Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Chris Lansid was born in Chareston, South carolina. He had 2 brothers and 1 sister. He was born on March 3, in 1824 and lived until January 9,1902. Wh...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Society has placed great emphasize on the roles that people are supposed to play. The standards in which we evaluate people have changed greatly over ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The themes presented by William Shakespeare in A Midsummer Night s Dream are tied together perfectly, thus exposing the real life problems of the rela...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Paulo Freire, a Brazilian educator and author of The Banking Concept of Education evaluates the relationship between the teacher and student in the cl...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Конституція Пилипа Орлика 1710 року

  Реферат >> Астрономия
  Вісімнадцяте століття, а точніше, його останні два десятиріччя, - це час, коли схвалювалися конституції: 1787 — конституція Сполучених штатів Америки, 1791 — конституції Франції та Польщі. В Російській імперії спроби створити конституцію мали місце тільки у першій чверті ХІХ ст.
 2. Конституція Пилипа Орлика (2)

  Реферат >> Государство и право
  Навпаки, козаки мають за собоюправо людське й природне, один із головних принципів якого є: народ завжди має право протестувати проти гніту і привернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на це слушний час
 3. Український політичний діяч - гетьман Пилип Орлик

  Курсовая работа >> Исторические личности
  Минає п’ять століть, як у польських, а далі у українських хроніках, літописах, державних документах, мемуарах, в усному епосі закарбовується й розкривається історична панорама однієї з найгероїчніших і найромантичніших сторінок світової історії – Запорозької Січі, козацького війська, які утворювали державу.
 4. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 1710 рік

  Доклад >> Астрономия
  Але й після того, як новоримське чужовір'я було викорінене з Вітчизни, він, саме через спільність релігії, а не з інших мотивів, удався із Військом Запорозьким і народом руським до Московської імперії за покровительством і добровільно піддався.
 5. Український національно-політичний рух 17-19 ст

  Реферат >> Политология
  Політична думка на теренах України починає розвиватись за часів Київської Русі, коли формується феодальний устрій, розвивається держава і право, політика викристалізовується в досить самостійну сферу суспільного життя. В цей час з'являється "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона, "Руська правда", "Повчання" Володимира Мономаха.
 6. Конституція України (2)

  Реферат >> Астрономия
  У 1710 році було обрано гетьманом Пилипа Орлика (1710 - 1742рр.). Одночасно було схвалено Конституцію, що мала назву «Конституція прав і свобод Запорізького війська». У літературі її називають Конституцією Орлика. Основним її пунктом є проголошення незалежності України; наголошувалося,що в Україні повинна бути тільки православна церква, яка має залежати не від Московського патріархату, а від Константинопольського.
 7. Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект

  Реферат >> Государство и право
  Передумовами глобальних зрушень на континенті були: подолання військово-політичного протиборства Схід — Захід, падіння комунізму і переорієнтація низки держав на засади цінностей західної демократії. Внаслідок цих подій світ із дво­полюсного, чітко розмежованого поступово набирає обрисів багатополюсного, взаємозалежного, зростають взаємовпливи дер­жав і народів.
 8. Орлик Пилип гетьман Правобережної України гетьман України в еміграції

  Реферат >> Астрономия
  Народився Пилип Орлик 11 жовтня 1672 року в селі Косуті Ошмянського повіту на Віленщині. Рід Орликів походить із старої баронської фамілії, поширеної у Чехії, Моравії та Шлезьку. Один з представників цього роду за часів гуситського руху ХIV — початку ХV ст.
 9. Конституціоналізм і свобода преси

  Реферат >> Астрономия
  Свобода преси вважається однією з основних конституційних свобод. Найбільш важливою передумовою існування свободи преси та інших полі-тичних свобод є саме конституціоналізм, бо "регулювання основних засад журналістики правом здійснюється через конституційні норми" [1].
 10. Гетьман П.Орлик і перша Конституція України

  Реферат >> Исторические личности
  Основний зміст історії є далеко не повним без присутності в ній люди­ни з її запитами та інтересами, думками, віруваннями, страхами, спо­діваннями, приватним життям і життям у колективі. Те, що складає саме життя людини, відсутнє на сторінках наших книг і підручників.
 11. Правове становище гетьманщини у складі Росії

  Реферат >> Астрономия
  Україна, пройшовши через віки поневірянь і страждань, стала нарешті незалежною самостійною державою. Тепер можна впевнено сказати, що ідея незалежної України ввійшла у свідомість нашого народу, дев’яносто відсотків якого проголосували на референдумі 1 грудня 1991 р.
 12. Тенденції конституційного регулювання основних прав громадян в галузі культури екології соціал

  Реферат >> Астрономия
  Тема курсової роботи “Тенденції конституційного регулювання основних прав громадян в галузі культури, екології, соціально-економічних умов”. Актуальність даної теми випливає з того, що права громадян набули цінності і отримали обґрунтування в міжнарод­ному праві як правовий стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і держави.
 13. Політологія як наука. Предмет і методи політології. Конспект лекцій

  Конспект >> Политология
  Однак з часом з ускладненням суспільних відносин, розвитком державних інститутів, значення поняття політика еволюціонувало. Нині в політологічній науці існує ряд визначень цього терміну, а дослідження політичної сфери суспільства активізувалось у ХХ столітті.
 14. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  Неозорі рівнини настільки переважають в укра- їнському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: «Дев'ять десятих українців звичайно ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд». Тут на розлогих степах — знамениті, надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не дві третини території краю.
 15. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  Історія України Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-історичної літератури, перевидавався в нашій державі десятки разів.
 16. Велика Руїна. Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності

  Лекция >> История
  Мета заняття. Ознайомити студентів із причинами та основними подіями громадянської війни - Руїни в Україні. Показати особливості становища українських земель кінця 17- початку 18 ст., колоніальну політику Російської імперії щодо України у 18ст., розвиток культури України наприкінці XVII - у XVIII ст.
 17. Іван Мазепа (2)

  Реферат >> Остальные работы
  Протягом майже всього 21-річного гетьманування Мазепа проводив традиційну для гетьманів Лівобережної України політику. З небаченою послідовністю він (зміцнює становище старшини, роздавши їй понад тисячу дарчих на землі. Не забуває він і про власні інтереси.
 18. Білети та відповіді на них за 2002 рік (1)

  Реферат >> Астрономия
  На початку 1918р. Центральна Рада почала схилятися до ідеї проголошення повної незалежності України. Зробити це необхідно було також у зв’язку з необхідністю підписання мирного договору з Центральними державами. 4й Універсал було датовано 9 січня, а проголошено – 11 1918 р.
 19. Поняття державного механізму та значення його для держави

  Курсовая работа >> Политология
  На будь-якому етапі розвитку людства питання про те, якою повинна бути держава, її функції, а також як і ким повинна здійснюватися державна влада залишалося в тій або іншій мірі актуальним і суттєвим. Держава, як вища форма організації суспільства, має певні завдання і функції, для виконання і реалізації яких необхідний певний механізм.
 20. Фізичні особи як суб єкти цивільного права

  Реферат >> Политология
  Питання прав і свобод людини і громадяни­на на сьогодні є найважливішою проблемою внутріш­ньої та зовнішньої політики усіх держав світової спів­дружності. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.
Страницы: следующая →

1 2
Generated in 0.1933810710907