Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
As the supposed force, principle, or power that predetermines events, fate has an overwhelming control over people. Even though everything has been as...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Imagine the sun bursting through the trees for the first time of the new day, the smell of freshly cut grass still potent to your nose as you tee the ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
WEB DuBois s Souls of Black folk harbors the authors beliefs and ideas drawn from Reconstruction and the social contempt that faced the black race. Hi...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Ideology does not exist as an individual, independent entity. Unless one was self-raised from birth in the wilderness as a solitary soul, then ideolog...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка підприємства» надається перелік обов’язкових до вивчення питань, розкривається зміст конкретної теми (за змістом десять тем) з викладом розрахунково – аналітичних моментів.
 2. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків Уже сьогодні зрозуміло, що активізація реального сектора економіки, вступ до СОТ, євро інтеграційні процеси, зростаючи потреби внутрішнього ринку зумовлюватимуть потребу у підвищенні ефективності діяльності підприємств і в першу чергу у сфері промисловості
 3. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 4. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  Предприятие _____________________________ по ЕГРПОУ __________ Территория _______________________________________ по СПАТО ___________ Форма собственности _______________________________ по ОКФВ ___________ Орган государственного управления ___________________ по СПОДУ _________ Отрасль (вид деятельности) __________________________ по ОКГНГ __________ Количество предприятий ____________________________ ___________
 5. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  Дипломна робота на тему: “Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства” (за матеріалами ТОВ „ДКБ „РОТЕКС”(м Київ)) на 110 стор , 14 рисунків, 9 таблиць, 6 додатків на 24 стор Список використаної літератури з 93 джерел
 6. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  Мета дипломної роботи - вивчення закономірностей та принципів побудови і економічного аналізу інвестиційної привабливості виробничих проектів на прикладі бізнес-плану проекту підприємства ЗАТ “Бахмацька рибна база” – впровадження виробництва пресервів з оселедця.
 7. Економічне обгрунтування заходів щодо поліпшення виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ "Домосвіт"

  Отчет по практике >> Экономика
  В звіті про переддипломну практику наведені основні матеріали, необхідні для аналізу діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Домосвіт» згідно дипломного проекту на тему: «Економічне обгрунтування заходів щодо поліпшення виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ «Домосвіт» (м Дніпропетровськ)»
 8. Економічне обґрунтування рішення про ліквідацію підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  Ліквідація - припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна
 9. Економіка підприємства: теоретичні узагальнення

  Контрольная работа >> Экономика
  Економіка — це вчення про те, як виробляються і розподіляються всі необхідні нам товари та послуги, або як наші обмежені виробничі ресурси використовуються для задоволення людських потреб і бажань З іншого боку, економіка — це вчення про те, як змусити краще працювати систему виробництва та розподілу, тобто це економічна політика
 10. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дослідження. Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового механізму на вітчизняних підприємствах.
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  Темою курсової роботи є «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». Ця тема на сьогодні є досить актуальною, оскільки від зарубіжних ринків, тобто політики підприємства стосовно пошуку нових ринків та виходу на міжнародні ринки збуту залежить конкурентоспроможність підприємства .
 12. Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  3 3 Проектне дослідження ефективності інвестиційного проекту ТОВ “Граніт” по розбудові гранітного кар’єру “Дніпропетровський-1” при кредитно-банківському методу інвестування на протязі 2008 –2012 років
 13. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  В першому розділі роботи „Теоретикометодичні основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства” проведений аналіз наукової, учбової та методичної літератури по теоретичним та методичним підходам до визначення параметрів оцінки ефективності та результативності діяльності підприємства
 14. Шляхи удосконалення податкової політики підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що сьогодні в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. А тому система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів підприємств має відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.
 15. Автоматизація управління запасами торгівельного підприємства (2)

  Дипломная работа >> Экономика
  З того моменту, як суспільство пішло від планової економіки й вступило в ринкові відносини умови функціонування підприємств повністю змінилися, тобто щоб вижити, підприємству необхідно проявляти ініціативу, заповзятливість й ощадливість для того, щоб підвищити ефективність
 16. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми В ринкових умовах суб'єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів
 17. Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено нові вимоги як до змісту, так і до методів бухгалтерського обліку і аналізу.
 18. Оптимізація розподілу прибутку підприємства для його розвитку

  Курсовая работа >> Финансы
  Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів
 19. Витрати підприємства та їх вплив на фінансові результати

  Курсовая работа >> Финансы
  Діяльність будь - якого підприємства завжди пов'язана з певними витратами матеріальних, трудових, інформаційних, грошових та інших ресурсів на виготовлення, зберігання, транспортування, сортування, пакування, фасування та реалізацію товарів [1, 7]. Сукупність всіх цих витрат і складає поточні витрати підприємства.
 20. Управління ефективністю підприємства в умовах фінансової кризи

  Магистерская работа >> Финансы
  В магістерській роботі було проведено вивчення основних підходів до визначення ефективності, розглянуті основні методики її аналізу. Детально вивчаються показники діяльності підприємства за періоди дослідження по різних напрямах, виявляються найістотніші проблеми діяльності підприємства і негативні тенденції.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.21129894256592