Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Дипломная работа
В сложившейся ситуации в России руководители различных управляющих структур сталкиваются с проблемами функционирования экономических субъектов в услов...полностью>>
Литература и русский язык->Рассказ
Были ли когда-нибудь домашние бараны "вольными"- история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных бар...полностью>>
История->Курсовая работа
Вместе с развитием науки и техники, вместе с развитием общества развивается и книга. Книга, как продукт, созданный в сфере материального производства,...полностью>>
Астрономия->Реферат
Так, французький економіст-математик О. Курно вважає, що під терміном „ринок” слід розуміти не яку-небудь ринкову площу, а в цілому будь-який район, д...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Контроль оподаткування доходів громадян

  Реферат >> Финансовые науки
  22 травня 2003 р в Україні був прийнятий Закон № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб», що набрав чинності з 1 січня 2004 р і яким передбачені істотні зміни в механізмі стягнення податку з доходів фізичних осіб Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26 грудня 1992 р «Про прибутковий податок з громадян» втратив чинність з 01 01 04 р
 2. Контроль податкових органів за оподаткуванням доходів громадян

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою
 3. Оподаткування доходів фізичних осіб. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

  Реферат >> Финансовые науки
  Прибутковий податок з громадян стягувався безпосередньо з доходів платників - фізичних осіб В економічно розвинутих країнах цей вид податку відіграє суттєву роль у формуванні доходів бюджету В Україні питома вага цього податку в обсязі доходів незначна, що є наслідком відповідних пропорцій розподілу ВВП на фонд заробітної плати і прибуток До переваг цього податку відносять його соціальну справедливість, оскільки він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обсягу доходу платників Крім того, за допомогою прогресивних ставок і пільг в оподаткуванні можна зменшувати податковий тягар дл
 4. Шляхи вдосконалення податкового контролю в сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності

  Реферат >> Финансовые науки
  Податкові реформи, проведені в останні роки, показали значення впливу податків на розвиток соціально-економічних ресурсів в Україні, через те що податки - найбільш ефективний інструмент регулювання економічних процесів Державне регулювання економіки шляхом використання податкових інструментів повинне бути спрямоване на забезпечення і підтримку збалансованого економічного росту, ефективне використання ресурсів, стимулювання інвестиційної і підприємницької активності, яка обмежується податковими правами й обов'язками
 5. Оподаткування малого бізнесу (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження Підприємництво є головним елементом ринкового середовища Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню доходної частини бюджету, стимулює структурні зміни в економіці, створює робочі місця
 6. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткуван
 7. Податковий контроль розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб на матеріалах Кіровоградської обласної лікарні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В умовах фінансових перетворень, що охопили національну економіку, виникає необхідність перегляду механізмів фінансового регулювання економічних процесів у суспільстві Насамперед це стосується податкових механізмів, недосконалість яких в сучасних умовах зумовлює найбільш негативні наслідки Процеси, що охопили нині вітчизняну економіку, вимагають від держави перегляду застосовуваного фінансового інструментарію, активнішого його використання з метою переломлення негативних тенденцій
 8. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Бюджет – це фінансовий план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади Джерелами формування цих засобів можуть виступати: по-перше, власні доходи держави, які вона одержує від виробничої й іншої форм діяльності чи у виді надходжень платежів за ресурси, які, відповідно до діючого законодавства, належать державі; по-друге податки, що складають основну частину доходів держави
 9. Прибуткове оподаткування громадян

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі важливе місце займає державне регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також накопичень громадян Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави У результаті перерозподілу доходів (платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого - формується фінансова база держави Сфера перерозподілу доходів фізичних осіб є одним з
 10. Податок на доходи фізичних осіб

  Реферат >> Финансы
  Платниками прибуткового податку (суб'єктами оподаткування) в Україні є і громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (надалі громадяни) як т., що мають, так і т., що не мають постійного місця проживання в і Україні. До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать! громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні у цілому не менше 183 днів у календарному році.
 11. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Одним із найдієвіших важелів стимулювання розвитку економіки є податки й оподаткування Адже податки регулюють основні макроекономічні процеси та пропорції, завдяки податкам відбувається розподіл і перерозподіл у просторі й часі значної частини виробленої вартості Вони також безпосередньо впливають на результати економічної діяльності платників, тому податкова політика може або зацікавити (стимулювати) платників працювати у певних галузях і на певних територіях, або ні Також держава використовує податкову політику для здійснення територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу і перероз
 12. Податок з доходів фізичних осіб (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Важливим джерелом бюджету будь-якої держави є податок з доходів фізичних осіб У більшості зарубіжних країн податок на особисті доходи громадян служить головним джерелом до­ходної частини бюджету Наприклад, у федеральному бюджеті США його питома вага становить понад 40%, в бюджеті Данії ­48%, в Німеччині цей податок займає перше місце серед статей доходів бюджету, у Франції – друге місце після ПДВ
 13. Облік аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Дипломна робота за темою „Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства” складається зі 115 сторінок пояснювальної записки, що включає 11 таблиць, 21 формул, 8 рисунків, додатків, а також з П слайдів та 5 комплектів роздавального матеріалу.
 14. Оподаткування юридичних осіб

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми. Оподаткування – це економічні відносини між державою і юридичними й фізичними особами з приводу примусового відчуження нею частини новоствореної вартості, переважно у грошовій формі, її вилучення і перерозподілу для фінансування державних видатків.
 15. Оподаткування громадян суб єктів підприємницької діяльності по єдиному податку

  Реферат >> Финансы
  Україна почала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших держав, адже податкова система має відображати конкретні умови кожної держави, тобто рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику, традиції народу, географічне положення, кліматичні умови і т.
 16. Оподаткування підприємств

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають одночасно з появою держави З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в грошовій формі Податки — це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат
 17. Оподаткування підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки Однією з умов формування в Україні повноцінних ринкових відносин є реформування податкової системи Податкова система в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави Необхідність в існуванні податкової системи обумовлюється природою держави, яка за своїм призначенням покликана виконувати загальносуспільні завдання і функції, а також об'єктивно існуючим
 18. Доходи населення в Полтавській області

  Реферат >> Экономика
  Актуальність обраної теми полягає у необхідності дослідження доходів населення як одних з найважливіших показників, що характеризують рівень економічного та соціального стану суспільства, оскільки незважаючи на позитивну динаміку доходів від трудової діяльності у Полтавській області, їх рівень залишається низьким
 19. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми Одним із важливих шляхів підвищення ефективності функціонування українських підприємств є удосконалення механізму оподаткування прибутку, отриманого в результаті їх господарської діяльності Незважаючи на той факт, що податок на прибуток підприємств на території України сплачується ще з 1990 року його механізм відпрацьовується по цей час і проблеми оподаткування прибутку постають дуже гостро
 20. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.27714204788208