Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Benjamin Franklin was first given religious impressions by his parents, even though he doubted many of the points of religion that had been taught to ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Lupus is a chronic, autoimmune disease which causes inflammation of various parts of the body, especially the skin, joints, blood and kidneys. The bod...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The time was about :10 at this point, so the teachers were running a little behind. When we entered the room it was empty, we had obviously beat the s...полностью>>
Остальные работы->Реферат
From now on, an idea of buying a land became the center of universe for Duddy. Nothing could stop him on the way to his goal. He uses Yvette, a girlfr...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Амністія Правові наслідки судимості Помилування

  Реферат >> Астрономия
  1. Амністія — це вид звільнення від покарання та його відбування, який на підставі закону про амністію застосовується стосовно індивідуально невизначеної певної категорії осіб і полягає у їх повному (повна амністія) або частковому (часткова амністія) звільненні від кримінальної відповідальності чи від покарання або в заміні покарання або його невідбутої частини більш м’яким покаранням.
 2. Правові наслідки засудження особи за межами України

  Реферат >> Астрономия
  2. Відповідно до частини першої цієї статті рецидив злочинів, невідбуте покарання або інші правові наслідки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.
 3. Повторність злочинів Правові наслідки повторності сукупності та рецидиву злочинів Рецидив зло

  Реферат >> Государство и право
  2. Кожне із діянь, які становлять повторність, передбачену ст. 32, є самостійним злочином. Специфіка повторності як особливого виду множинності злочинів полягає у тому, що її утворюють тотожні або, у разі особливої вказівки законодавця, однорідні чи схожі за своїми ознаками злочини.
 4. Кримінальний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.
 5. Чинність кримінальної відповідальності в просторі та часі

  Реферат >> Банковское дело
  Найбільш гострою формою реагування на протиправну поведінку людини є застосування кримінального права і пов’язане з цим обмеження прав та свобод людини. Тому тема «Чинність Закону про кримінальну відповідальність в просторі та часі” дуже важлива. І перш за все тому, що порушує питання застосування закону.
 6. Строки погашення судимості Зняття судимості Обчислення строків погашення судимості

  Реферат >> Государство и право
  Такими, що не мають судимості, визнаються: І) особи, засуджені відповідно до статті 75 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом.
 7. Цивiльний кодекс україни

  Кодекс >> Астрономия
  Якщо суб’єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов’язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до Цивільного кодексу України.
 8. Межі та стадії негативної кримінальної відповідальності

  Реферат >> Государство и право
  В науці кримінального права немає єдиного розуміння кримінальної відповідальності: одні автори ототожнюють її з кримінальним покаранням; інші характеризують кримінальну відповідальність як певного роду обов'язок особи, що вчинила злочин; треті розглядають її як конкретні кримінально-правові відносини; четверті розуміють кримінальну відповідальність як реалізацію санкції кримінально-правової норми; п'яті вважають кримінальну відповідальність осудом винного обвинувальним вироком суду за вчинений злочин із призначенням покарання або без нього тощо.
 9. Основи Конституційного права України. Урок

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  Мета заняття. Ознайомити студентів із основами конституційного права України, загальними засадами конституційного ладу, народовладдям та формами його здійснення. Охарактеризувати види виборів та головні принципи виборчого права, громадянство та основні права свободи та обов’язки громадян України.
 10. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності

  Реферат >> Государство и право
  Серед написаного на цю тему я не знаходила узгодженої відповідності щодо юридичної природи інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Одні криміналісти важають, що це одна з форм звільнення від покарання, інші – що звільнення від кримінальної відповідальності рівнозначно звільненню від покарання, треті розглядають цю інституцію як реакцію держави на посткримінальну поведінку особи, яка не потребує винесення обвинувачувального вироку, оскільки мета покарання може бути досягнута і без реалізації кримінальної відповідальності.
 11. Кримінально-виконавчий кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  1. Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими.
 12. Примусове лікування Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових за

  Реферат >> Государство и право
  1. Закон розмежовує види примусу, що застосовується до певних категорій хворих осіб у разі вчинення ними суспільно небезпечного діяння. На відміну від примусових заходів медичного характеру, які застосовуються до неосудних та обмежено осудних, примусове лікування застосовується до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб (ч.
 13. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої г

  Реферат >> Астрономия
  1. Не є злочином вимушене заподіяння шкоди право-охоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності.
Страницы:

1
Generated in 0.19419598579407