Рекомендуем ознакомиться

Социология->Дипломная работа
Результатом выполнения дипломной работы явилась рассмотрение основных мер по борьбе с коррупцией: необходимость разработки национального плана по борь...полностью>>
Социология->Реферат
В XX веке социология получила наибольшее развитие: возникли научные центры в большинстве западноевропейских стран, институционализировалось сообщество...полностью>>
Социология->Реферат
В отличие от общесоциологической теории предмет специальных социологических теорий имеет более узкие пространственно-временные границы Другое важное о...полностью>>
Социология->Контрольная работа
Абсолютный прирост (убыль) численности населения – это разность между величинами абсолютной численности населения в те или иные моменты времени [3, с ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Грунти гірських областей України

  Реферат >> Астрономия
  Рослинний опад в лісах і відмерла трав’яна рослинність після розкладу мікроорганізмами дають багато органічної речовини, збільшуючи потужність грунту.
 2. Стан водних басейнів України

  Реферат >> Астрономия
  Проблеми природокористування як у минулому, так і сьогодні посідають чільне місце в наукових дослідженнях і є актуальними не тільки у зв'язку зі сталим (а в останні десятиріччя навіть зростаючим) попитом на природні ресурси, а й через вичерпання, виснаження, деградацію або забруднення останніх.
 3. Характерисика антропогенних ландшафтів України

  Дипломная работа >> Экология
  До початку ХХІ ст людство перетворилося на потужну техногенну силу Інтенсивний антропогенний вплив призводить до змін не лише в окремих природних комплексах, а й до значних змін природних ландшафтів у цілому
 4. АПК України

  Реферат >> Астрономия
  Галузевій структурі народного господарства прита­манні певні міжгалузеві пропорції, міжгалузеві вироб­ничі зв'язки, що постійно посилюються і розширюють­ся. Відбувається процес інтеграції різних стадій вироб­ництва і розподілу тієї чи іншої продукції.
 5. Водні ресурси України

  Книга >> География
  Водні ресурси – це природне багатство, яке вимагає збереження і охорони особливо в теперішній час коли суспільство змінює свої погляди, розширює можливості. У сільськогосподарському виробництві вико­рис­товується 72,2% території країни, а 57,5% її розорано.
 6. Рослинництво України

  Реферат >> География
  Розвиток і зміцнення рослинництва України – важливе державне завдання. Право громадян нашої країни – робітників, селян, службовців на користування ділянками землі, а також вирощування на них рослин та різних технічних, кормових зернових культур у встановленому законом порядку закріплено Конституцією України.
 7. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 8. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме в цей період відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
 9. Становище лісів України Вплив людини на ліси

  Реферат >> Экология
  Запас деревини лісів світу становить 484 мільярди кубічних метрів. На Землі відомо близько 200 тисяч видів вищих судинних рослин. Людина використовує лише їх соту частину. Особливу цінність для нас мають рідкісні рослини – живі пам’ятки природи. Таких унікальних рослин на України 187 видів.
 10. Екологічне право України (1)

  Контрольная работа >> Экология
  Кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану , а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування Нове в данній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базуеться на законодавчих, організаційно-технічних рішенн
 11. Лісовиробничий комплекс України

  Реферат >> Астрономия
  Ліс – один з основних типів рослинності, що складається з сукупності деревних, чагарникових, трав’янистих рослин. У лісі живуть також тварини і мікроорганізми, які впливають один на одного, взаємодіють між собою і навколишнім середовищем. Ліси дають цінну сировину, мають велике водоохоронне, протиерозійне, санітарно-оздоровче, природоохоронне значення, саме вони є “легенями” великих міст.
 12. Грунти рівнин України і їх основні особливості

  Реферат >> Астрономия
  Чорноземи звичайні відрізняються від типових меншою товщиною гумусового і перехідного горизонтів, хоч вміст гумусу в них може бути у верхньому горизонті навіть вищим. Значна кількість його, повна наси­ченість основами, близька до нейтральної реакцій грунтового розчину, а також важкий механічний склад сприяють утворенню в цих грунтах агрономічно-цінної водостійкої структури.
 13. Українське відродження або нова русифікація

  Книга >> Политология
  День 2 листопада 1998 р. починався як звичайний робочий день, котрі заповнюють більшість нашого життя. Залишилася в минулому виборча лихоманка, а Верховна Рада України, нарешті, пережила "спікеріаду" й занурилася до роботи. Здавалося, що на якийсь час суспільно-політична активність мала б зменшитися.
 14. Рекреаційне освоєння Закарпатської області

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення – що врешті-решт означає здоров’я – є найвищою соціальною цінністю Тому за останні кілька десятків років у світі поступово зростає значення туризму і рекреації Це пов’язано в першу чергу із значним ростом доходів населення економічно розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного сполучення
 15. Природні умови України

  Реферат >> Астрономия
  Екзогенні – це зовнішні процеси, що відбуваються на поверхні землі під впливом вітру, води, льоду, сонячної енергії, життєдіяльності організмів тощо. Під їх впливом виникають ерозії, зсуви, карстові процеси. Вплив екзогенних факторів призводить до створення морфоструктур рельєфу ( річкових долин, балок, кучугур та ін.
 16. Розвиток гірськолижного туризму в Україні

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми дослідження Перехід до ринкових відносин викликав глибокі перетворення в сфері туризму В результаті скасована централізована система управління туризмом, державна фінансова підтримка розвитку регіональних туристських центрів, порушені основи взаємодії різних регіонів у створенні і просуванні на споживчий ринок туристського продукту Разом з тим кожен регіон володіє значними туристськими ресурсами, унікальність та істотна привабливість яких створює передумови для формування внутрішньорегіонального і міжрегіонального туристського продукту Різноманіття природних, кліматичних, ре
 17. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  Неозорі рівнини настільки переважають в укра- їнському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: «Дев'ять десятих українців звичайно ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд». Тут на розлогих степах — знамениті, надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не дві третини території краю.
 18. Водний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  7 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01. 00 , ВВР, 00 , N , ст.184 N 34 1-IV ( 34 1-15 ) від 09.0 . 00 , ВВР, 00 , N , ст.199 } { У тексті Кодексу слова "плата", "платежі", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "Державний Комітет України по водному господарству", "Державний Комітет України
 19. Туристичні ресурси Львівської області

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  У процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце відводиться реформуванню туристичної галузі Визначення туризму провідним напрямком розвитку економіки, спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери дає змогу підприємствам туристичної галузі підвищувати ефективність господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням вимог вітчизняних та закордонних туристів У цьому зв’язку практичне використання суб’єктами індустрії туризму сучасних методів менеджменту набуває особливої актуальності
 20. Сільське господарство України

  Реферат >> Экономика
  Практично у всьому світі діяльність, повязана із забезпеченням населення продуктами харчування і продуктами споживання, вийшла за межі власне сільського господарства і утворює нині систему взаємозалежних галузей, в якій взаємодіють сільське господарство, переробна промисловість,складське та холодильне господарство, оптові та роздрібні торгові підприємства, сільськогосподарської хімії сільсьогосподарської науки, агробанки.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.02361798286438