Рекомендуем ознакомиться

психология, педагогика->Статья
Психологическая теория деятельности была создана в советской психологии и развивается уже на протяжении более 60 лет Она обязана работам советских пси...полностью>>
психология, педагогика->Статья
Передача опыта старшими поколениями людей младшим существует с древнейших времен Накопление человечеством знаний, развитие орудий и способов труда, их...полностью>>
Экономика->Статья
Тема злоупотребления правом уже несколько лет широко обсуждается в профессиональной юридической среде, написаны сотни статей и десятки монографий, защ...полностью>>
Религия и мифология->Статья
Ценность знания о прошлом, если причина нашего интереса к нему заключается не в одном лишь любопытстве, определяется, в сущности, лишь тем, насколько ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Аналіз фінансової привабливості підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансової привабливості підприємства мають важливе практичне значення Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансової привабливості та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу
 2. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Ціль виконання курсової роботи – отримати навички необхідні для оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту, закріпити теоретичні знання, отримані після вивчення курсу «Фінанси, грошовий обіг та кредит: Інвестування», ознайомитись з науково-методичними джерелами інвестиційної діяльності, навчитися робити висновки щодо доцільності прийняття інвестиційного проекту
 3. Аналіз неплатоспроможності підприємства та рекомендації щодо фінансової санації

  Реферат >> Финансы
  Актуальність обраної теми випливає з того, що до недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства та санації були мало відомі. Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу використання грошових ресурсів) відчутними стали такі економічні явища як нерентабельність, неплатоспроможність підприємств.
 4. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

  Отчет по практике >> Экономика
  Мета роботи: проведення аналізу маркетингової діяльності підприємства та аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства, визначити важливі напрямки підвищення використання фінансових ресурсів, та надання пропозицій щодо поліпшення роботи маркетингу
 5. Аналіз фінансового стану ЗАТ "Перлина"

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Аналіз проводився на основі даних за 2007 та 2008 роки Як видно з таблиці, активи підприємства постійно зростали протягом усього періоду – спочатку на 15,7%, а потім – на 34,06% Найбільшої зміни з усіх представлених даних зазнали грошові кошти Спочатку їх обсяг було збільшено на 5686,4%, а потім – на 1089,5% Це дозволяє зробити висновок про те, що підприємство переводить свої активи у грошову форму Про подальші плани при такій стратегії можна лише здогадуватися
 6. Основи фінансового аналізу (2)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Базою проходження практики є Державне підприємство Міністерства Оборони України - Чернівецький металообробний завод, засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству Оборони України Місцезнаходження даного підприємства зареєстроване за адресою: 274007, м Чернівці, вул Заводська, 33
 7. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  В ринковій економіці господарюючі суб'єкти орієнтуються не на кимсь встановлені планові завдання, не на директиви, а на ціни, платоспроможну можливість, конкуренцію та Інші ринкові механізми. Основним завданням підприємства є створення багатства для своїх клієнтів, персоналу, кредиторів, дебіторів, власників та акціонерів.
 8. Управління фінансовими ризиками підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Детерміновані ситуації, коли відсутній ризик, зустрічаються в людській діяльності та, зокрема, в економіці досить рідко Більшість невизначених подій, що спричиняють ризик, є неповністю прогнозованими та контрольованими, їх неможливо усунути, а тому навіть на перший погляд досить ефективні рішення можуть призвести до значних збитків Неможливо повністю звільнитися від ризику: намагаючись позбутися однієї ризикованої ситуації, можна потрапити у іншу Навіть абсолютна бездіяльність у економічному житті спряжена з ризиком невикористаних можливостей
 9. Фінансовий стан сільськогосподарських формувань Тростянецького району Вінницької області його оцінка

  Дипломная работа >> Финансы
  Ринкові відносини значною мірою посилюють фінансову відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності підприємств. Це визначається ліквідацією державної фінансової безповоротної підтримки і централізованого виучення коштів підприємства для створення різних фондів в управлінських структурах.
 10. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Назва теми "Фінансове планування - основний елемент управління фінансами підприємства на базі Херсонського обласного управління по будівництву, ремонту й утриманню автомобільних доріг", обсяг роботи 86 сторінок, таблиць 7, малюнків 3, додатків 5, джерела 51 У даній дипломній роботі пропонується теоретико-методичні основи фінансового планування на підприємстві Детально розглядаються прийоми аналізу фінансового стану підприємства та методи складання бізнес-плану державного підприємства та чітко сформульований фінансовий план, створений на законодавчій базі про джерела фінансування, за
 11. Дослідження фінансових результатів виробничо-господарської діяльності та майнового стану підприємства ЗВП "Неон" УТОГ

  Дипломная работа >> Экономика
  Метою суспільного виробництва в будь-якій державі є задоволення потреб громадян, що проживають на його території Для досягнення цієї мети суспільство організовує матеріальне виробництво, первиною ланкою якого є підприємство
 12. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Найболючішим наслідком економічної кризи в Україні стало зниження інвестиційної активності Основними причинами гальмування інвестиційної активності є, насамперед, екстенсивний характер лібералізації та реформування економіки, відсутність економічної відповідальності за одержані інвестиційні ресурси та зниження фондовіддачі Як зазначав у своїй щорічній доповіді про внутрішню та зовнішню політику України Президент Леонід Кучма, на рівень інвестиційної активності негативно впливає невизначеність перехідного періоду на етапі реформування економіки за формами власності, відсутність необхідного соці
 13. Шляхи і резерви підвищення доходності підприємства

  Реферат >> Финансы
  Хлібопекарська промисловість України є однією з основних галузей харчової промисловості, яка за виробничими потужностями, механізацією технологічних процесів, асортиментом спроможна забезпечити населення різними видами хлібних виробів. Стаціонарні хлібопекарські підприємства мають важливе значення для підтримки соціальної стабільності в суспільстві.
 14. Управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Управління фінансовими ресурсами підприємства належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації продукції супроводжуються рухом фінансових ресурсів, активну участь у вирішенні завдань, пов’язаних з управлінням беруть фінансові менеджери.
 15. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

  Контрольная работа >> Экономика
  Концепція такої оцінки виходить із того, що капітал має відповідну вартість, яка формує рівень операційних та інвестиційних витрат підприємства Ця концепція є однією з базових у системі управління фінансовою діяльністю підприємства При цьому вона не зводиться тільки до визначення ціни капіталу, який залучається, а визначається цілий ряд напрямів господарської діяльності підприємства в цілому
 16. Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання Разом із цим низька забезпеченість підприємств активами супроводжується низьким рівнем їх використання
 17. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  В першому розділі роботи „Теоретикометодичні основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства” проведений аналіз наукової, учбової та методичної літератури по теоретичним та методичним підходам до визначення параметрів оцінки ефективності та результативності діяльності підприємства
 18. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Становлення ринкової економіки в Україні поставила перед суспільством ряд нових проблем, найважливішою з яких є антикризове управління Це пояснюється тим, що одним з факторів сучасної української економіки є неплатоспроможність більшості підприємств Актуальність цієї теми полягає в тому, що за неформальними критеріями, в сучасних умовах дві третини вітчизняних підприємств перебувають у стані кризи і є потенційними банкрутами Висока собівартість продукції вітчизняного виробництва та істотне зменшення попиту на неї стали головними причинами фінансової кризи переважної більшості українських підп
 19. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер Увага до складання фінансових планів на підприємствах була послаблена через високі темпи інфляції, а постійно змінювані умови господарювання, нестабільність податкової системи, взаємні неплатежі підприємств роб
 20. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

  Курсовая работа >> Экономика
  Мета роботи – оволодіння методикою проведення фінансово-економічного аналізу для виявлення основних резервів поліпшення його фінансово-господарського стану, підвищення ефективності використання його засобів і зниження ризику його банкрутства
Generated in 0.089756965637207