Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Людина давно визнала необхідність вимірювати різні величини, причому виміряти як можна точніше. Основою точних вимірювань являються зручні, чітко визн...полностью>>
История->Реферат
Фронт национального освобождения Чада (ФРОЛИНА) (фр. Front de liberation natoinale de Tchad, FROLINAT) — военно-политическая организация Республики Ча...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Life is a continuous journey. So far, my journey has been a quest to fulfill happiness, a search for knowledge and a longing for wealth. Throughout th...полностью>>
Экология->Реферат
Навколишнє середовище міст – це складний виробничий, природний і соціальний комплекс. Він включає в себе промисловість, транспорт, архітектурно-будіве...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Акцизний збір та його роль у доходах бюджету

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Системи непрямого оподаткування включають групу акцизних товарів, а також товарів тривалого користування і розкоші, до яких застосовується особливий індивідуальний порядок оподаткування Для інших видів товарів і послуг застосовується податок з продажу (або з обороту) Це створює можливість витягувати додаткові прибутки, контролювати виробництво і реалізацію
 2. Податок на додану вартість і його роль в формуванні доходів бюджету

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Податок на подану вартiсть є однiєю з форм унiверсальних акцизiв, що набула свого розвитку в ХХ столiттi На сьогоднi цей податок становить вагому частку в доходах бюджетiв багатих європейських країн За своєю економiчною сугнiстю податок на додану вартiсть є непрямим податком, де об’єктом оподаткування є не дохід чи прибуток, а розмір витрат для кожного конкретного споживача товару, роботи чи послуги Тому цей податок у соцiальному розумiннi вважається найнесправедливiшим
 3. Місцеві бюджети та бюджетний процес на локальному рівні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Україна як суверенна держава перебуває сьогодні на шляху демократичної побудови Перед нею стоять важливі соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов”язано із забезпеченням макроекономічної стабільності та економічного зростання, підвищенням ефективності та якості надання послуг населенню
 4. Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

  Дипломная работа >> Финансы
  Останніми роками спостерігається тенденція до зниження загального обсягу фінансових ресурсів, що перерозподіляються через державний бюджет. В умовах перехідної економіки провідна роль бюджету в перерозподілі фінансових ресурсів є об’єктивною реальністю.
 5. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність дослідження На шляху переходу нашої країни до ринкових відносин особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини державного бюджету Вирішення цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від ефективності діяльності податкової служби, а також розробки науково-обґрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала реаліям сьогоднішнього дня, забезпечувала зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору податкових платежів
 6. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Місцевий бюджет – основна фінансова база органів місцевого самоврядування Йому належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації Також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення
 7. Формування місцевих бюджетів

  Дипломная работа >> Финансы
  Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту є Державний бюджет.
 8. Економічна основа оподаткування доходів фізичних осіб та його роль в умовах ринкових відносин

  Реферат >> Финансы
  Система оподаткування — це продукт діяльності держави, її ва­жливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподатку­вання з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необ­хідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.
 9. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота студента на тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається із вступу, 3 розділів та висновків Робота викладена на 140 сторінках, містить 22 таблиці, 12 рисунків, додатки на 27 листах Перелік використаної літератури містить 37 найменувань
 10. Облік непрямих податків підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Стабільна та збалансована податкова система – ефективний інструмент економічної політики держави в умовах ринкової трансформації Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв’язку із розвитком економічного і політичного життя
 11. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  В багатовіковій історії людства непрямий податок на додану вартість є порівняно новим видом податку на споживання, який історично замінив непрямий податок на споживання – податок з обороту Вперше він був введений у Франції в 1954 р економістом М Лоре Потім ПДВ набув широкого поширення - спочатку в інших країнах Європи (кінець 60-х - початок 70-х рр ) і дещо пізніше -в країнах Азії, Африки і Латинської Америки Нині податок на додану вартість стягується майже у 80-ти країнах, серед яких практично всі промислово-розвинуті країни Поряд з цим слід також зазначити, що даний податок й досі не запров
 12. Финансовая политика и инструменты ее реализации

  Закон >> Финансы
  Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом.
 13. Система управління податками в Україні

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Згідно з Законом України «Про державну податкову службу України» Державна податкова інспекція у м Болград виконує наступні функції: здійснює адміністрування за додержанням податкового законодавства; контролює своєчасність подання платниками податків податкової звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків і платежів, а також перевіряють вірогідність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування та обчислення податкових платежів; забезпечує повний облік платників податків та платежів, а також своєчасність їх надходження; перевіряє законність валютних опе
 14. Перспективи розвитку та удосконалення податкової системи

  Курсовая работа >> Финансы
  Сучасна наука й практична економіка доводять, що ефективне господарювання виробництва та розподілу благ. Одним із найпотужніших механізмів соціально-економічного стимулювання (обмеження) є податки. Однак, маючи опосередкований вплив на економічну активність, оподаткування потребує постійної уваги, оскільки будь-які деформації його механізму можуть мати непередбачувані наслідки.
 15. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Предмет досліджень дипломної роботи: основні результати та тенденції розвитку оподаткування сільгоспвиробників-юридичних осіб в Україні, діяльність районної податкової інспекції та податкові відносини, що виникають в процесі регулювання
 16. Побудова податкової системи та шляхи її оптимізації

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Податкова система та її розвиток залежать від політичних напрямів, пов’язаних із розвитком суспільних відносин Механізм сплати податків на мій погляд, найкраще характеризує рівень цивілізованості суспільства Облік і звітність підприємств цілком залежить від податкової системи країни Створення та подальше функціонування податкових систем у сучасному світі базується на різних принципових засадах, головною метою є розроблення концептуальних основ структури національних систем оподаткування
 17. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

  Курсовая работа >> Таможенная система
  2 3 Організація та технологія бізнес-процесів проходження митного контролю при імпорті обладнання та витратних матеріалів для виробництва горілчаної продукції ЗАТ “Українська горілчана компанія NEMIROFF”
 18. Економічна сутність податку на додану вартість його роль і значення як основного джерела формув

  Реферат >> Финансы
  Податки існують у людському суспільстві майже тисячу років, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата їх. Високі податки – це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де високі податки, не може бути й мови про свободу і людську гідність, творчу працю і забезпечене майбутнє.
 19. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і тінізованих фінансових деліктів особливої уваги заслуговує зменшення державних підприємств і зростання кількості суб’єктів приватного сектору економіки.
 20. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

  Контрольная работа >> Экономика
  Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам Саме податково-бюджетна і кредитно-грошова політика є ефективними методами державного регулювання ринкової економики, що застосовуються в більшості західних країн протягом багатьох десятиріч
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.3086998462677