівлі, багатства, податків, грошей тощо
 14. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме в цей період відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
 15. Рекреаційний потенціал Франції

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Франція – це країна, яка подарувала світу багато чудових творіннь, моду та шампанське, коньяк і парфюм Її культура та мова дуже витонченні На її терріторії знаходиться дуже багато пам'яток архітектури, таких як Єйфелева башта, Тріумфальна арка Крім пам'яток архітектури у Франціі велика кількість пам'яток історії Франція – це Батьківщина таких особистостей, як Наполеон та Едіт Піаф А кулінарія Франції постійно дивує нас Я обрала саме цю країну, тому що мене все це дуже приваблює Я хочу знати про Францію ще більше!
 16. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

  Реферат >> Экономика
  В умовах прилучення України до надбання сучасного цивілізованого процесу, розбудови соціально-орієнтованої ринкової моделі вітчизняної економіки, орієнтації на духовно-інформаційний вектор глобальної еволюції людства суттєво зростає роль фундаментальної економічної освіти Історія економічних учень – безцінне джерело знань та досвіду, нагромаджених людством на шляху соціального прогресу
 17. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Базою проходження практики є Державне підприємство Міністерства Оборони України - Чернівецький металообробний завод, засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству Оборони України.
 18. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України

  Реферат >> Экономика
  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,член-кореспондент АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України ЧЕРВАНЬОВ Дмитро Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
 19. Управління формуванням капіталу виноробних підприємств

  Реферат >> Экономика
  Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор МАРМУЛЬ Лариса Олександрівна, Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, проректор з міжнародних зв’язків кандидат економічних наук, доцент ДОДОНОВ Сергій Володимирович, Південний філіал „Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету, декан обліково-фінансового факультету, м Сімферополь
 20. Становлення та розвиток фінансової науки

  Лекция >> Финансовые науки
  Її відносять до XVII ст. В Англії виникла класична політична економія. Її родоначальником був Уільям Петті. Найбільш важливими його роботами є: “Трактат про податки і збори”(1662), “Політична арифметика”(1690), “Дещо про гроші”(1682). У “Трактаті про податки і збори” розкриваються засади політичної економії, що стало підставою для присвоєння автору звання першого професійного економіста.
Страницы: следующая →

1 2
Generated in 0.29346990585327