Рекомендуем ознакомиться

Философия->Статья
Познание, несомненно, относится к базовым потребностям человека. Некоторые ученые говорят даже о врожденной любознательности или познавательном инстин...полностью>>
Государство и право->Реферат
Решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации (филиала, представительства или иного обособленного струк...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Налоги являются одним из главных источников формирования доходов государства. Их место в жизнедеятельности общества, жестко-принудительный механизм по...полностью>>
Физкультура и спорт->Доклад
Альпинизм – специфический род человеческой деятельности. Его содержание не исчерпывается только спортивными аспектами. Диапазон личных и социальных ин...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Конституція Конституційна реформа

  Реферат >> Астрономия
  Слово "конституція " у сучасну мову прийшло з латинської — constitutio, що буквально можна перекласти як "устрій, установлення, утвер­дження". У Стародавньому Римі конституціями називали окремі акти, що їх видавали імператори. Су­часне розуміння слова "конституція" (конституція держави) бере свій початок із періоду зміни в Європі феодального ладу на буржуазний (XVII — XVIII ст.
 2. Утворення та конституція розвитку Куби

  Реферат >> Исторические личности
  Сучасна дійсність невіддільна від минулого і майбутнього. Вона тільки нова, важлива віха в історії. Сучасність, втілюючи в собі часом різносторонні, складні, під час протирічливі тенденції минулого, заперечує відживше, та наділяє новими якостями все перспективне, створюючи тим самим нові явища та тенденції, що формують передумови майбутнього.
 3. Конституційний Суд України політико правова природа склад компетен

  Курсовая работа >> Государство и право
  Проголошення 24 серпня 1991 р незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути Президента України, Конституційного Суду, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Рахункової палати та ін
 4. Теорія держави та права

  Шпаргалка >> Право, юриспруденция
  1.Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
 5. Конституційні принципи побудови і діяльності державних органів

  Реферат >> Астрономия
  За Конституцією України державна влада реалізується за принципом її розподілу на виконавчу, законодавчу та судову гілки влади. Цей загальновизнаний у державотворчій практиці принцип став своєрідною альтернативою панування панування у нас у минулому тоталітаризму партійно-державної влади.
 6. Конституційне право Франції

  Реферат >> Государство и право
  У розвитку правової системи кожної країни визначальним є конституційне (державне) право, основне джерело якого-конституція. Одними з перших у світовій практиці розвитку конституціоналізму були розроблені й прийняті конституції США (1789р.), Франції та Польщі (1789р.
 7. Конституція - основне джерело публічного права

  Реферат >> Государство и право
  Як відомо, 26 червня 1996 року сталася чи не найвизначніша подія в політичному та суспільному житті незалежної демократичної України –була прийнята нова Конституція. В ній вперше системно, повно і як пріоритетні положення закріплені всі основні риси-принципи української держави, які тривалий час були її ідеалом.
 8. Конституціоналізм і свобода преси

  Реферат >> Астрономия
  Свобода преси вважається однією з основних конституційних свобод. Найбільш важливою передумовою існування свободи преси та інших полі-тичних свобод є саме конституціоналізм, бо "регулювання основних засад журналістики правом здійснюється через конституційні норми" [1].
 9. Розбудова Української незалежної держави. Національно-державне відродження українського народу (1991-2007 рр.)

  Реферат >> История
  Після схвалення народом України Акта незалежності й виборів Президента в Республіці створилася якісно нова ситуація. Усвідомлюючи відповідальність за наслідки референдуму, Президент та Верховна Рада взяли курс на розбудову української державності як найкращого засобу збереження життя і розвитку української нації.
 10. Земельні реформи в зарубіжних країнах

  Реферат >> Государство и право
  Земельне право-одна з провідних галузей української системи права і навчальна дисципліна. На мою думку, при вивченні національного земельного права важливе має значення ознайомлення з зарубіжним досвідом зокрема правовими аспектами земельної реформи в різноманітних країнах світу.
 11. Громадянська війна в Україні

  Реферат >> История
  Центральна Рада, своєрідний український парламент, існу­вала 13,5 місяця (бл. 17. . 1917 p. до 29.1У.1918 p. за гі.ст.). Вона «поновила в Україні державницьку свідомість» (Н.Полонська -Василенко), провела українців від декларування вимог націо­нально-територіальної автономії першим Універсалом (10/23.
 12. Загальні відомості про конституційний устрій Канади

  Реферат >> Астрономия
  Канада є федеративною державою, що складається з 10 провінцій і двох територій, що знаходяться під управлінням федерального уряду. Офіційно Канада є домініоном у складі Співдружності націй. Канада стала незалежною державою в 1867 р., коли Великобританія надала їй статус домініону.
 13. Місцеві фінанси (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  По-перше, історично склалося так, що спочатку виникла наука про державні фінанси, а потім від неї відокремилося самостійне вчення про місцеві фінанси Та ким чином, поняття "місцеві фінанси" виникло на противагу поняттю "державні фінанси"
 14. Держава і право Франції Новітнього періоду

  Реферат >> Право, юриспруденция
  З Першої світової війни Франція вийшла переможницею. За умовами Версальського договору їй повернули Ельзас і Лотарингію, передали частину німецьких колоній, надали право експлуатації Саарського вугільного басейну. Отримала Франція право на значну суму німецьких репарацій.
 15. Народний суверенітет і конституційно-правові засоби прямої демократії

  Реферат >> Астрономия
  Найвідомішим і найпоширенішим засобом прямої демократії є ре­ферендум. Референдум — це спосіб прийняття офіційних рішень шляхом проведення голосування виборців з питань, встановлених конституцією або законодавством. Таке голосування може мати загальний або локаль­ний характер (відповідно загальнодержавний і місцевий референдуми).
 16. Україна у Світі

  Реферат >> Исторические личности
  Сучасні пріоритети зовнішньої політики України пройшли довгий процес формування у доволі складних міжнародних умовах, коли наша держава на зорі незалежності була змушена доводити свою здатність бути гідним гравцем на міжнародній арені, завойовувати авторитет у міжнародних організаціях, захищати власні інтереси у зовнішньополітичній сфері.
 17. Грошові реформи

  Реферат >> Астрономия
  Негативні соціально-економічні наслідки інфляції примушують окремі держави вдаватись до грошових реформ, зміст яких зводиться до повної або часткової перебудови грошової системи з метою стабілізації грошового обігу. Такий радикальний спосіб використовується державою лише тоді, коли консервативні способи стабілізації грошей не спрацьовують або не дають відповідного ефекту.
 18. Права людини на охорону здоров я медичну допомогу медичне страхування та конституційне правосу

  Реферат >> Астрономия
  Проголосивши у статті 1 Основного Закону нашу державу суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, Україна фактично взяла на себе обов’язок реально гарантувати основні ідеї соціально-правової держави. Соціально-правова держава – це реальне втілення ідей і принципів конституціоналізму.
 19. Моделі грошових реформ

  Реферат >> Астрономия
  1. Грошові реформи формального типу, що зводяться лише до технічного аспекту  впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням тієї, що функціонує. Обмін старої валюти на нову здійснюється у співвідношенні 1:1. Приводом до такої заміни може бути:
 20. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме в цей період відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.31655311584473