Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
У своїй роботі я поставила за мету розглянути лісовий комплекс в різних аспектах, роблячи упор на особливості ціноутворення і впливи цін на розвиток п...полностью>>
Литература и русский язык->Рассказ
Хотя мистер Гулливер родился в Ноттингемшире, где жил его отец, однако я слышал от него, что предки его были выходцами из Оксфордского графства. Чтобы...полностью>>
Литература и русский язык->Краткое содержание
Автор: Свифт Джонатан.«Сказка бочки» — один из первых памфлетов, написанных Джонатаном Свифтом, однако, в отличие от создававшейся примерно в тот же п...полностью>>
Государство и право->Доклад
Осуществление и защита гражданских прав неразрывно связана с фактором времени.С определенными моментами гражданский закон связывает возникновение,изме...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Запліднення розвиток зародка та плоду (1)

  Реферат >> Астрономия
  Онтогенез – процес індивідуального розвитку організму з моменту запліднення організму до природної смерті. В ньому розрізняють такі періоди: ембріональний – з моменту запліднення (утворення зиготи) до моменту народження дитини, та постембріональний – період від народження організму до його смерті.
 2. Запліднення розвиток зародка та плоду (2)

  Реферат >> Астрономия
  Процес дозрівання яйцевої клітини (стор. 28) і сперматозоїда складний, він завершується редукційним поділом, в результаті якого кількість хромосом у ядрах обох клітин зменшується вдвоє. Ядро нової клітини, що утвори­лася в результаті запліднення, має повне число хромосом (46).
 3. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем (1)

  Реферат >> Астрономия
  Органи розмноження людини, або чоловічі і жіночі статеві органи, забезпечують її відтворення, чи продовження роду. Статеві органи складаються із статевих залоз, у яких формуються гамети (статеві клітини); статевих шляхів – каналів,
 4. Предмет генетики та її місце в системі природничих наук

  Конспект >> Биология
  Предмет генетики. Генетика - наука про спадковість і мінливість. Спадковість звичайно визначають як здатність організмів відтворювати собі подібне, як властивість батьківських особин передавати свої ознаки й властивості потомству. Цим терміном визначають також подібність родинних особин між собою.
 5. Короткі відомості про розвиток зародка людини Плацента

  Реферат >> Ботаника и сельское хоз-во
  Знання загальних закономірностей внутрішньоутробного розвитку людини має не лише велике теоретичне значення, а й ве­личезний практичний інтерес. У певні періоди росту й диференціації (розвиток спадкових структур, початок функціювання найважливіших внутрішніх органів, деякі особливості живлення зародка на різних етапах його розвитку тощо) визна­чається підвищена чутливість організму, що розвивається, до різних зовнішніх і внутрішніх негативних чинників.
 6. Бджоли та продукти бджільництва

  Реферат >> Астрономия
  Медоносні бджоли – істоти. справді, дивовижні. Ніякий інший живий організм не виклав до себе такої великої уваги людини, як бджола. Скільки про неї складено легенд, створено оповідань, написано віршів поетами різних часів і народів. Гармонійне життя бджоляної сім’ї незвичайна працездатність, дивні за архітектурою і правильністю геометричних ліній воскові будівлі, процес розмноження і багато іншого в житті бджіл були предметом роздумів найвидатніших натуралістів.
 7. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини Загальна характеристика

  Реферат >> Биология
  Утворенню насіння передують запилення квіток і подвійне запліднення: один спермій запліднює яйцеклітину, другий – вторинне ядро зародкового мішка. Запліднення завершується утворенням зав’язі плоду з насінного зачатка насінини, з зиготи – зародка насінини, з заплідненого вторинного ядра – вторинного ендоспперму, що утворений тканиною з триплоїдним набором хромосом.
 8. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
 9. Характеристика та асортимент горіхоплідних культур

  Дипломная работа >> Кулинария
  Горіхи – група плодів, які складаються з сухої дерев’янистої оболонки(шкарлупи) і замкненого в ній їстівного плода. В співдружності незалежних держав росте велика кількість видів горіхоплідних: горіх грецький і маньчжурський, каштан їстівний, мигдаль, фісташки, ліщина, фундук, бук, кедрові горіхи.
 10. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

  Реферат >> Экология
  Витоки екології, як науки про живих істот, їх взаємозалежність і умови незаселеного, йдуть в далеке минуле і пов'язані з необхідністю, на ранніх етапах становлення і розвитку людських суспільств здобувати собі в їжу рослини і тварин Було необхідне знати, як виглядають, де і коли дозрівають їстівні плоди, корені і стебла рослин, де лежать шляхи міграції диких тварин, коли і де вони відтворюють потомство Первинні знання такого роду осмислювалися і знаходили віддзеркалення в багато тому, що стало класичним, - творах Гіппократа, Аристотеля, інших вчених філософів старовини Особливо повно і образн
 11. Народження дитини ріст розвиток вікові періоди Народження дитини годування матеренським мол

  Реферат >> Астрономия
  Власне пологовий акт складається з ряду послідовних скорочень м’язів матки, які насамперед спрямовані на розширення шийки матки (перша стадія пологового акту – періоду розкриття). У цей період скорочення поздовжніх м’язів волокон матки зумовлюють розширення кільця шийки матки.
 12. Процес репродукції

  Реферат >> Астрономия
  Процес репродукції має дуже важливе значення для людини. Слово репродукція походить із французької мови, що означає самовідтворення. З погляду біології найважливішою функцією організму людини є самовідвтоерня, а також статевий і материнський інстинкт, які найбільше впливають на людську поведінку запліднення приходить на допомогу.
 13. Онтогенез і філогенез тваринного організму

  Реферат >> Астрономия
  Ще в першій половині XIX ст. було отримано дані, які підтверджували єдність походження всього як тваринного, так і органічного світу. До них належить виявлення клітинної будови рослин, тварин і людини. Видатний французький зоолог Ж. Кюв'є встановив єдині плани будови кожного типу тварин.
 14. Генетика людини. Основи загальної генетики. Курс лекций

  Конспект >> Биология
  Галузь біології, яка вивчає явища спадковості та мінливості живих організмів, називається генетикою. Наука генетика поділяється на загальну та спеціальну, або прикладну частини. Загальна генетика вивчає закони, закономірності та механізми спадковості та мінливості, спільні для усіх живих організмів.
 15. Ботаніка історія розвитку завдання об єкти дослідження

  Реферат >> Астрономия
  Слово “ботаніка” походить від грецького “botane”, що дослівно українською мовою перекладається як “трава, зелень”, а “botanicum” українською мовою означає гербарій, травник. Латиною ж поняття “трава, зелень” звучить як “herba” і від цього латинського кореня походять такі відомі терміни як “herbarium”, українською – гербарій, книга про рослини, “herbarius”, українською – знавець трав (рослин), ботанік, а також “herbaria”, що в українській теж означає “ботаніка”.
 16. Гормональні препарати статевих залоз Контрацептиви

  Реферат >> Астрономия
  Гормональні препарати статевих залоз приймають участь у формуванні вторинних статевих ознак (форма тіла, роз приділення жирової тканини, голос, психіка) в продовженні виду. Крім того, гормональні засоби статевих залоз відіграють важливу роль в регуляції білкового обміну, проявляють слабку мінералокартикаідну дію.
 17. Біологічні основи розвитку дитини

  Реферат >> Астрономия
  Кожна щойно народжена дитина є носієм комплексу ге­нів усіх своїх родичів: як близьких, так і найдальших. У зв'я зку з цим у неї формується свій, індивідуальний, спадковий фонд, що інакше називається спадкова визначеною біологічною програмою. Це дає їй можливість індивідуально розвиватися.
 18. Вступ. Періоди дитячого віку. АФО ЦНС, шкіри, підшкірної основи. Температура тіла

  Лекция >> Медицина, здоровье
  Слід пам’ятати, що народження є важливою віхою, аж ніяк не початком роз-витку, і за перебігом цей процес розвитку не є прямолінійним, а він певною мі-рою якісно стрибкоподібний, що веде до зміни умов існування дитини, її взаємо-дії з навколишнім середовищем, способом реакції організму на хворобу.
 19. Загальна характеристика відділу голонасінних Біологія хвойних Чергування поколінь у сосни звич

  Реферат >> Биология
  Голонасінні дістали таку назву тому, що їхнє насіння розвивається на споролистках відкрито, не обгорнуте стінкою зав'язі ("голе"). Поява насіння, яке має запас поживних речовин і захищене шкіркою, — значний ароморфоз, що зумовив широке й швидке поширення голонасінних рослин на суші.
 20. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

  Реферат >> Астрономия
  Ми постійно порушуємо біосистемий пристрій природи і терпимо від цього у всіх сферах своєї діяльності. Систематичні порушення еволюційного порядку природи і хвильової структури сумісності в біосистемному виробництві лужать причиною “біосистемного” розпаду”- основного виробника “вірусу смерті”, індивідуально-масових нещасть, аварій, трагедій, катастроф, що приносять нам горе і біди, гальмують роботу.
Страницы: следующая →

1 2
Generated in 0.28273606300354