Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
At the outset of this book Hester is a very beautiful and strong women. When she walks out of the prison she is very beautiful. ?The young woman was t...полностью>>
Остальные работы->Реферат
It was a sunny Sunday morning; the spring breeze was evident all around, the kind that says summer in on the way. My best friend called and offered to...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Devotion is one characteristic in Hubble that allowed him to do his work so well. Whether it was devotion to his family or to his work. It started whe...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The novels, Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston, and The Woman Warrior by Maxine Hong Kingston are two works by female authors which ce...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Єгипет раннього царства

  Реферат >> История
  Геродот промандрував по Нілу від північних до південних границь країни, оглядав стародавні пам'ятники, бував на полях боїв, розмовляв з єгиптянами, що знали грецьку мову, про минуле країни. У відповідь же отримував уривчасті і нерідко перекручені зведення, але перевірити їх у нього не було можливості.
 2. Основи етики

  Шпаргалка >> Этика
  Етика, як уже зазначалося,— наука про мораль Дане твердження — одне з небагатьох, щоб не сказати єдине, щодо якого збіглися теорія й практика, історичний досвід морального розвитку в цілому і його конкретні періоди В прямій залежності від розуміння моралі перебувають і відмінності в тлумаченні етики як науки, її місця серед наук, ролі й значення для суспільного розвитку За безумовного визнання того, що предметом етики є мораль, уявлення про її своєрідність, призначення в життєдіяльності людей великою мірою визначали зміст етики, покладали на неї певні обов'язки, передусім методологічного хара
 3. Економічний розвиток Стародавнього Єгипту

  Контрольная работа >> Экономика
  Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними Яскравим прикладом цього є економічний розвиток Стародавнього Єгипту який ми спробували детально висвітлити в даній роботі
 4. Історія держави і права стародавнього Єгипту

  Реферат >> Исторические личности
  Знання історії держави і права потрібні перш за все для того, щоб краще і глибше зрозуміти сучасну державність і вміти прогнозувати основні тенденції її розвитку в найближчому майбутньому.
 5. Утворення та розвиток Єгипетської держави

  Реферат >> Астрономия
  Необхідність регулювання зрошення долини Нілу зажадала створення великих іригаційних споруджень. Для цього знадобилася велика кількість робочої сили і централізоване керівництво роботами. Ця обставина пояснює рання поява рабства й утворення могутнього, щодо централізованої держави.
 6. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю узагальнити і проаналізувати всесвітньо-історичний досвід розвитку економічних процесів та формування економічної думки, дати науково обґрунтовану класифікацію та її інтерпретацію.
 7. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку.
 8. Церковне право

  Учебное пособие >> Религия и мифология
  Церква Христова – це Царство не від світу цього (Ін 18, 36), у той же час це – Царство, видимо явлене у цьому світі З людського боку вона являє собою “суспільство людей, з’єднаних православною вірою, законом Божим, священноначалієм і Таїнствами”
 9. Культурологія. Курс лекцій

  Лекция >> Культура и искусство
  Метою курсу “Культурологія” є дати загальне поняття студентам-першокурсникам про існування не тільки багатьох культур в історії світової цивілізації, а й довести їхню унікальність. Таке завдання ставить низку проблем: який зв’язок між людиною, природою і культурою,
 10. Джерела з історії давнього сходу

  Конспект >> История
  Давній Схід – це країни, що були розташовані на обширних територіях Північної Африки та Азії від Східного Середземномор’я до узбережжя Тихого океану в зоні субтропічного клімату. Теплий і вологий клімат, плідні ґрунти, сприяли більш швидкому розвитку народів, що мешкали в цьому обширному географічному регіоні.
 11. Украинские сочинения

  Сочинение >> Литература и русский язык
  Пропонований посібник, складений за новими програмами, рекомендовани-ми Міністерством освіти і науки України, містить зразки творів з українськоїмови, української та зарубіжної літератури, а також рекомендації щодо їх напи-сання. Користуючись планами і зразками, учні 5-11 класів з успіхом напишутьтвір будь-якого жанру.
 12. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
 13. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічна історія, або історія народного господарства, виникла як самостійна наука в середині XIX ст Їй належить фундаментальне місце у вищій економічній освіті Предметом її вивчення є господарство країн світу в історичному розвитку, різноманітності форм його вияву Вивчаючи конкретні аспекти економіки, ця дисципліна допомагає краще зрозуміти сучасні господарські проблеми, прогнозувати їхнє наукове вирішення У курсі не лише у хронологічному порядку викладено фактичний матеріал, а й наведено аналіз суспільно-економічних явищ, розглянуто їхні позитивні й негативні характеристики
 14. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, яка об’єднує науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, що розглядають конкретні економічні процеси, та науки про національне господарство.
 15. Історія педагогіки: курс лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, у меті та завданнях школи, в педагогічних теоріях і системах. Освіта, навчання і виховання — процеси соціальні, історично зумовлені, в яких завжди відображаються цілі та інтереси панівних класів суспільства, а також їх політичних партій.
 16. Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії

  Дипломная работа >> Религия и мифология
  Новітні наукові дослідження підтверджують, що район Межиріччя – один із тих, які був заселений з глибокої старовини У цій місцевості виникли найперші, найстародавніші цивілізації з тих, які нам відомі [19, с 10]
 17. Методи розкодування інформації

  Курсовая работа >> Информатика, программирование
  Актуальність теми дослідження. Як відомо, розвиток людства супроводжувався різноманітними досягненнями. Якщо поринути в історію, то побачимо, що, навчившись розмовляти і спілкуватися, люди винайшли й письмо. З цього приводу А.О. Білецький пише так: "В еволюції звукової сигналізації між світом тварин і світом людей з їхньою мовою незмірно величезний інтервал у часі.
 18. Девіантна поведінка (3)

  Учебное пособие >> Психология
  Суспільство завжди надає особливої уваги проблемі поведінки людей, яка не відповідає встановленим соціальним нормам Релігія, література, мистецтво, наука, філософія з різних боків розглядають і оцінюють це явище
 19. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  Артефакт, архетип, діахронно-сінхронний метод, культурологія, культурознавство, соціальна культурологія, гуманітарна культурологія, фундаментальна культурологія, прикладна культурологія, культурологічні концепції, культура, предмет культурології, культурний об’єкт, культурна форма, культурна система, культурні інститути, компаративістський підхід в дослідженні культури, менталітет, універсалії культури, системний метод, структурно-функціональний метод, семіотичний метод, порівняльно-історичний метод, психологічний метод
 20. Світові релігії

  Реферат >> Астрономия
  До них належать: буддизм (виник у VI ст. до н. е., нараховує до 400 млн віруючих), християнство (ви­никло у І ст. н. е., нараховує близько 1,7 млрд віруючих), іслам (виник у VII ст. н. е., нараховує 935 млн віруючих). Кількість віруючих світових релігій наве­дена на початку 90-х років і може розглядатись як приблизна.
Страницы: следующая →

1 2
Generated in 0.21091318130493