Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Robert Lee Frost, b. San Francisco, Mar. 26, 1874, d. Boston, Jan. 29, 1963, was one of America’s leading 20th-century poets and a four-time winner of...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Matt HinkleDid Napoleon preserve or pervert the gains of the Revolution Napoleon was indirectly responsible for spreading many of the ideals of the Fr...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In the United States police are suppose to be honorable and fair. We all know not all of them are. In Malaysia, according to Daphne Chan, you can brib...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In Shakespeare’s “Hamlet”, the main character offers a puzzling and ambiguous persona. Throughout the play, Hamlet often contradicts himself. He seems...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Лізинг (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  Лізингові угоди, як це розуміють на Заході, на Україні не дуже поширені Найчастіше лізинг плутають із звичайною орендою майна виробничого призначення Але лізинг значно складніша форма економічної діяльності
 2. Лізинг (2)

  Реферат >> Экономика
  Всебічний розвиток економічних процесів у будь-якій країні потребує активної підприєм­ницької діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу у всіх галузях економіки На сьогодні актуальною проб­лемою різних підприємств незалежно від форми власності є пошук прийнятних шляхів фінан­сування капітальних вкладень Брак фінансових ресурсів є результатом макроекономічної нестабільності, високого рівня інфляції, недостатності довгострокових кредитів, а також високих процентних ставок та комісії банку Однак ви­бір напрямку залучення позикових коштів повинен базуватися на досягненні максимальної ефек
 3. Лізингові операції в банківській системі

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Зміни, які відбуваються в економіці України у зв’язку з переходом до ринкових відносин у сфері економіки сприяє широкому розвитку підприємницької діяльності у всіх її формах Підприємницька діяльність все частіше стикається з проблемою недостатності ресурсів для організації своєї діяльності Тому лізингові операції на ринку України приймають все більше розповсюдження та мають велике значення в організації господарської діяльності
 4. Міжнародний лізинг

  Реферат >> Экономика
  Історія лізингу є далеко не новою, хоча сам термін з’явився зовсім недавно. Лізингові угоди були виявлені ще за часів Аристотеля. Зокрема, глиняні таблички, знайдені в шумерському місті Ур, містять відомості про оренду сільськогосподарських знарядь, землі, водяних джерел, волів та інших тварин.
 5. Договір фінансового лізингу

  Реферат >> Финансы
  Варто зазначити, що за останні роки незалежності в Україні вперше вдалось досягнути зростання багатьох економічно важливих показників (зростання ВВП, досягнуто високих показників експортування товарів вітчизняного виробництва і інші), очевидно, що на темпи економічного розвитку та узагалі на економіку країни най більший вплив має законодавча баз, що регулює відносини з іноземними країнами та економічні, та й не тільки економічні, відносини у середині країни.
 6. Проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на на­ших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже канонізованих в практиці західного бізнесу В результаті цього — нерідке нерозуміння, безглузде переінакшування чи, навпаки, дублювання чужого досвіду Відсутність реальних знань в результаті веде до дискредитації ідеї, що здатна бути плідною і на вітчизняному ґрунті за вдумливого, зваженого підходу
 7. Документарний акредитив міжнародний лізинг

  Контрольная работа >> Банковское дело
  1 Принцип суворого дотримання документів - банк ретельно перевіряє відповідність тексту наданих банку документів тексту умов акредитиву і здійснює платіж проти документів тільки у разі повної відповідності умовам акредитиву;
 8. Лізинг-кредит

  Реферат >> Астрономия
  Перехід України до ринкової економіки і активне включення в світові господарські зв’язки вимагають відповідного розширення методів комерційної діяльності підприємств і організацій всіх форм власності. Нині гарантований успіх - це не тільки конкурентоздатний товар, а й вдало вибраний спосіб його реалізації.
 9. Управління оперативним фінансовим лізингом на підприємстві житлово комунального господарства

  Курсовая работа >> Финансы
  Перехід України до ринкової економіки і активне включення в світові господарські зв’язки вимагають відповідного розширення методів комерційної діяльності підприємств і організацій всіх форм власності Нині гарантований успіх - це не тільки конкурентноздатний товар, а й вдало вибраний спосіб його реалізації Саме тому в світовій практиці поширилися “нетрадиційні” форми комерційних фінансових взаємовідносин між продавцем і покупцем, де важливу роль відіграють різноманітні посередники: торговельні компанії, інвестиційні і страхові фірми, банки тощо Однією з таких форм є лізинг Особливо широке визн
 10. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Перехід України до ринкової економіки і активне включення в світові господарські зв’язки вимагають відповідного розширення методів комерційної діяльності підприємств і організацій всіх форм власності Нині гарантований успіх - це не тільки конкурентноздатний товар, а й вдало вибраний спосіб його реалізації Саме тому в світовій практиці поширилися “нетрадиційні” форми комерційних фінансових взаємовідносин між продавцем і покупцем, де важливу роль відіграють різноманітні посередники: торговельні компанії, інвестиційні і страхові фірми, банки тощо Однією з таких форм є лізинг Особливо широке визн
 11. Економічний зміст відносин платності лізингу

  Реферат >> Экономика
  Основний комерційний параметр лізингу – лізингова плата Навколо неї стикаються економічні інтереси суб'єктів лізингових відносин Лізингодавець прагне максимально завищити її розмір, лізингоодержувач – платити якомога менше Тому нам видається важливим та необхідним розробити і науково обґрунтувати критерії визначення величини лізингової плати Лізингова плата є не просто винагородою лізингодавцю за користування майном, а й відшкодуванням його вартості Як відомо, лізингова плата фіксує відносини суб'єктів лізингової угоди Лізингоодержувача цікавить, перш за все, споживна вартість лізингового май
 12. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

  Контрольная работа >> Экономика
  Лізинг істотно полегшує інвестування в економіку Положення з лізингом у країнах Західної Європи висвітлюється в річних звітах Європейської федерації асоціацій лізингових компаній «Leaseurope» На 01 01 2005 р у неї входило 25 національних асоціацій, що представляють 1239 лізингових компаній Російська лізингова асоціація також входить у дану міжнародну організацію
 13. Економічне обґрунтування і розрахунки надання технічних засобів господарствам у лізинг

  Лабораторная работа >> Экономика
  На нашу думку, основою методу визначення обсягу лізингових платежів є ідея, яка полягає в наступному Лізингові платежі складаються із суми амортизаційних відрахувань і лізингового відсотка Лізинговий відсоток, у свою чергу, залежно від виду лізингу може складатися з таких складових частин: плати за кредитні ресурси, комісійних виплат, платежів за додаткові послуги лізингодавця Таким чином, загальна сума лізингових платежів за лізинговою угодою становитиме:
 14. Лізинг і автоматизація

  Реферат >> Экономика
  Постійні зміни в бухгалтерському обліку на всіх його ділянках призводять до переходу бухгалтерських програм до класу проблемно-орієнтованих систем Зазначені зміни потребують від сучасних систем автоматизації не тільки більш розвинутих можливостей, а й наявності рішень відпрацьованих методично
 15. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на наших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже канонізованих в практиці західного бізнесу В результаті цього – нерідке нерозуміння, безглузде переінакшування чи, навпаки, дублювання чужого досвіду Відсутність реальних знань в результаті веде до дискредитації ідеї, що здатна бути плідною і на вітчизняному грунті за вдумливого, зваженого підходу
 16. Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії

  Дипломная работа >> Банковское дело
  За останні роки в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни у сфері лізингового кредитування Обсяг операцій лізингу в Україні є надзвичайно низьким у порівнянні з іншими країнами світу, але він з кожним роком збільшується
 17. Механізми лізингового кредиту в Україні

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Актуальність теми Зовнішня економічна політика України зорієнтована нині на побудову соціально-орієнтованої ринкової економіки та інтеграцію нашої країни у світовий економічний простір Проте без забезпечення інноваційного шляху розвитку, створення потужної матеріально-технічної бази, застосування сучасних енергозберігаючих систем і прогресивних технологій досягти поставленої мети не можливо Насамперед, це стосується однієї з найважливіших сфер економічної діяльності – сільського господарства, де склалася катастрофічна ситуація щодо технічного оснащення господарських структур основними засобам
 18. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

  Контрольная работа >> Экономика
  • експортний лізинг - це лізингові угоди, при яких лізингова компанія купує обладнання у національної фірми і потім надає його закордонному орендарю; у цьому разі постачальник-виробник та лізингова компанія є резидентами однієї країни, а орендар - іншої;
 19. Об’єкти і суб’єкти лізингових відносин в умовах ринкових трансформаційних процесів

  Реферат >> Экономика
  Сутність і закономірності реалізації лізингових відносин багато в чому обумовлені економічними інтересами їх учасників, а також техніко-економічними особливостями об'єктів лізингових угод Тому розгляд відносин лізингу є необхідним попереднім етапом дослідження закономірностей їх реалізації
 20. Проблеми та перспективи розвитку лізингових послуг в Україні

  Реферат >> Экономика
  Незважаючи на активний розвиток фінансової системи, ринок лізингових послуг в Україні перебуває на стадії становлення Активізація лізингових операцій істотно впливає на розширення реального сектору економіки На сьогодні лізинг як спосіб реалізації продукції та здійснення інвестицій набув значного поширення в усьому світі
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.21357798576355