Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
С позиции проведения аудита производственных предприятий одной из наиболее значимых статей бухгалтерского учета являются материально производственные ...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Группа - это союз двух и более людей, объединившихся вместе, чтобы достичь конкретные цели. Группы могут быть формальными или неформальными. Формальны...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Психические процессы, с помощью которых формируются образы окружающей среды, а также образы самого организма и его внутренней среды, называются познав...полностью>>
Остальные работы->Реферат
When the soldiers returned from WWII, they returned to a country that was flourishing again. The Great Depression had finally come to an end, and the ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Боротьба з корупцією і організованою злочинністю у сфері оподаткування

  Реферат >> Финансы
  Не дивлячись на те, що державну податкову службу, в тому числі підрозділи податкової міліції, законодавством не віднесено до спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, однак в межах наданих повноважень ми здійснюємо значний обсяг роботи по викриттю неправомірних дій, що містять ознаки організованої злочинності.
 2. Організована злочинність актуальні проблеми процесу доказування

  Реферат >> Астрономия
  Неупереджено оцінюючи правову ситуацію у суспільстві, умови та причини її погіршення, слід визнати, що попри всі зусилля правоохоронних органів сьогодні найбільш деструктивною силою в нашій державі є організована злочинність. Вибір саме цієї проблеми для дослідження, на нашу думку, обумовлено як нагальною необхідністю посилення боротьби з організованою
 3. Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері відмивання доходів отриманих злочинним

  Реферат >> Астрономия
  Сьогодні Україна активно намагається прорватися до ринкової цивілізації. Це спрямовано на ідеалізацію нової для нашої держави суспільної системи. Перші кроки на цьому шляху супроводжуються класичними для Заходу і досі не відомими для України явищами – організованою злочинністю, тероризмом, корупцією, рекетом, вбивствами на замовлення, “відмиванням” грошей, наркобізнесом і т.
 4. Методика отримання перевірки та реалізації інформації щодо корупційних діянь

  Реферат >> Астрономия
  Існування корупції в Україні – офіційно визнаний факт. Після проголошення незалежності наша молода держава з перших років відчула на собі потужну силу злочинних і корумпованих елементів, які у взаємодії швидко розподіляли сфери впливу найважливіших галузей економіки, здійснювали всебічний вплив на політичне життя країни.
 5. Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної п

  Реферат >> Государство и право
  Історія підрозділів по боротьбі з корупцією на місцях у системі Державної податкової служби України нерозривно пов’язана зі становленням самої податкової служби. Тому доречним буде звернення до ретроспективного огляду та аналізу становлення податкової служби України.
 6. Малий бізнес України

  Доклад >> Экономика
  Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні починається з 1991 року, з прийняття Закону України “Про підприємництво” та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву Закон України “Про підприємництво” визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення підприємницької діяльності, а також визначив правові основи державного регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб’єктів підприємницької діяльності та держави З метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого
 7. Специфіка умов функціонування та основні тенденції розвитку тіньової економіки україни

  Реферат >> Астрономия
  По-перше, об'єктивно, згідно з теорією трансформацій, розпад будь-якої системи (тим більше такої складної, як соціально-економічна) на перших етапах закономірно може сприяти суттєвому примноженню тих основних недоліків і вад, які іма-нентно були властиві системі, що розпалась.
 8. Малий бізнес в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення
 9. Поняття та особливості валютного контролю

  Дипломная работа >> Право, юриспруденция
  1. Важливим видом фінансового контролю є валютний контроль - контроль за дотриманням валютного законодавства при здійсненні валютних операцій за участю резидентів і нерезидентів, а також за зобов'язаннями щодо декларування валютних цінностей та іншого майна.
 10. Взаємозв язок організованої злочинності відмивання доходів незаконного походження та тіньово

  Реферат >> Астрономия
  Глобалізація світової економіки безумовно впливає на глобальний характер криміногенних процесів, “тінізацію” економіки і зміцнення її потужного джерела – організовану злочинність. З огляду на цю обставину, з середини 70-х р. за ініціативою Конгресу ООН з питань попередження злочинності її організовані прояви транснаціонального характеру стали предметом серйозної уваги міжнародні спільноти.
 11. Суть бюджетної системи

  Реферат >> Астрономия
  Бюджет як явище в історії людського суспільства з'явився порівняно недавно – в епоху капіталізму (феодалізм не знав єдиного документа, який об'єднував би всі доходи і видатки держави). Його поява пов'язана з відділенням державних фінансів від фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад і суспільним життям.
 12. Корупція. Корупційні злочини та стан хабарництва в Україні

  Курсовая работа >> Право, юриспруденция
  Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне - корупція є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичай­но актуальною справою.
 13. Організація діяльності державної податкової інспекції Святошинського району міста Києва

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  18 8 Організація пожежної безпеки в приміщеннях ДПІ у Святошинському районі Категорія приміщень за вибухонебезпечністю Системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, наявність первинних засобів пожежегасіння
 14. Методи організації податкової служби

  Курсовая работа >> Финансы
  4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити і терміни їх виконання) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 15. Проблеми боротьби з відмиванням "брудних грошей"

  Реферат >> Финансовые науки
  Процес відмивання „брудних” грошей є катастрофою для правопорядку і економіки як на національному, так і на загальносвітовому рівні Він згубно впливає на загальну соціально-економічну ситуацію, завдає відчутних моральних збитків кредитним установам, підриває довіру добропорядних вкладників
 16. Проблеми організації боротьби з правопорушеннями що вчиняються з використанням сучасних інформа

  Реферат >> Астрономия
  Сьогодні у світі визначається тенденція до зростання значимості інформації в суспільних відносинах. Це об’єктивно пов’язано з таким соціальним явищем, як інформатизація – впровадження електронних засобів комунікації на основі комп’ютерних технологій у різні сфери суспільного буття.
 17. Сутність нагромадження капіталу

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змінюється структура та інституціональний формат попередньої економіки: капітал як нагромаджена праця у вигляді речового фактора виробництва відокремлюється від безпосереднього виробника і як власність стає основою, головним рушієм суспільного виробництва При цьому корінну сутність ринкової трансформації економіки визначає процес первісного нагромадження акції уряд
 18. Правовий статус та система Державної податкової адміністрації України

  Реферат >> Финансы
  Податки – дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова та юридична категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу.
 19. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і тінізованих фінансових деліктів особливої уваги заслуговує зменшення державних підприємств і зростання кількості суб’єктів приватного сектору економіки.
 20. Інформаційне забезпечення податкової системи України

  Дипломная работа >> Финансы
  У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, анти циклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.15511298179626