Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
«Герман Геринг» (нем. 1 Hermann Göring) — элитное подразделение люфтваффе, лично подчинялось рейхсмаршалу Герману Герингу. Созданное на базе полицейск...полностью>>
Экономика->Реферат
Мировая экономика - это совокупность национальных хозяйств, объединенных различными видами мирохозяйственных связей. Она опирается на более или менее ...полностью>>
Экономика->Реферат
Существует довольно много определений понятия «экономика», однако, по мнению ученых, наиболее удачным считается определение П.А.Самуэльсона: «Экономик...полностью>>
Государство и право->Реферат
Россия вступила в XIX век абсолютной монархией. Во главе пирамиды власти стоял император. Он издавал законы и следил за их исполнением, был верховным ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Аналіз Анни Кареніної - паралелізм в композиції роману

  Реферат >> Литература и русский язык
  Доллі повністю присвятила себе сім'ї і дітям, але не знайшла щастя, тому що її чоловік - Степан Аркадійович Облонский постійно зраджує її, і не бачить в цьому нічого поганого. Для нього немає нічого незвичайного в зраді, і хоча він любить Доллі і своїх дітей, він не розуміє, що щастя і нормальні сімейні відносини не можуть бути побудовані на брехні.
 2. Аналізатори людини

  Реферат >> Астрономия
  Під впливом змін умов навколишнього середовища в організмі людини формується інформація про необхідність зміни організації життєвих процесів з метою запобігання ушкодженню та загибелі організму. Зв'язок людини з навколишнім середовищем здійснюється за допомогою аналізаторів, котрі сприймають та передають інформацію в кору великих півкуль головного мозку.
 3. Аналізатори їх структура Подразники та їх природа Рецептори органи чуття та їх значення

  Реферат >> Астрономия
  Залежно від природи подразнення рецептори поділяють на механічні – які збуджуються при механічному подразненні звуковою хвилею (слухові), дотиком, тиском (дотикові); хімічні – рецептори смаку, нюху; світлові – рецептори ока, температурні, рецептори положення тіла і його частин у просторі (у м’язах, суглобах, зв’язках, внутрішньому вусі).
 4. Аналіз табличних даних

  Реферат >> Информатика, программирование
  Корпоративна система призначається як правило для оперативного управління. Тому для менеджерів-аналітиків, яким необхідно шукати оптимальні рішення, дуже актуальним є застосування «підручних» програмних засобів. Одним з таких засобів є табличний процесор Excel, що входить у загальнодоступний пакет “Microsoft Office”, за допомогою якого можна розв’язувати задачі аналізу і прогнозу даних та багато іншого.
 5. Синяя борода Шарля Перро и братьев Гримм

  Творческая работа >> Литература и русский язык
  Известно ещё что Перро собирал народные сказки пытаясь их "уберечь" и сохранить. Источники, к сожалению, мало известны. Возможно, известная проблема сходств различных сказок так и решается: разные собиратели сказок увлеклись одной сказкой и взяли её в свой сборник.
 6. Анна Клевская

  Реферат >> История
  Анна Кле́вская (нем. Anna von Jülich-Kleve-Berg, англ. Anne of Cleves; 22 сентября 1515 — 17 июля 1557) — четвёртая супруга английского короля Генриха VIII. После аннулирования брака Анна осталась в Англии, ей было пожаловано щедрое содержание и неофициальное звание «любимой сестры короля» (англ.
 7. Аналітична робота з курсу Етика та Естетика

  Реферат >> Астрономия
  Кошмар смерті завжди переслідував людей. Він породжував різноманітні уявлення про трагізм життя. “Смерть не має образу, - говорить байронівський Люципер, - та все, що носить вигляд земних істот, поглине”. У деяких це слово викликає жах, тривогу, а у деяких радість, насолоду.
 8. Аналіз виховної роботи навчального закладу

  Отчет о прохождении практики >> Педагогика
  На першій стадії утворення колективу важлива постановка до вихованців педагогічних вимог рішучих за формою, зрозумілих за змістом, з певними елементами навіювання. На цій стадії слід інтенсивно впливати на учнів навчати і виховувати ядро активу. До ядра активу підбирають учнів які добре вчаться і виконують всі вимоги шкільного режиму.
 9. Ань Синь, Анна

  Биография >> Исторические личности
  Во второй половине XIX века в Китае были сильные антихристианские настроения. Они достигли своего пика в 1899—1901 гг. во время восстания восстание боксёров, когда в Китае началось массовое преследование христиан. 11 июля 1900 года Анна Ань Синь была арестована повстанцами вместе с женой сына Марией Ань Го, женой внука Анной Ань Цзяо и внучкой Марией Ань Линхуа.
 10. Аналіз виробництва і собівартості продукції свинарства резерви збільшення обсягів виробництва і зниження

  Курсовая работа >> Экономика
  За останні роки в господарствах спостерігається зменшення поголів’я свиней Погіршується кормова база, знижується продуктивність, що зумовлює підвищення собівартості продукції у таких умовах, особливо зростає роль аналізу Адже собівартість характеризує якісну сторону виробничої і господарської діяльності підприємств Чим нижчою є собівартість продукції при однаковому рівні виробництва, тим вищою є його ефективність Тобто зміна собівартості (зниження або зростання) свідчить про здешевлення або подорожчання одиниці продукції, що позначається на збільшенні або зменшенні прибутку
 11. Аналіз прибутку та його використання в сучасних умовах господарювання

  Реферат >> Финансы
  В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем.
 12. Аналіз вірша В. Симоненка Лебеді материнства

  Реферат >> Иностранный язык
  І Лірика одного з найкращих українських поетів В.Симоненка приваблює нас І самобутньою образністю поетичної мови, відкритістю й чесністю автора, пристрастю й непоборним духом своїм. А ще більше — ніжністю і ліризмом, глибоким j проникненням в душу людини.
 13. Аналіз біографії Гітлера за неофрейдистськими теоріями та теоріями Фройда

  Реферат >> Психология
  Постать Адольфа Гітлера є дуже суперечливою в світовій історії Але, якщо розглядати його, як просту людину, на рівні з іншими, то може виникнути не менше питань Біографія Гітлера є дуже цікавою, адже не всі знають про його мистецькі навички, про його важке дитинство, про його сім’ю, про його поразки ще у юнацькому віці Все це створювало підґрунтя до формування його як особистості Невдачі Гітлера у особистому житті почалися, можливо, ще через те, що у його сім’ї поширеним було кровозмішення, тобто його батьки були кровними родичами Це проявилося згодом у його стосунках з Гелі Раубаль, його плем
 14. Титриметричний (об'ємний) та комплексонометричний методи аналізу

  Реферат >> Химия
  Титрометричний, або об'ємний метод аналізу відрізняється від вагового аналізу за суттю і методикою роботи У ваговому аналізі вимірюють масу продукту реакції (кількість реактиву-осаджувача має другорядне значення) В об'ємному аналізі вимірюють об'єм розчину реактиву відомої концентрації, що витрачено на взаємодію з йоном, який визначають, і за рівнянням реакції обчислюють кількість речовини В об'ємному аналізі виготовлення робочих розчинів і точне вимірювання об'єму розчинів має основне значення Розчин реактиву відомої концентрації називається робочим, або титрованим розчином (титр виражається
 15. Толстой Собрание сочинений том 9 Анна Каренина

  Рассказ >> Литература и русский язык
  Княгиня Щербацкая находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось пять недель, было невозможно, так как половина приданого не могла поспеть к этому времени; но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербацкого была очень больна и могла скоро умереть, и тогда траур задержал бы еще свадьбу.
 16. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

  Учебное пособие >> Химия
  Урок № 79-80 тема: Проведення простих видів аналізу за прийнятою методикою без попереднього поділу компонентів Метод визначення вологи за Дином-Старка, заснований на відгонці води від аналізуючої речовини (при визначенні вмісту вологи в нафтопродуктах) Методи визначення густини рідин за допомогою ареометрів і ваг Мора-Вестфаля Набір ареометрів для різних інтервалів густини Метод гідравлічного зважування на вагах Мора-Вестфаля Визначення густини з точністю до третього десяткового знака
 17. Толстой Собрание сочинений том 8 Анна Каренина

  Рассказ >> Литература и русский язык
  Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.
 18. Визначення сульфатів у стічній воді комплексонометричним та турбидиметричним методами аналізу

  Курсовая работа >> Химия
  2) Коксовий цех №1 (продукція – кокс, сировина – вугільна шихта) – забезпечує виробництво коксу та коксового газу з вугільної шихти З 6 коксових батарей – 4 діючих, батареї №3, №4 – виведені з експлуатації
 19. Гравіметричний (ваговий) аналіз

  Реферат >> Химия
  Завдання кількісного аналізу – це визначення точного вмісту елементів йонів елементів йонів, або їх сполук досліджуваної речовини Кількісний аналіз виконується хімічними і фізико-хімічними методами, їх відомо понад 50 Хімічні методи ґрунтуються на хімічних реакціях (охолодження і нейтралізації, окислення відновлення) до них відносять гравіметричні (вагові), титриметричні (об’ємні), оксиди метричні (окислення відновлення) Фізико-хімічні методи основані на вимірюванні фізичних речовин, хімічних реакцій в них можуть виконуватись, або не виконуватись і мати другорядне значення
 20. Створення windows додатку для порівняльного аналізу іміджу українських

  Курсовая работа >> Политология
  Якщо говорити про сьогоднішній день, то в Україні склалася така ситуація, що політики ще не розуміють на скільки сильний вплив має імідж на настрої в суспільстві, на формування та функціонування політичної системи Іншими словами, імідж має вирішальне значення Тому що реальні розходження між програмами кандидатів зведені до мінімуму: на виборах склалася практика, що виборці роблять свій вибір не стільки з опорою на реальні знання про кандидата і його програму, скільки, попросту, орієнтуючись на образ цього політика, що існує в суспільній свідомості
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.16313314437866