Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
18th century London, it seems, was not a city of beauty or mirth; that is, at least, for the poets William Blake and Jonathan Swift. Blake’s “London” ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
January 1989 the results of a study conducted by Ann Pytkowicz Streissguth were published in the Journal of Developmental Psychology. The study invest...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The Internet contains a limitless amount of information. However, the information must be accessible, organized, and comprehensible to be of value. A ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
pinch a loaf, but do not flush, now spritz some whiz over the putrid mush. even thought he’ll eat food second-hand from your sis, not even wangus like...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Державний режим

  Реферат >> Астрономия
  6. Демократичний ~ державна влада здійснюється з дотри­манням основних прав людини, із забезпеченням легаль­них можливостей вільного виявлення і врахування інте­ресів усіх груп населення через демократичні інститути (вибори, референдуми), діяльність різноманітних громад­ських об'єднань, які представляють ці інтереси і вплива­ють на вироблення і здійснення політики держави.
 2. Державний політичний режим

  Реферат >> Государство и право
  Своєрідність конкретного державного режиму будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія державного режиму безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним.
 3. Поняття і форми державного устрою

  Реферат >> Государство и право
  Будь-яка держава є єдина по суті, змісту й формі. Щоб вона активно функціонувала, щоб якісно й корисно діяв її механізм, потрібна чітко організована державна влада, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснювала б керівництво суспільством в інтересах домінуючої частини населення, а також управління загально – суспільними справами.
 4. Форма держави поняття елементи види Проблеми удосконалення державного правління державного

  Реферат >> Государство и право
  Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним.
 5. Режим робочого часу та житлове забезпечення в системі соціального захисту працівників митної служби України

  Курсовая работа >> Таможенная система
  Соціальний захист посадових осіб митних органів є сукупністю нормативно закріплених економічно-матеріальних гарантій, що надають їм додаткові пільги чи права та забезпечують механізм реалізації та захисту цих пільг і прав Соціальному захисту посадових осіб митної служби України присвячено главу 67 МК Відповідно до ч 1 ст 427 МК держава гарантує посадовим особам митної служби України соціальний захист і матеріально-побутове забезпечення [2] До соціального захисту можна віднести режим робочого часу, до матеріально-побутового забезпечення – оплату праці, та житлове забезпечення Виходячи, з того,
 6. Режим консульства у Франції

  Реферат >> История
  Тема виникнення в кінці 18 – поч. 19 ст. Режиму консульства або іншими словами авторитарного наполеонівського правління в силу обставин особливо актуальна. Насамперед всього не викликає сумніву те, що Франція її соціальні, політичні інститути беруть свій початок з Великої французької революції і епохи Наполеона І.
 7. Політичний режим. Політичний устрій

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  Основним джерелом влади є народ. Держ влада здійснюється на осноі поділу на Законодавчу, Виконавчу і Судову. Рівність всіх громадян перед законом. Реалізація прав і свобод, рівні можливості в політичних та політичних об’єднаннях. Незалежність та верховенство правосуддя.
 8. Державне управління та економіко-правовий механізм природокористування і охорона навколишнього природного середовища

  Реферат >> Политология
  Природні ресурси України поділяються на ресурси загальнодержавного і місцевого значення. До ресурсів загальнодержавного значення належать: територіальні та внутрішні морські води; природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони; атмосферне повітря;
 9. Державне регулювання економіки (5)

  Учебное пособие >> Экономика
  Вади ринкового саморегулювання Межа виробничих можливостей Командна, ринкова та змішана форми організації економіки Ефективність за Парето Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість інформації; економічна нестабільність
 10. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні

  Реферат >> Государство и право
  Державне регулювання інвестиційної діяльності здій­снюється з метою реалізації економічної, науково-техніч­ної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, республі­канськими і регіональними програмами розвитку народ­ного господарства, республіканським і місцевими бюдже­тами, передбачуваними в них обсягами державного фі­нансування інвестиційної діяльності.
 11. Державна підтримка малих підприємств

  Реферат >> Экономика
  Мале підприємництво має особливе значення у перехідний період до ринкової економіки: воно стимулює економічну конкуренцію, структурну перебудову економіки, формування нової соціальної верстви — підприємців-власників, які складають соціальну базу економічної реформи, забезпечують стабільність суспільства і певні гарантії незворотності руху до ринку
 12. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю

  Реферат >> Астрономия
  Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю 13.1. РОЛЬ ПРАВА І ДЕРЖАВИ. ОБМЕЖЕННЯ ВЛАДИ ДЕРЖАВИПідприємництво будь-якого виду впливає на господарську діяльність і навіть на суспільну безпеку країни. З іншого боку, підприємствам дуже важко діяти самим, без допомоги держави.
 13. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

  Реферат >> Экономика
  За роки незалежності з’явилися та здобули розвитку нові для українського суспільства сфери ринкових відносин, прикладом яких може служити ринок нерухомості як взаємозалежна система ринкових механізмів, що забезпечують створення, передачу, експлуатацію та фінансування нерухомого майна: земельних ділянок, житлових і нежитлових будинків, споруд, єдиних майнових комплексів підприємств як об’єктів нерухомості Зважаючи на велику значущість ринку нерухомого майна у функціонуванні ринкової економічної системи та стрімкі темпи формування, становлення та розвитку вітчизняного ринку нерухомості, можна т
 14. Державне регулювання інноваційної діяльності (2)

  Реферат >> Экономика
  Розглянуто основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні, охарактеризовано головну мету та шляхи державного регулювання інноваційної політики, запропоновано нові аспекти вдосконалення інноваційної діяльності
 15. Державне казначейство України повноважний учасник бюджетного процесу

  Дипломная работа >> Финансы
  Централізація коштів має важливе економічне і політичне значення, оскільки доходи, які мобілізуються до державного бюджету, є втіленням у життя державних заходів. Це надає можливість маневрувати коштами, зосереджувати їх у важливих галузях економічного та соціального розвитку, здійснювати єдину економічну і фінансову політику на території України.
 16. Державна форма власності види суб єкти об єкти

  Реферат >> Государство и право
  Суб’єктом права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України, республіканської - Автономна Республіка Крим, а суб’єктами права комунальної власності - адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських рад (зазначимо, що відповідно до ст.
 17. Державне регулювання інвестиційної діяльності

  Контрольная работа >> Экономика
  Основною проблемою в інвестиційній сфері України є недостатність фінансових ресурсів та незначні можливості їх залучення Через нерідко непродуману фінансову політику в Україні практично втрачено кошти приватних та інституційних інвесторів: ні домогосподарства, ні вітчизняні та іноземні інвестори – юридичні особи не поспішають вкладати свої кошти в реальну економіку Нині першочергове завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити стимулювання процесів нагромадження й ефективного використання інвестиційних ресурсів відповідно до перспектив інноваційного розвитку
 18. Державна митна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Європейський вибір України зумовлений усвідомленням інтеграції як чинника сприяння державній незалежності, національній безпеці, політичній стабільності, економічному розвитку, інтелектуальному прогресу, відновленню європейської сутності країни Ставлячи перед собою мету інтеграції до європейських структур, Україна усвідомлює, що західним державам належить провідна роль у сучасній міжнародній системі, зокрема у світовому економічному комплексі і в міждержавних інституційних механізмах управління глобальними і регіональними процесами
 19. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

  Дипломная работа >> Экономика
  Згідно за Законом України „Про режим іноземного інвестування” під іноземними інвестиціями розуміють усі „цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту”
 20. Державне управління економікою

  Реферат >> Государство и право
  Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів. Державне управління економікою доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного управління народного господарства.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.21285700798035