Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Финансовый контроль необходимо рассматривать в двух аспектах: во – первых, как строго регламентированную деятельность специально созданных контролирую...полностью>>
Финансы->Реферат
Финансовый менеджмент — управление финансовыми операциями, денежными потоками, призванное обес­печить привлечение, поступление необходимых финансовых ...полностью>>
Финансы->Реферат
В соответствие со статьёй 61 Конституции Республики Казахстан Парламент вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие отношения, устанавливают ...полностью>>
Финансы->Реферат
Применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интереса...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку на реферат в одной из сетей:

 • звітні дані під­приємств (бухгал­терські)

 • дані статисти­чних збірників

 • дані одноразових обстежень

 • інструкції

 • нормативи

 • норми

 • методичні вказівки

 • інша нормативна документація

 • закони

 • постанови Верхо­вної Ради

 • укази Президента

 • постанови Уряду

 • накази та листи міністерств і відомств

 • статут юридичної особи (суб’єкта господарювання)

 • прибуток

 • дохід

 • амортизаційні від­рахування

 • ціна

 • податки

 • орендна плата

 • фінансові санкції

 • відсотки

 • цільові грошові фонди

 • пайові внески

 • інвестиції

 • форма розрахунків

 • види кредитів

 • дисконт (курси ва­лют, цінних папе­рів)

 • валютні курси

 • прогнозування

 • планування

 • інвестування

 • кредитування

 • оподаткування

 • самофінансування

 • система розрахунків

 • матеріальне стиму­лювання й відпові­дальність

 • страхування

 • фондоутворення

 • оренда

 • лізинг

 • факторинг

 • взаємовідносини із засновниками, су­б’єктами господа­рювання, організа­ціями управління

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМСкачать работу

Похожие работы:

 1. Фінансовий механізм підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансового механізму підприємства 1.2 Види фінансових механізмів підприємства 1.3 Основні елементи фінансового механізму та їх характеристика Розділ 2. Аналіз фінансового механізму ...
 2. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Проблеми формування фінансового механізму підприємства та напрямки його удосконалення Фінансовий механізм підприємства забезпечу ...
 3. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... нансової діяльності забезпечується формуванням оптимального фінансового механізму підприємства. Фінансовий механізм підприємства ... яльності підприємства. Фінансовий механізм підприємства включає систему фінансових методів (фінансове прогнозування, планування ...
 4. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ії відшкодовуються. Фінансовий механізм підприємства спирається на економічні категорії фондів підприємства, їхню структуру ... О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ,2001 ...
 5. Теоретичні основи та сучасні напрямки управління фінансами підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... цілей підприємства (рис. 1.1). Рис. 1.1. Фінансовий механізм і його забезпечення Фінансовий механізм підприємства – система управління фінансовими відносинами підприємства через ...

Хочу больше похожих работ...