Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
С целью изучения зависимости между среднегодовой стоимостью ОПФ и выпуском валовой продукции производите группировку заводов по среднегодовой стоимост...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Коммерческий учет предусматривает взаимоотношения с энергосбытовой организацией, технический (внутризаводской) учет - с отдельными вторичными потребит...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Возрастающий интерес к статистике вызван современным этапом развития экономики в стране, формирования рыночных отношений Это требует глубоких экономич...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Одна из важнейших проблем АПК сегодня - тяжелое финансовое положение предприятий сельского хозяйства Либерализация цен в начале экономических реформ в...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Інтелектуальні властивості особистості

  Реферат >> Астрономия
  Інтелектуальна активність - це не стимульоване ззовні продовження мислення. Подібно до того, як метод проблемних ситуацій відділяє мислення від інших психічних процесів, не стимульована ззовні діяльність однозначно виявляє інтелектуальну активність. Інтелектуальна активність є особистісною властивістю, властивістю цілісної особистості, яка не зводиться ні до загальних розумових здібностей, ні до мотиваційних факторів розумової діяльності.
 2. Інтелектуальність Тести інтелекту інтелектуальні ігри

  Реферат >> Астрономия
  Потім йшла перевірка вміння працювати, слухати та мовчати, випробування вогнем, водою, страхом тощо. Ці жорстокі випробування доповнювалися погрозою смерті для тих, хто не був впевнений в своїх здібностях до навчання та здатності витримати негаразди.
 3. Особистість курсанта морського коледжу

  Реферат >> Психология
  Для розуміння природи особистості потрібно з’ясувати співвідношення цього поняття з іншими поняттями, що використовуються як у класичній, так і в сучасній психології Це на сам перед поняття людини, особистості, індивідуальності
 4. Особистість та діяльність

  Реферат >> Психология
  Особистість є об’єктом вивчення різних наук – філософії, соціології, етики, біології, педагогіки, психології тощо Розумінню природи особистості сприяють література, музика, образотворче мистецтво Особистість відіграє значну роль у вирішенні політичних, економічних, культурних, наукових, технічних проблем, загалом у піднесенні рівня людського буття
 5. Особистісна тривожність молодших школярів

  Курсовая работа >> Психология
  2 1 Визначення шкільної тривожності у дітей молодших класів, визначення співвідношення систем навчальної взаємодії, які впливають на неї Методика «Шкала явної тривожності СМAS», в адаптації А М Прихожан
 6. Експериментально-психологічні методики дослідження когнітивної сфери особистості

  Курсовая работа >> Психология
  У курсовій роботі проаналізовано теоретико-методологічні засади вивчення проблеми когнітивної сфери особистості та її структури в науковій психологічний літературі, зроблено огляд літератури з проблеми дослідження, розглянуто психічні пізнавальні процеси як складові когнітивної сфери особистості Висвітлено розвиток особистості в онтогенезі та формування когнітивного стилю як інтеграції особливостей пізнавальних процесів Запропоновано експериментально-психологічні методики дослідження когнітивної сфери особистості
 7. Когнітивна сфера особистості

  Реферат >> Астрономия
  У багатьох дослідженнях виділено стадії становлення образу сприймання, які характеризують зростаючу повноту відображення властивостей предмета при а) поліпшенні умов сприймання; б) збільшенні досвіду сприймання спостерігача; в) зміні параметрів сприйманого предмета.
 8. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

  Курсовая работа >> Психология
  В процесі діяльності проходить пізнання оточуючого світу, тобто його відображення Найпростіший психічний процес – відчуття, який полягає у відображення окремих властивостей предметів і явищ матеріального світу, що діють у певний момент на відповідні органи чуття людини Відчуття належать до пізнавальних процесів, оскільки завдяки йому людина пізнає світ І, дійсно, тому, що люди сліпі від народження, вони ніколи не усвідомлять, що таке червоний чи зелений, синій чи голубий, жовтий чи білий колір; глухі від народження – що таке звук людського голосу, спів птахів, шум водоспаду чи чарівна мелодія
 9. Психологія особистості як наука про людину

  Реферат >> Астрономия
  Термін “особистість” має різні значення. Наука про особистість – персонологія – це дисципліна, що прагне закласти фундамент для кращого розуміння людської індивідуальності шляхом використання різних дослідницьких стратегій. Сучасна психологія особистості, будучи науковою дисципліною, трансформує умоглядні міркування про природу людини в концепції, що можуть бути підтверджені експериментально.
 10. Сучасні психологічні теорії особистості

  Контрольная работа >> Психология
  В Джемс (1842—1910) — видатний американський психолог, який один із перших почав розробляти проблему особистості на науковій основі Під впливом його теорії формувалися подальші концепції особистості, зокрема американська персонологія, різні напрями психології, що досліджували «образ самого себе», «самооцінку», «самосвідомість» особистості тощо В Джемс вивчав особистість у межах власної концепції свідомості, центральним поняттям якої є «потік свідомості» На його погляд, у самосвідомості особистості можна виділити два аспекти — «емпіричне Я» і «чисте Я», або відповідно об'єкт і суб'єкт, тобто т
 11. Психологічні типи особистості

  Реферат >> Астрономия
  Останнім часом росте інтерес до питань людської поведінки і пошукам сенсу людського існування. Керівники вивчають як працювати з підлеглими, батьки відвідують курси по вихованню дітей, люди учаться спілкуватися один з одним і “грамотно сваритися“, викладачі вивчають як допомогти справитися з емоційним хвилюванням і почуттям розгубленості своїх студентів і учнів інших навчальних закладів.
 12. Особливості спрямованості особистості та її статусу в системі міжособистісних відносин

  Курсовая работа >> Психология
  Більшу частину свого життя особистість проводить у групі І велике значення займаного в групі положення Становлення особистості індивіда не може розглядатися у відриві від суспільства, у якому він живе, від системи відносин, у які він включається За словами К Маркса, суспільство "не складається з індивідів, а виражає суму тих зв'язків і відносин, у яких ці індивіди перебувають друг до друга"
 13. Творча особистість дитини поняття та формування

  Реферат >> Психология
  Почнемо з одного хоч і широковідомого, проте, як нам здається, недостатньо дослідженого явища. Пов’язане воно із світовим економічним розвитком. Незвичайний ривок, який зробили в цій сфері за останні десятиріччя такі країни, як Японія, Південна Корея, Таїланд, Тайвань.
 14. Виховання в сімї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

  Дипломная работа >> Педагогика
  «Діти – живі квіти землі» – так поетично виразив глибоку думку А.М. Горький. А вирощують ці квіти насамперед у родині: батьки самою природою призначені і суспільством уповноважені бути першими вихователями своїх дітей. Саме вони разом зі школою допомагають дітям набратися сил і розуму, освоїти основи людської культури, підготуватися до самостійного життя і праці.
 15. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

  Дипломная работа >> Психология
  Демократизація освіти України загострила питання розвитку активності, моральності, спроможності її громадян Успіх вирішення цих задач, багато в чому залежить від тих змін, які будуть впроваджені у шкільне життя
 16. Психологічна характеристика особистості

  Реферат >> Психология
  Людина, що вийшла завдяки праці з тваринного світу та розвивається в суспільстві, що здійснює спільну діяльність з іншими людьми і спілкується з ними, поступово стає особистістю-суб’єктом пізнання й активного перетворення матеріального світу, суспільства та самого себе.
 17. Шляхи особистістного росту у підлітків

  Реферат >> Астрономия
  Підліток... Хто він? Письменниця О.Косенко пише про нього так: “Підліток — мабуть, найскладніший вік людини, який найменше визначився. Людина ця вже не дитина, хоч часто ще ходить у коротких штанцях і охоче задивляється на вітрини іграшок. Вона ще й не юнак, хоч уже дерзає критично мислити, будує плани свого майбутнього і неспокійно червоніє, коли шкільний лікар-жінка йому пропонує роздягтися догола”.
 18. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

  Курсовая работа >> Социология
  Соціологія вивчає працю як соціально-економічний процес Процес праці є складним соціально-економічним явищем Основні форми його прояву - це витрати людської енергії, взаємодія працівників із засобами виробництва (предмети і засоби праці) і виробнича взаємодія працівників один з одним як по горизонталі (відношення співучасті в єдиному трудовому процесі), так і по вертикалі (відношення між керівниками і підлеглими) Роль праці в розвитку людини і суспільства полягає не лише в створенні матеріальних і духовних цінностей, але і в тому, що в процесі праці сама людина розкриває свої здібності, набув
 19. Самооцінка особистості та її розвиток

  Курсовая работа >> Психология
  Важливе місце у процесі розвитку і формування особистості посідає її безпосередня діяльність та самооцінка Вона є внутрішнім психофізичним рушієм активності особистості, а відтак суттєвим чинником фізичного, психічного і соціального розвитку У процесі безпосередньої діяльності знаходить своє вираження дія рушійної сили розвитку як результат суперечностей між реальними потребами що їх висуває перед особистістю життя, і рівнем фізичного, психічного та соціального розвитку
 20. Емоційно-вольова сфера особистості

  Реферат >> Астрономия
  Діяльність людини, її поведінка завжди викликають позитивне або негативне ставлення до неї. Ставлення до дійсності відображається в мозку й переживається як задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором. Такі переживання називають емоціями, почуттями.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.036156892776489