Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
“Забота о человеческом здоровье, тем более о здоровье ребенка - это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требований к реж...полностью>>
Остальные работы->Реферат
William Shakespeare is himself a man of mystery. Many facts myths exists about him, as if to say he had many chapters in his life. A complete, authori...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Even though this is your bathroom, it has no shower stall or bathtub, but once a week you are allowed to leave this room to take a shower. Your days a...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Living is about making choices. The choices people make shape their lives for better or worse. Even the decision not to choose has its effects, often ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми Стрімкий розвиток туризму, особливо за останні 50 років, дозволив визначити його як "феномен XX століття" У 2000 р , за даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), чисельність міжнародних туристів становила 698,8 млн осіб, тобто за межами своєї країни відпочивав практично кожний десятий громадянин світу і прогнозується подальше зростання чисельності подорожуючих Таким чином, феномен XX століття стає невід'ємною складовою життя людей більшості країн світу і одним з провідних напрямків соціально-економічної діяльності в XXI ст Глобальність туристичної діяльності
 2. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження У побудові незалежної Української держави важливе місце належить молодіжній політиці Майбутнє України залежить від того, яке молоде покоління у нас сформується Тепер у нашій країні налічується понад 7 млн молодих людей віком 15-25 років, або 13,5% усього населення З якими обставинами, труднощами та проблемними ситуаціями доведеться зустрітися молоді у житті? Які способи та шляхи їх розв'язання? Спробуємо конкретніше зупинитися на цих та інших молодіжних проблемах
 3. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження Звернення до проблеми політичної культури молоді та її психологічних чинників зумовлене низкою важливих обставин По-перше, сучасний етап розвитку українського суспільства, який характеризується продовженням трансформаційних процесів у сфері суспільних цінностей та ідеалів, викликає модифікації глибинних взаємовідносин людини з державою, владою, політикою і призводить до значних змін у перебігу та формах становлення політичної культури особистості
 4. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
 5. Розробка заходів щодо рекламної стратегії Прямоточного гідроагрегату

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Одним з основних показників цивілізованості суспільства в усі часи була і залишається увага, яка приділяється в ньому розвитку науки, культури і техніки Від того наскільки значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить успіх розв’язання посталих перед ним економічних проблем
 6. Дозвіллєва діяльність молодших школярів

  Реферат >> Педагогика
  Розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні за останнє десятиріччя характеризується переосмисленням традиційних підходів до роботи з дітьми, значними змінами та новаціями в цій сфері. Це у свою чергу обумовлює необхідність її теоретико-методичного обґрунтовування, вимагає розробки нових підходів до процесу соціального виховання підростаючих поколінь з урахуванням сучасних тенденцій у практиці соціально-педагогічної роботи.
 7. Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації

  Дипломная работа >> Педагогика
  Зміцнення статусу дитинства в суспільстві на державному й міжнародному рівнях відображено в низці стратегічних документів: Конвенції ООН про права дитини, Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», що свідчать
 8. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

  Курсовая работа >> Психология
  На протязі історичного розвитку людства мистецтво посідало одне з провідних місць у системі формування особистості людини Його розглядали як частину світу, як певний духовний засіб пізнання навколишньої дійсності Власне всім різновидам мистецтва надавали цілющого значення, вважали, що за його допомогою людина “очищає” своє тіло та душу На сучасному етапі розвитку суспільства молода людина стикається у процесі життєдіяльності з різноманітними чинниками, що здійснюють негативний вплив на формування особистості Суспільство, де етично-моральні норми, цінності втратили своє значення, а на перший п
 9. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Парадигмою прийнято вважати сукупність стійких і загальнозначущих норм, теорій, методів, схем наукової діяльності, яка спирається на єдність у витлумаченні теорії, в організації емпіричних досліджень та інтерпретації наукових досліджень Соціально-філософські теорії являють собою ту основу, на якій і завдяки якій досягається єдність усіх етапів і вимірів конкретно-наукових досліджень Ми називатимемо парадигмою ту позицію, що претендує на аксіоматичність своїх вихідних положень і на яку спираються інші теорії та дослідження
 10. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.
Страницы:

1
Generated in 0.17797803878784