Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В мире почти нет стран, где бы во второй половине ХХ в не было инфляции Она как бы пришла на смену прежней болезни рыночной экономики, которая стала я...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Сущность и происхождение инфляции далеко не одинаково трактуются представителями различных экономических школ Поверхностное представление о причинах и...полностью>>
Экономическая теория->Тесты
Явление инфляции присуще в той или иной степени любой рыночной и переходной к ней экономикам, в том числе и экономикам промышленно развитых стран Инфл...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В настоящее время наша страна встала на экономический путь ведущий к рыночной экономике Переход от административной (командной) экономики к рыночной, ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Оподаткування малого бізнесу (1)

  Реферат >> Финансовые науки
  Підприємництво є головним елементом ринкового середовища Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню доходної частини бюджету, стимулює структурні зміни в економіці, створює робочі місця
 2. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України

  Реферат >> Банковское дело
  У зв`язку з виборами Президента України в державних, наукових і громадських організаціях різко активізувалася розробка середньострокових програм виходу країни з економічної кризи і запуску режиму зростання. Одне з ключових питань – розвиток малого бізнесу, який має створити справжнє ринкове середовище в Україні.
 3. Оподаткування доходів фізичних осіб. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

  Реферат >> Финансовые науки
  Прибутковий податок з громадян стягувався безпосередньо з доходів платників - фізичних осіб В економічно розвинутих країнах цей вид податку відіграє суттєву роль у формуванні доходів бюджету В Україні питома вага цього податку в обсязі доходів незначна, що є наслідком відповідних пропорцій розподілу ВВП на фонд заробітної плати і прибуток До переваг цього податку відносять його соціальну справедливість, оскільки він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обсягу доходу платників Крім того, за допомогою прогресивних ставок і пільг в оподаткуванні можна зменшувати податковий тягар дл
 4. Основи економіки підприємства малого бізнесу

  Контрольная работа >> Экономика
  Законодавство України надає широкі права щодо створення малих підприємств Так, засновниками їх можуть бути орендні, колективні, спільні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства та інші підприємства й організації, а також громадяни, члени сімей, інші особи, що спільно ведуть трудове господарство У зв'язку з цим будь-яке створене мале підприємство, зберігаючи пріоритет свого засновника, є відповідно і державним, колективним, приватним Діяльність кожного з них регулюється діючим законодавством Отже малі підприємства - це не якийсь конкретний тип підприємства, а частина наявних, виділена
 5. Оподаткування діяльності приватних підприємців

  Реферат >> Финансовые науки
  Якщо ви вирішили розпочати власну справу і спробувати себе у підприємницькій діяльності в сфері малого бізнесу, то вам, безумовно, необхідно орієнтуватися в законодавчому та аналітичному просторі України щодо питань оподаткування, організації діяльності приватних підприємців, роботи з персоналом тощо
 6. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

  Реферат >> Финансовые науки
  В сучасних умовах процесу глобалізації формуються умови, коли Україна може використати свій науково-технічний потенціал та поступово перейти від індустріального до технологічного базису в економічному розвитку Для технологічного стрибку їй необхідно зосередити головну увагу на розвитку конкурентноспроможних високотехнологічних галузей економіки Щоб не залишитись осторонь світових економічних перетворень, вона повинна спиратись на інформаційно-інноваційну (інвестиційно-інноваційну) модель розвитку Наразі одним із дієвих виправданих механізмів впровадження високотехнологічних інноваційних проек
 7. Державна інвестиційно-інноваційна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  Оздоровлення економіки України потребує інвестування значного капіталу у пріоритетні галузі виробництва Фінансування інвестиційних проектів звичайно триває кілька років, а прибуток інвестиції почнуть приносити лише після введення об'єктів в дію
 8. Державне регулювання підприємницької діяльності

  Реферат >> Экономика
  Вивчення законів вільної гри економічних сил - у чому й полягає найважливіший зміст політичної економії - призвело до визнання необхідності… регулювання цієї гри суспільною владою (Михайло Туган-Барановський)
 9. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення.
 10. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Розвиток сільського господарства в Україні та поступовий перехід до ринкової економіки зумовлюють необхідність поглибленого вивчення теми державного регулювання у сільському господарстві, а саме державного регулювання підприємницької діяльності
 11. Державна промислова політика

  Контрольная работа >> Экономика
  Орієнтація України на побудову ринкової економіки, її подальшу інтеграцію з державами СНД та високорозвинутими країнами обумовлює об єктивну необхідність кардинальних структурних змін промислового виробництва.
 12. Державна політика в аграрній сфері

  Реферат >> Экономика
  Історія сільського господарства переконує, що добробут селян перебуває в тісній залежності від явищ, вплинути на які вони майже або зовсім не можуть. До таких зовнішніх факторів належать події на міжнародній арені, фінансова політика уряду, загальний стан економіки держави.
 13. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

  Курсовая работа >> Экономика
  Познайомившись з матеріалами Постанови від 29 лютого 1996 р N 266 “Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням» можна зазначити наступне:
 14. Державна політика забезпечення економічної трансформації

  Реферат >> Экономика
  Трансформаційні процеси в різних країнах світу відбуваються нині під впливом науково-технічного і суспільного прогресу та створювальної і регулюючої функції держави При цьому враховується мінлива кон'юнктура ринків, аналіз їх прогнозування та моніторингу В дев'яностих роках у розвитку світової економіки превалювала негативна тенденція, що призвела до зниження темпів зростання Так, якщо за період 1986-1990 рр середньорічний темп приросту ВВП становив 3,6%, то в 1991-1995 рр він знизився до 2,7% Найбільший темп спаду (до 1,6%) мав місце у групі економічно слаборозвинутих країн Африки Водночас кр
 15. Державна форма власності види суб єкти об єкти

  Реферат >> Государство и право
  Суб’єктом права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України, республіканської - Автономна Республіка Крим, а суб’єктами права комунальної власності - адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських рад (зазначимо, що відповідно до ст.
 16. Державний бюджет його структура та шляхи збалансування

  Реферат >> Финансы
  Тема державного бюджету завжди була актуальною, такою вона залишається і зараз, адже від цього, здавалося б, на перший погляд, звичайного документу насправді багато що залежить. Візьмемо для прикладу стан бюджету, а точніше його дефіцит, якщо він великий ( більше 3% ), то з’являється інфляція, яка призводить до знецінення грошей по всій країні та втрати заощаджень.
 17. Державна Податкова Адміністрація України її сутність та структура

  Реферат >> Астрономия
  Податки – це обов’язковий елемент економічної системи держави незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають при владі.
 18. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

  Реферат >> Экономика
  Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки у соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макро-економічному рівні.
 19. Фінансова санація та банкрутство підприємств (2)

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Важлива проблема, з якою доводиться часто стикатися у процесі санації, реорганізації чи ліквідації підприємств, полягає в оцінюванні вартості їх майна Потреба в цьому постає в таких основних випадках
 20. Державне пенсійне страхування в Україні

  Курсовая работа >> Государство и право
  Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування – це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом[2].
Страницы: ← предыдущая

1 2 3 4 5
Generated in 0.095325946807861