Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Now he heard the shower hitting the water in the tub from underwater. Everything seemed a lot quieter now. Johnny felt tired and dizzy and glad to be ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В настоящее время внимание мирового сообщества привлечено бурным развитием «новых индустриальных стран» Латинской Америки. В своей курсовой работе я х...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Страховые отношения в их современном виде известны, по крайней мере, со времен позднего средневековья, сформировались как способ получения гарантии от...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Ранний период развития теории организаций характеризуется в первую очередь слабостью системы управления организацией, неопределенностью функций управл...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Державне управління у діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю

  Реферат >> Государство и право
  Статистичні дані стверджують, що кількість організованих злочинних угруповань та скоєних ними злочинів невпинно зростає. За даними Головного Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, в Україні існує близько 450 мафіозних груп, в яких об’єднано понад 10 тисяч осіб (для порівняння: італійська мафія – сицилійська «Коза ностра», неаполітанська «Каморра» і калабріанська «Дрангета» налічує сьогодні 17 тисяч чоловік).
 2. Боротьба з корупцією і організованою злочинністю у сфері оподаткування

  Реферат >> Финансы
  Не дивлячись на те, що державну податкову службу, в тому числі підрозділи податкової міліції, законодавством не віднесено до спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, однак в межах наданих повноважень ми здійснюємо значний обсяг роботи по викриттю неправомірних дій, що містять ознаки організованої злочинності.
 3. Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном

  Реферат >> Астрономия
  На початку 90-х років в Україні, як і в інших колишніх союзних республіках, внаслідок складних соціально-економічних процесів організована злочинність та корупція почала проникати у всі сфери суспільного життя країни, перетворилася на один з ключових інструментів боротьби за владу, створила загрозу національній безпеці молодої держави.
 4. Методи організації податкової служби

  Курсовая работа >> Финансы
  4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити і терміни їх виконання) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5. Зарубіжний досвід державного контролю за банківською діяльністю

  Реферат >> Астрономия
  Актуальність питання, пов’язаного з системою захисту фінансово-кредитної та банківської сфер від злочинних посягань, у тому числі чинних механізмів банківського контролю, обумовлена складними процесами, що відбуваються сьогодні у цих сферах і їх визначальним впливом на хід реформування економіки України, а також зростанням рівня криміналізації банківських структур.
 6. Діяльність Хустської об’єднаної державної податкової інспекції

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Місце проведення практики – Хустська об’єднана державна податкова інспекція, яка являється бюджетною установою і входить до складу Державної податкової адміністрації в Закарпатській області і діє як самостійна юридична особа Хустська ОДПІ утворена в 1990 році В структурі ОДПІ утворені 1 управління, 8 відділів і 2 сектори Всього працює 58 працівників, з них керівників і спеціалістів – 57
 7. Поняття та особливості валютного контролю

  Дипломная работа >> Право, юриспруденция
  1. Важливим видом фінансового контролю є валютний контроль - контроль за дотриманням валютного законодавства при здійсненні валютних операцій за участю резидентів і нерезидентів, а також за зобов'язаннями щодо декларування валютних цінностей та іншого майна.
 8. Інформаційне забезпечення податкової системи України

  Дипломная работа >> Финансы
  У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, анти циклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури
 9. Ефективності господарювання і пошук резервів такого підвищення

  Дипломная работа >> Экономика
  Підвищення ефективності використання державних ресурсів, яке має вирішальне значення для економічного розвитку України та піднесення суспільного добробуту, а також виконання завдань, що впливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям”, можливо досягти, зокрема, шляхом системного вдосконалення діяльності органу державного сектору, підвищення культури державного управління.
 10. Фінансове право України

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер і опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових правовідносин, зокрема, через фізичних та юридичних осіб, державу, міжнародні фінансові організації тощо
 11. Тендерна система України

  Дипломная работа >> Государство и право
  В умовах ринкової економіки велике значення має ефективне використання ресурсів, які знаходяться в розпорядженні держави або великих підприємств. Тому виникає питання, яким саме чином може здійснюватись така діяльність. Найбільш сприятливими здаються умови для створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.
 12. Податкова служба України

  Реферат >> Финансовые науки
  В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів Такими фінансовими регуляторами є насамперед податки, які забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави
 13. Організована злочинність актуальні проблеми процесу доказування

  Реферат >> Астрономия
  Неупереджено оцінюючи правову ситуацію у суспільстві, умови та причини її погіршення, слід визнати, що попри всі зусилля правоохоронних органів сьогодні найбільш деструктивною силою в нашій державі є організована злочинність. Вибір саме цієї проблеми для дослідження, на нашу думку, обумовлено як нагальною необхідністю посилення боротьби з організованою
 14. Характеристика підприємства

  Реферат >> Астрономия
  Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.
 15. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Здійснення країнами Західної Європи, США й Канади жорсткої імміграційної політики, що спрямована на значне скорочення потоку іммігрантів, викликало збільшення кількості спроб нелегального проникнення на територію цих держав громадян слаборозвинених в економічному і соціально-політичному відношенні країн.
 16. Державне управління. Відповіді на іспит

  Шпаргалка >> Политология
  Потреба узгодження дій з метою одержання людиною бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому контексті управління — це цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним і універсальним суспільним феноменом.
 17. Законність і шляхи її зміцнення в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Здобуття Україною незалежності відкрило шлях до кардинальних перетворень у всіх сферах суспільного життя. Все це знайшло своє відображення у чинній Конституції України, яка вперше за тисячолітню історію української держави лю-дину, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку визнала найви-щою соціальною цінністю.
 18. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

  Дипломная работа >> Международное публичное право
  Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб автоматично закріплює міжнародну деліктоздатність фізичної особи, а відтак на міждержавному рівні виникають дискусії з приводу того, чи вважати фізичну особу суб’єктом міжнародного права, чи ні.
 19. Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної п

  Реферат >> Государство и право
  Історія підрозділів по боротьбі з корупцією на місцях у системі Державної податкової служби України нерозривно пов’язана зі становленням самої податкової служби. Тому доречним буде звернення до ретроспективного огляду та аналізу становлення податкової служби України.
 20. Бюджетна система (2)

  Реферат >> Финансы
  З Державного бюджету України фінансуються видатки на забезпе­чення конституційного ладу держави, державної цілісності й суве­ренітету, незалежного судочинства та інші непередбачені Бюджетним кодексом України видатки, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим і місцевому самоврядуванню Вони включають видатки на функціонування законодавчої, виконавчої і су­дової влади, утримання Президента України та його апарату, фінансо­вих і фіскальних органів, загальне планування і статистичні служби За рахунок коштів республіканського Автономної Республіки Крим і бюджетів місцевог
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.18309187889099