Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
I’ve been able to define the almost undefinable question…what is love? Love is when you think about someone every second of every day…every minute of ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Outline Thesis: In One Flew Over the Cuckoos Nest by Ken Kesey, Chief Bromden is a character who hasto work his way back to being and acting like a re...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Decriptive Abstract The paper discussed statistics on college students. Additionally, important heath problems with smoking cigarettes were presented....полностью>>
Остальные работы->Реферат
Vastly differing attitudes toward the authors parents are developed in Because and My Papa s Waltz . These ideas are expressed in a variety of ways, r...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Активність дитини як умова її психічного розвитку

  Реферат >> Психология
  Моторика немовляти з народження має досить складну організацію Вона включає безліч механізмів, призначених для регуляції пози В новонародженого нерідко виявляється підвищена рухова активність кінцівок, яка має позитивне значення для формування в майбутньому складних комплексів координованих рухів
 2. Активність дитини як умова психічного розвитку

  Реферат >> Психология
  Вікова психологія відзначає ті порівняно повільні, але грунтовні кількісні і якісні зміни, які відбуваються в психіці і поведінці дітей при їх переході з однієї вікової групи в іншу Зазвичай ці зміни охоплюють значні періоди життя, від декількох місяців для немовлят до ряду років для дітей більш старшого віку Ці зміни залежать від так званих чинників, що "постійно діють": біологічного дозрівання і психофізіологічного стану організму дитяти, його місця в системі людських соціальних відносин, досягнутого рівня інтелектуального і особового розвитку
 3. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  У дослідженнях останніх років відмічається тривожна тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я, які зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, а також їх поєднанням Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі більше Зростаюча громадська тривога за стан та положення в школі дітей з різними вадами психічного розвитку, визнання необхідності посилення психолого-педагогічного впливу на покращання та збереженн
 4. Фізична реабілітація дітей із затримкою психічного розвитку віком 6-8 років

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження На сучасному етапі в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей, які мають відхилення у психічному і фізичному розвитку Значну частину серед їх займають діти із затримкою психічного розвитку Науковцями [14; 19; 57] доведено, що у дітей даної категорії спостерігається порушення пізнавальної та емоційно-вольової сфер, недостатній рівень розвитку координаційних здібностей, гнучкості, загальної витривалості За даними медичної статистики [90] кількість здорових дітей із затримкою психічного розвитку складає лише 15%, що стає основною причиною труднощів
 5. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

  Курсовая работа >> Психология
  Діти із затримкою психічного розвитку - це особлива категорія дітей з органічними й функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам’яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності [8] Багаточисельні дослідження (Л Виготський, В Кузьмін, К Лебединська, М Певзнер та ін) підтвердили, що інтелектуальна недостатність негативно впливає на стан емоційно-вольової та комунікативної сфер, сп
 6. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми Реформування системи освіти в Україні у відповідності до Державної національної програми “Освіта Україна ХХІ століття” і пов’язані з ним зміни в змісті шкільного навчання ставлять високі вимоги до нервової системи організму дітей та підлітків, який перебуває в процесі росту і розвитку, що спонукає дбайливо ставитись до психічного здоров’я учнів, усувати навчальне перевантаження Це пов'язано насамперед зі значним погіршенням протягом останнього десятиріччя як соматичного, так і психічного здоров’я
 7. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості

  Реферат >> Астрономия
  Відомо, що вікові психологічні особливості зумовлені конкретно-історични­ми умовами розвитку, спадковістю, певною мірою — характером виховання, особливостями діяльності та стосунків з іншими людьми, що впливає передусім на специфіку переходу від одного вікового періоду до іншого.
 8. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність Очевидним є той простий факт, що з перших днів свого життя людина пов’язана з певними малими групами, у них і через них вона отримує інформацію та в майбутньому організовує свою діяльність В цьому значенні феномен малої групи лежить на поверхні і неопосередковано даний соціальному психологу як предмет аналізу
 9. Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах

  Курсовая работа >> Психология
  Виховання дітей - це віддача особливих сил, сил духовних Людину ми створюємо любов'ю - любов'ю батька до матері і матері до батька, любов'ю батька і матері до людей, глибокою вірою в гідність і красу людини Прекрасні діти виростають у тих родинах, де мати і батько люблять один одного і разом з тим люблять і поважають людей
 10. Виховання в сімї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

  Дипломная работа >> Педагогика
  «Діти – живі квіти землі» – так поетично виразив глибоку думку А.М. Горький. А вирощують ці квіти насамперед у родині: батьки самою природою призначені і суспільством уповноважені бути першими вихователями своїх дітей. Саме вони разом зі школою допомагають дітям набратися сил і розуму, освоїти основи людської культури, підготуватися до самостійного життя і праці.
 11. Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації

  Дипломная работа >> Педагогика
  Зміцнення статусу дитинства в суспільстві на державному й міжнародному рівнях відображено в низці стратегічних документів: Конвенції ООН про права дитини, Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», що свідчать
 12. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

  Дипломная работа >> Психология
  Демократизація освіти України загострила питання розвитку активності, моральності, спроможності її громадян Успіх вирішення цих задач, багато в чому залежить від тих змін, які будуть впроваджені у шкільне життя
 13. Теоретичний аналіз понять "діти з вадами розвитку", "діти з вадами функцій", "діти з відхиленнями у стані здоров'я", "неповносправні особи"

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність дослідження Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей і молоді, які позбавлені можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку
 14. Сучасний погляд на проблему готовності дитини 6-річного віку до школи

  Реферат >> Педагогика
     Проблема готовності дитини дошкільного віку до шкільного навчання — одна з традиційних і завжди актуальних серед теоретичних і прикладних проблем дитячої психології. Сьогоденні вимоги до оновлення  стратегій розв'язання даної проблеми пов'язані з тим, що нарешті за дошкільним і початковим шкільним вихованням визнано провідним розв“язання задачі по розвитку у дітей базисних здібностей.
 15. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність У наш час увага багатьох психологів притягнута до проблем раннього дитинства Цей інтерес далеко не випадковий, т я виявляється, що перші роки життя є періодом найбільш інтенсивного розвитку, періодом, коли закладається фундамент фізичного, психічного і морального здоров`я І від того, в яких умовах він буде протікати, багато в чому залежить майбутнє дитини Цікаво відзначити, що якщо історія інтересу природодослідників до вивчення особливостей поведінки дитинчат тварин налічує декілька сторіч, на розвиток психіки немовляти увагу вчених звернуто порівняно нещодавно, менше століття т
 16. Психологіна готовність дитини до навчання у школі

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються кардинальними змінами в сфері економіки, соціальних ситуаціях та освіти Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її емоційної сфери - формування ініціативності, сміливості, вміння приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися до різних умов Вирішення цього загального завдання тісно пов’язане з реалізацією Державної національної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття), "Діти України", Закону України "Про освіту", в яких визначено, що побудова де
 17. Психічні розлади у зв'язку із загальними соматичними й інфекційними захворюваннями

  Реферат >> Психология
  Соматичні й інфекційні психічні захворювання являють собою різнорідну по етіології, патогенезу, клінічній картині й плину групу хвороб Об'єднання її в єдиний комплекс хворобливих розладів обумовлено не стільки теоретичними й у точному значенні науковими підставами, скільки практичною потребою Саме при цих формах психічної патології діяльність психіатра тісно переплітається з роботою лікарів: терапевтів, хірургів, педіатрів, інфекціоністів і фахівців в інших областях медицини У більшості випадків психіатр бере участь у лікуванні хворих цього профілю як консультант у стаціонарі або поліклініці
 18. Фактори психологічного розвитку людини

  Контрольная работа >> Психология
  Підгрунтя зявляється у 17-18 столітті і особливо у 19, коли створюється еволюційна теорія Дарвіна. В цих теоріях вважається, що у кожному організмі у зародку, у готовому вигляді закладені властивості і ознаки дорослого організму. А розвиток розгортається сам по собі.
 19. Психічний розвиток особистості

  Реферат >> Психология
  Одна з точок зору на дану проблему, що представляє сьогодні в основному історичний інтерес, полягає у твердженні, що ведуча роль у становленні особистості людини належить біологічним процесам дозрівання організму, що основні психічні властивості як би закладені в самій природі людини, що визначає його життєву долю
 20. Музика як один із засобів розвитку валеологічної культури особистості

  Реферат >> Культура и искусство
  Наш стрімкий і бурхливий час, сповнений стресів і хвилюючих негараздів, активізує пошуки вченими різних галузей наук (медицини, валеології, психології, соціології, педагогіки та ін.) способів зміцнення здоров'я людини, що визначається як неоцінений феномен буття.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.25202798843384