Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Johann David Wyss?s The Swiss Family Robinson was first published in the year of 1812. This is a good story for anyone to read. It teaches many moral ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Also at the age of twelve it was accustom for him to get married, so he married two seventeen year old girls, one as a wife and one as a secondary con...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Poem Five Anaphora pattern People expect a lot but what do they really expect? Do they expect fame? Do they expect love? Do they expect fortune? Do th...полностью>>
Остальные работы->Реферат
An Overview of the problems of Publishing in English in Egypt A survey by Ib Knutsen. Supervised by Dr. Hussein Amin. Course 504.Ib@aucegypt.eduhttp:/...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Інформаційна політика митних органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні

  Курсовая работа >> Таможенная система
  Останні десятиліття характеризуються стрімким розвитком інформаційних технологій, що охопили всі сфери людської життєдіяльності Швидкий і глобальний розвиток інформаційної сфери, сучасних інформаційних технологій, значною мірою впливає на політичну, економічну, соціокультурну, оборонну та інші складові процесів розвитку суспільства і держави, а інформаційні ресурси в сучасних умовах стають системоутворюючим фактором їхньої життєдіяльності
 2. Організація договірної роботи митних органів та участь в ній юридичних служб

  Курсовая работа >> Таможенная система
  Її сутність полягає у тому, що митниця самостійно не може виготовляти для себе необхідні товари (послуги), які необхідні для здійснення її діяльності, а тому змушена звертатись для закупівлі необхідних товарів та послуг у суб’єктів господарювання, які такі товари (послуги) можуть надати Можливість укладення такого виду договорів передбачена законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” Неналежне виконання, або ж взагалі невиконання договору, укладеного відповідно до закону "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" має нести відповідал
 3. Покращення процесу планування діяльності митного органу на прикладі митного поста Керч Кримськ

  Реферат >> Таможенная система
  Ринкова економіка за усього розмаїття її моделей характеризується соціально-орієнтованим господарством, яке доповнюється державним регулюванням, у тому числі з боку Державної митної служби України. Значну роль як у самій структурі ринкових відносин, так і у механізмі їхнього регулювання з боку митних органів відіграє процес планування їхньої діяльності.
 4. Документування управлінської діяльності митних органів та участь в ній юридичних служб

  Курсовая работа >> Таможенная система
  Для органів виконавчої влади всіх рівнів вирішальне значення мають процедури підготовки і прийняття управлінських рішень Процес прийняття, документування і реалізації управлінських рішень у митній службі зараз особливо актуальний у зв'язку з тим, що в митній службі ще й досі приймається чимало управлінських рішень, яким бракує стратегічності, системності й обґрунтованості Від правильного та виваженого управлінського рішення залежить наскільки ефективно будуть виконуватись завдання, які стоять перед митною службою України
 5. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

  Курсовая работа >> Таможенная система
  2 3 Організація та технологія бізнес-процесів проходження митного контролю при імпорті обладнання та витратних матеріалів для виробництва горілчаної продукції ЗАТ “Українська горілчана компанія NEMIROFF”
 6. Шляхи удосконалення податкової політики підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що сьогодні в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. А тому система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів підприємств має відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.
 7. Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів місцевого самоврядування

  Научная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки, децентралізація влади, підвищення автономності в прийняті рішень на місцевому рівні, фактор конкуренції між територіями, до якого об’єктивно залучаються сучасні міста, формує нові вимоги до місцевої економічної політики, умовою забезпечення добробуту населення стає забезпечення конкурентоспроможності території в геоекономічному масштабі  усе це встановлює якісно новий рівень відповідальності місцевої влади перед територіальними громадами за вибір шляхів розвитку й результати управління.
 8. Органи державного регулювання митною справою і їх повноваження. Організаційна структура митної системи України

  Реферат >> Таможенная система
  Дотримуючись міжнародних правових норм, Україна розвиває власну систему митного регулювання. На основі головних законодавчих актів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, розкриваються структура митної служби України, механізм процедури митного контролю, декларування товарів, правила розрахунку та сплати митних платежів, визначається поняття порушення митного законодавства та відповідальності за нього.
 9. Державна політика підтримки підприємництва як засіб ліберального регулювання економіки

  Реферат >> Экономика
  Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг Згідно з Законом України "Про підприємництво" суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути, крім фізичних, також і юридичні особи всіх форм власності Отже, держава через осіб, яким вона доручає управління державною власністю, також може займатися підприємництвом Підприємницька діяльність держави повинна бути рівноправною серед інших суб'єктів цієї діяльності
 10. Суть фінансової політики держави

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Громадянське суспільство не може успішно функціонувати та розвиватись без держави Держава, в свою чергу, як організація публічної влади, неминучою умовою реалізації притаманних їй завдань і функцій передбачає наявність державних фінансів Державні фінанси – це цілісна система суспільних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання завдань і функцій держави, а також забезпечення умов розширеного відтворення [27] Тобто фінансова діяльність держави зумовлена об’єктивною необхідністю і є процесом збиранн
 11. Податкова політика на прикладі ДП "Яготинський цукровий завод"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми: в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки Система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів, має відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян В той же час фінансова практика свідчить про низький рівень ефективності вітчизняної моделі оподаткування підприємств, її неадекватність умовам функціонування ринкового господарства Саме тому питання реформування оподаткування підприємств сьогодні знаходяться в числі важливих фінансово-економічних проблем, від позитивного вирі
 12. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Поняття "стратегія" вже міцно увійшло до лексикону управлінської діяльності. Слово "стратегія" (у перекладі з грецької означає "мистецтво розгортання військ у бою") протягом останніх двадцяти років широко використовується в теорії і практиці менеджменту.
 13. Митна служба України

  Дипломная работа >> Таможенная система
  Стан дослідження проблеми Проблеми, пов’язані з суспільними відносинами, що складалися в сучасній митно-правовій галузі, постійно перебувають у центрі уваги вчених, серед яких: Ю П  Битяк, Р А  Калюжний, С В  Ківалов, М П  Кучерявенко, Н Р  Нижник, Д В  Приймаченко, О В  Тодощак та ін Наукову оцінку процесів формування митної політики та забезпечення митної безпеки при реалізації митної справи у своїх працях визначають: І Г  Бережнюк, А Д  Войцещук, О П  Гребельник, О Диніс, Є В Додін, Ю М Дьомін, Я А Жаліло, С В Ківалов Проблема взаємодії митних органів України з державними органами частково
 14. Інформаційне забезпечення податкової системи України

  Дипломная работа >> Финансы
  У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, анти циклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури
 15. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції
 16. Організація діяльності державної податкової інспекції Святошинського району міста Києва

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  18 8 Організація пожежної безпеки в приміщеннях ДПІ у Святошинському районі Категорія приміщень за вибухонебезпечністю Системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, наявність первинних засобів пожежегасіння
 17. Організаційно - правові аспекти іноземного інвестування в Україні

  Реферат >> Государство и право
  Ці і деякі інші позитивні тенденції в господарській динаміці свідчать про рух економіки України до стабілізаційної фази переходного періоду. Однак, стійкість даного руху, який забезпечується здебільшого засобами грошово-кредитної політики,
 18. Політична економія - теорія та практика

  Шпаргалка >> Экономика
  1 Зародження і розвиток політичної економії Основні напрямки, школи і течії в політичній економії Політекономія-складова частина економічної теорії Економічна теорія складається з політекономії, макроекономіки, мікроекономіки, історії економічних вчень Макро- і мікроекономіка конкретизують загальнотеоретичні положення політекономії Макроекономіка на рівні країни, мікроекономіка на рівні окремих галузей В цілому економічна теорія є методологічною основою всіх економічних дисциплін Господарчо-економічні проблеми завжди знаходились в центрі уваги людей Донаукові фіксовані проблеми зустрічаються
 19. Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Розвиток конкуренції в українській економіці в цілому, і зокрема в її банківському секторі, є закономірним процесом, що стосується інтересів не лише виробників і споживачів банківських послуг, але й усього суспільства
 20. Роль мiжнародної комерцйної реклами у формуваннi корпоративних брендiв

  Дипломная работа >> Экономика
  Вихідні данні для виконання полягають в тому, щоб проаналізувати суть, функції, особливості та специфіку міжнародної комерційної реклами, її правові аспекти, умови повноцінного та ефективного функціонування, її вплив на репутацію корпоративних брендів у світових масштабах та на окрему країну зокрема (на прикладі України та Польщі), дослідити основні типи організації маркетингової діяльності та класифікації споживачів, визначити недоліки, загрози, сильні та слабкі сторони українського ринку методом SWOT аналізу та проаналізувати залежність розвитку рекламного ринку України від актуальних проце
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.25875401496887