Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Дипломная работа
В условиях рынка основой стабильности любой организации является ее финансовая устойчивость, которая зависит от финансового состояния организации как ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Каждое предприятие, прежде чем приступить к производственной деятельности , решает, какие затраты ему предстоят Для производства любого вида продукции...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
К числу обобщающего показателя уровня использования основных фондов относится фондоотдача Фондоотдача выражается отношением стоимости продукции, изгот...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
В первую очередь это связано с переходом к рыночной экономике, что требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Воєнні дії на території України в 1915-1917 роках

  Конспект урока >> История
  Мета : з’ясувати основні воєнні події в 1915-1917 роках та наслідки І світової війни, розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння виділяти головне, сприяти формуванню національної свідомості учнів, їх іст. пам’яті, пошани до державотворчих традицій в Україні.
 2. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме в цей період відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
 3. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  Неозорі рівнини настільки переважають в укра- їнському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: «Дев'ять десятих українців звичайно ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд». Тут на розлогих степах — знамениті, надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не дві третини території краю.
 4. Історія України. Конспект лекцій. Історія України івд найдавніших часів до сьогодення

  Конспект >> История
  У конспекті лекцій висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. На основі джерел та аналізу історіографії авторським колективом лаконічно викладено основні віхи історії України: суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні аспекти.
 5. Шпоры Початки людської цивілізації на терені України

  Реферат >> Астрономия
  1. Початки людської цивілізації на терені України. Територія України заселена людьми з найдавніших часів. Учені вважають, що понад мільйон років тому найдавніші люди (архантропи) прийшли на південь Європи. Близько 800 тис. років тому вони з'явилися в Закарпатті (стоянка Королеве), понад 300 тис.
 6. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.
 7. Україна Короткий історичний нарис

  Научная статья >> История
  Територія України почала залюднюватися в ранньому палеоліті. Біля селища Королеве в Закарпатті зафіксовані останки людей у шарах давністю до мільйона років. У середньому палеоліті (від 150 тис. років тому) люди розселилися майже по всій Україні. За своїм фізичним типом це були неандертальці — невисокі на зріст, із масивним тулубом і низьким скошеним лобом.
 8. Історія України курс лекцій. Україна в 20–30-ті роки ХХ ст.

  Конспект >> История
  Після завершення революції і громадянської війни політичне і соціально – економічне становище України було надзвичайно важким. Майже 7 років воєн і громадянської смути довели Україну до стану руїни. Загинуло близько 1,5 млн. осіб. Через нестатки й розруху сотні тисяч людей залишали міста, йдучи до сіл у пошуках хліба.
 9. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  Історія України Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-історичної літератури, перевидавався в нашій державі десятки разів.
 10. Історія України. Соціально-політичні аспекти)

  Книга >> История
  У посібнику розглядаються проблеми: соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХ ст.). Історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві.
 11. Біографії українських письменників

  Реферат >> Астрономия
  Іван Вишенський народився в 30— 40-х роках XVI ст. в м. Судова Вишня на Львівщині. Вірогідно, там здобув початкову освіту. Проживав у Луцьку та в Острозі. У 70— 80-х рр. переселився в Грецію на Афон, де прожив майже сорок років. Помер у 20-х рр. XVII ст.
 12. Лекції з історії України

  Конспект >> История
  1. Київський Русі належало помітне місце в міжнародних відносинах X – XIII ст. В зовнішньополітичній діяльності київських князів одним з найважливіших напрямів був південний, який становили відносини з Візантією, бо саме тут найповніше забезпечувалися стратегічні інтереси правлячої верхівки Київської держави.
 13. Особливості оподаткування в Україні: становлення та розвиток

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження обумовлена новими явищами в економіці України, її спрямуванням на перехід до ринкових відносин, де управління господарчими процесами вимагає активного використання інструментів фінансового механізму, включаючи податки
 14. Громадянська війна в Україні

  Реферат >> История
  Центральна Рада, своєрідний український парламент, існу­вала 13,5 місяця (бл. 17. . 1917 p. до 29.1У.1918 p. за гі.ст.). Вона «поновила в Україні державницьку свідомість» (Н.Полонська -Василенко), провела українців від декларування вимог націо­нально-територіальної автономії першим Універсалом (10/23.
 15. Історія України 2 Становлення та

  Шпаргалка >> Исторические личности
  1 Десь близько 3 млн років тому, коли з'явилася людина, вирішальну роль у житті первісних людей відігравала праця, в першу чергу вироблення знарядь праці і застосування їх для добування засобів до життя Величезне значення мало виникнення звукової, розбірливої мови, яка стала засобом спілкування людей у процесі праці Первісні люди жили за дуже суворих умов При надзвичайно низькому рівні розвитку Найдавнішим періодом в історії людства був стародавній кам'яний вік — палеоліт (від грецьких слів "палайос"—стародавній і "літос" — камінь), який тривав від 3 млн років до 11 тис років тому Палеоліт ар
 16. Соціально політичні аспекти історії України

  Конспект >> История
  1). Важливими ознаками цивілізованого народу є власна писемність і освіта. У східних слов’ян, як і в інших народів, зародкові форми писемності виникають у період розкладу родоплемінного ладу і формування класових відносин, тобто у дохристиянський період, про що свідчать літературні й археологічні джерела.
 17. ЗНО история Украины 2008 с ответами

  Тесты >> Остальные работы
  Зміст завдання: Чи правильне твердження?Проникнення сарматів в степи Північного Причорномор’я на межі III–ІІ ст. до н. е. супрово-джувалося витісненням скіфів:1) у межиріччя Дону та Кубані;2) у пониззя Дніпра та на Кримський півострів.Правильна відповідь: тільки 2-й варіант правильнийВідповідність програмі: Ранній залізний вік.
 18. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

  Реферат >> Социология
  Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій
 19. Українське відродження або нова русифікація

  Книга >> Политология
  День 2 листопада 1998 р. починався як звичайний робочий день, котрі заповнюють більшість нашого життя. Залишилася в минулому виборча лихоманка, а Верховна Рада України, нарешті, пережила "спікеріаду" й занурилася до роботи. Здавалося, що на якийсь час суспільно-політична активність мала б зменшитися.
 20. Воєнні кампанії 1915-1918 років

  Конспект урока >> История
  Підготовка до війни. Одночасно велася військово-економічна підготовка світової війни. Так, з 90-х рр.. по 1913 р. військові бюджети провідних країн зросли більш, ніж на 80%. Бурхливо розвивалася військово-оборонна промисловість: у Німеччині в ній були зайняті 115 тис.
Страницы: следующая →

1 2 3
Generated in 0.014717102050781