Рекомендуем ознакомиться

Химия->Курсовая работа
Перед начинающим хроматографистом проблема выбора типа разделительной системы (эксклюзионной, ион-парной, адсорбционной или другой) и подбора условий,...полностью>>
Химия->Реферат
2500 - 2000 гг до н э - Проникновение металлургии меди с Востока в Европу В Вавилоне изобретены весы - орудие для измерения количества золота и других...полностью>>
Химия->Реферат
Белки – это высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества, молекулы которых построены из остатков аминокислот Название протеины (от греческо...полностью>>
Химия->Реферат
Концепции и методы, разработанные в какой-то одной области естествознания, не остаются лишь её достоянием Всегда происходило и сейчас происходит интен...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Малий бізнес України

  Доклад >> Экономика
  Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні починається з 1991 року, з прийняття Закону України “Про підприємництво” та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву Закон України “Про підприємництво” визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення підприємницької діяльності, а також визначив правові основи державного регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб’єктів підприємницької діяльності та держави З метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого
 2. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Дмитриченко Лілія Іванівна, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (м Донецьк), професор кафедри економічної теорії;
 3. Малий бізнес в Україні в умовах реформування економіки

  Реферат >> Экономика
  Зростання активності в усіх сферах економіки заклало надійний фундамент в формуванні ринкової системи господарювання в Україні. В перехідний до ринкових відносин період особливе значення має розвиток малого бізнесу, як найбільш динамічного елементу у структурі народного господарства, і проявляється у структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного процесу, формуванні нового соціального шару.
 4. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

  Реферат >> Экономика
  Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки у соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макро-економічному рівні.
 5. Напрямки розвитку малого бізнесу в Миколаївській області

  Дипломная работа >> Экономика
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання
 6. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні

  Закон >> Экономическая теория
  Протягом довгого історичного періоду економісти, істо­рики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги.
 7. Оптимізація кредитування малого та середнього бізнесу України

  Реферат >> Банковское дело
  8 . . . Аналіз фінансового стану бізнесу позичальника. 30 . .3. Оцінка кредитоспроможності позичальників. Коефіцієнти. 35 . .4. Звіт про рух коштів. 43 . .5. Аналіз історії розвитку бізнесу. 55 . . . Прогнозування подальшого розвитку бізнесу клієнта.
 8. Малі підприємства в Україні (1)

  Реферат >> Астрономия
  Протягом довгого історичного періоду економісти, істо­рики й політичні діячі всіляко занижували роль малого бізнесу в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги.
 9. Мале підприємництво в умовах ринку

  Курсовая работа >> Экономика
  Останнім часом актуальним питанням є дослідження стану та проблем розвитку малого підприємництва, що дає змогу отримати точну інформацію щодо ефективності його діяльності та визначити рівень впливу на економіку країни в цілому
 10. Екологічне право України (1)

  Контрольная работа >> Экология
  Кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану , а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування Нове в данній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базуеться на законодавчих, організаційно-технічних рішенн
 11. Малий бізнес в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення
 12. Розвиток малого підприємництва

  Реферат >> Астрономия
  Саме тому у вітчизняній економічній науці з’явилося досить багато праць, де науковці висловлюють свої, часто неоднозначні, думки щодо місця малого підприємництва в сучасній економічній ситуації.
 13. Розвиток малого бізнесу в Україні та світі

  Реферат >> Экономика
  На сучасному етапі Україна переживає складний процес докорінного реформування свого правопорядку і його адаптації до нових соціально-економічних умов Перехід до нового типу економічних відносин є неоднозначним і суперечливим Особливо багато проблем у законотворчій практиці виникає при вирішенні питань регулювання підприємницької діяльності в умовах перехідного до ринкової економіки періоду
 14. Готельно-ресторанна галузь України Її конкурентноздатність

  Реферат >> Астрономия
  Метою роботи є дослідження конкурентноздатності готельно-ресторанного бізнесу в Україні, аналіз національних особливостей галузі, розробка та обґрунтування пропозицій збільшення конкурентноздатності, аналіз перспектив розвитку та привабливості для інвесторів.
 15. Характеристика СДПУ Її роль в політичних процесах України

  Реферат >> Астрономия
  Соціал-демократична партія України (об'єднана) (СДПУ(О)) заснована у травні 1990 року під назвою Соціал-демократична партія України (СДПУ) як правонаступниця українських соціал-демократичних партій - УСДРП, УСДП, УСРП та УСП, які послідовно представляли інтереси України в Соцінтерні аж до 1976 року.
 16. Значення туристичних ресурсів півдня України для розвитку туризму

  Реферат >> Физкультура и спорт
  Ця робота присвячена аналізу значення туристичних ресурсів півдня України для розвитку туризму На перший погляд тема видається досить легкою Південь України насичений об’єктами показу та об’єктами дозвілля, має великий відсоток місць історичного значення та культурного надбання, є важливим регіоном за обсягом щорічного відвідування туристами На сьогоднішньому ринку туристичних послуг України існує безліч інформації з приводу того, куди можна поїхати, за якою ціною, через яких туристичних операторів Велика кількість туристів обирає саме південь України Якщо ж розібратися більш детально, можна
 17. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.
 18. Малий бізнес

  Реферат >> Астрономия
  Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес.
 19. Прогнозування розвитку динаміки України як господарської системи

  Курсовая работа >> Экономико-математическое моделирование
  Державний прогноз економічного і соціального розвитку України – це система кількісних показників і якісних характеристик розвитку макроекономічної ситуації в країні на визначений період, що охоплює формування структури економіки і соціальної інфраструктури, обсягів виробництва товарів і послуг і їхнього споживання, зовнішньоекономічної діяльності Прогнозні параметри визначають з урахуванням результатів аналізу економічного і соціального розвитку України за попередній період і припущень про зовнішню економічну ситуацію і внутрішню економічну політику в перспективі
 20. Банківська система України (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  У будь-якій державі, незалежно від економічної системи та способу організації суспільних відносин, банківська система відіграє ключову роль Недарма банківську систему порівнюють часто із кровоносною системою економіки держави Адже саме вона забезпечує економіку необхідним обсягом фінансових ресурсів, забезпечуючи вільний рух капіталу, розрахунки суб’єктів господарювання, кредитування економіки, а також реалізацію цілого ряду інших функцій та завдань Без розвинутої банківської системи неможливо навіть уявити собі розвинуту економіку держави
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.019156932830811