Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
В Алма-Ате действует разветвлённая сеть маршрутов автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, а также работает такси. К началу XXI века сохранилось все...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Атомное оружие – самое мощное оружие на сегодняшний день, находящееся на вооружении пяти стран-сверхдежав: России, США, Великобритании, Франции и Кита...полностью>>
Физкультура и спорт->Курсовая работа
Болгария – маленькая страна с береговой линией в 400 километров и многочисленными пляжами знаменитых на весь мир курортов ежегодно с апреля по октябрь...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Болгария славится своим ярким летом, пьянящими ароматами плантаций роз, пестрыми фруктовыми садами и омытыми солнечным дождем виноградниками. Разнообр...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Види та причини інфляції

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Економічною теорією доведено, що основними причинами інфляції, як ми вже казали, є перевищення товарного попиту над пропозицією — "інфляція попиту" та зростання грошових витрат виробництва — "інфляція витрат" Ці дві класичні причини спричиняються низкою монетарних та загальноекономічних чинників До них належать:
 2. Інфляція види та напрямки подолання в Україні

  Реферат >> Экономика
  Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забезпечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими-економiстами стоiть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцiї у розвитку свiтової економiки.
 3. Інфляція суть суспільні витрати та антиінфляційні заходи

  Реферат >> Экономика
  Інфляція попиту. Моделювання інфляції попиту грунтується на правосторонньому зсуві лінії AD, що є адекватним збільшенню сукупного попиту. Зрозуміло, що причиною цих змін може бути збільшення кожного з елементів сукупних витрат. Найважливішою серед них є збільшення державних витрат і зменшення податків.
 4. Теорія грошей, грошові та кредитні системи

  Конспект >> Деньги и кредит
  Застосування грошей для обслуговування процесів нагромадження вартості та її продуктивного використання (інвестування) істотно змінило їх суспільне призначення. З простого засобу обігу, що обслуговував обмін товарів, вони перетворилися в носія самозростаючої вартості, тобто у форму капіталу.
 5. Види та методи фінансового аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходження коштів у бюджет Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній
 6. Інфляція та зайнятість населення

  Курсовая работа >> Экономика
  За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням України політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки
 7. Інфляція та шляхи її подолання в сучасних умовах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей Невипадково термін «інфляція» почав вживатися в 70 ті роки ХІХ ст стосовно до грошового обігу в Північній Америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни З того часу він широко ввійшов у наукову літературу і практичний лексикон, особливо після краху золотого стандарту Його часто вживають для характеристики грошового обігу і більш ранніх епох – докапіталістичної і домонополістичного капіталізму, проте
 8. Причини інфляції та їх аналіз в Україні

  Контрольная работа >> Экономика
  Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан, адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому Запорукою цього, серед іншого, має бути стан “керованості” інфляційними процесами Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не лише пр
 9. Інфляція та її особливості в Україні

  Реферат >> Экономика
  Інфляція як специфічна якість паперових грошей відома вже багато століть. Ще у 18 ст. з'явилася велика кількість наукових робіт, в яких розглядалась залежність між кількістю золота, срібла в Європі, ростом цін та розвитком виробництва. Більшість авторів стверджували, що ціни не обов'язково зростають, коли для забезпечення більших обсягів виробництва використовуються додаткові обсяги срібла та золота.
 10. Інфляція в Україні та шляхи її подолання в сучасних умовах

  Научная работа >> Финансовые науки
  Хотілося б, для початку, дати визначення терміну «інфляція» Кожен науковець, дослідник прагне дати своє власне тлумачення того чи іншого поняття Але зазвичай всі вони дуже схожі Ось, наприклад, Сірко А В писав, що інфляція – це стійке зростання загального (або, що те саме, середнього) рівня цін товарів і послуг, унаслідок якого падає купівельна спроможність наявних в обігу грошей (гроші знецінюються) [1, c 28]
 11. Інфляція та грошові реформи

  Контрольная работа >> Деньги и кредит
  Дійсно, фінансування державних видатків (наприклад, у періоди екстремального розвитку економіки в часи війн, революцій) за допомогою паперово-грошової емісії з припиненням розміну банкнот призводило до розширення грошового обігу та знецінення паперових грошей.
 12. Соціально економічні наслідки інфляції в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить в гіперстадію за умов перевищення швидкості росту цін 50% на місяць.
 13. Cоціально-економiчнi наслiдки iнфляцiї та ефективна практика боротьби з iнфляцiйними явищами в е

  Реферат >> Экономика
  Термін «інфляція» (у перекладі з латинської - здуття) вперше став вживатися в Америці в період Громадянської війни 1861-1865 рр.. Проте прояви інфляції відомі людям з тих пір, як в господарському обміні почали широко використовуватися гроші. Інфляція - неминучий супутник довгострокового розвитку економіки з гнучкими цінами.
 14. Зростання темпу інфляції переміщуватиме криву Філіпса

  Реферат >> Экономика
  У 60-х – 70-х роках більшість економістів уважали, що кожна країна стоїть перед проблемою вибору між двома національної економіки – інфляцією та безробіттям. Інакше кажучи, якщо країна хоче досягти низького рівня безробіття, вона змушена прийняти вищий рівень інфляції.
 15. Система національних рахунків та валовий внутрішній продукт

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  Система національних рахунків (СНР) ― це система взаємопов’язаних економічних показників, які відображають загальні та найбільш важливі аспекти економічного розвитку, пов’язані з виробництвом і споживанням продуктів і послуг, розподілом і перерозподілом доходів, формуванням національного багатства країни.
 16. Інфляція і попит

  Реферат >> Астрономия
  Інфляція – це знецінення грошей, падіння купівельної спроможності грошової одиниці. Якщо у силу ряду причин – на що незмінилося: кількіст товарів приходиться, наприклад, вдвічі більше, ніж колись, грошовий знак, то зрозуміло, що тепер на одиницю товару приходиться дві грошові одиниці.
 17. Сукупне пропонування. Показники інфляції

  Контрольная работа >> Экономика
  Сукупне пропонування - це модель, яка показує рівень наявного реального об'єму виробництва при кожному можливому рівні цін Більш високі рівні цін створюють стимули для виробництва додаткової кількості товарів і пропозиції їх для продажу Більш низькі рівні цін викликають скорочення виробництва товарів Тому залежність між рівнем цін і об'ємом національного продукту, який підприємства викидають на ринок, є позитивною
 18. Грошові реформи: види та особливості

  Реферат >> Финансовые науки
  В даній роботі розглянуто походження, форми організації та розвиток центральних банків розвинутих країн грошової реформи, її види, а також особливості її проведення в Україні На мою думку ця тема цікава тим, що вона розкриває шляхи подолання економічних криз Адже, тривалі і глибокі кризові явища в економіці й особливо в грошовому обігу країни завжди вимагають розробки та здійснення заходів, покликаних змінити ситуацію і поліпшити стан грошового обігу й економіки в цілому Ці заходи можуть набувати форми часткових і подовжених у часі дій виконавчої й законодавчої влади, чи форму концентрованих
 19. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

  Реферат >> Финансовые науки
  Процентна ставка є доходом інвестора від вкладення коштів на визначені цілі і визначений період часу в майбутньому Процентна ставка — це ціна, яку сплачують інвестору за залучені грошові кошти Для інвестора вона відображає дохідність його інвестицій, а для позичальника — витрати, які він має понести у зв'язку із залученням коштів Вільні кошти можуть вкладатись інвестором у підприємницьку діяльність або в купівлю цінних паперів При виборі будь-якого із способів вкладення коштів власник намагатиметься компенсувати упущені можливості, що передбачаються іншими варіантами інвестицій Якщо інвестор
 20. Зайнятість і безробіття. Види та тривалість безробіття

  Реферат >> Экономическая теория
  Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроеко-номічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить задачу збільшити кількість суспільного продукту і тим са-мим у більшому ступені задовольнити матеріальні потреби населення.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.10375809669495