Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Курсовая работа
Останнім часом в нашій країні поширилось використання монолітного залізобетону для зведення житлових, громадських та промислових споруд. Очікується, щ...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
Согласно БЭС «Сварка это технологический процесс соединения твердых материалов в результате действия межатомных сил, которое происходит при местном сп...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
Далее в курсовом проекте предоставлено краткое описание объекта контроля котлоагрегата Еп-670-140 ГМ, из которого узнаем основные требования, сведения...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
Произведен теплоэнергетический расчет известково-обжигательной печи, выполнены материальные расчеты топочного и технологического процесса обжига извес...полностью>>

Главная > Лекция >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.3. ККД електропостачання

Електроенергія може бути отримана лише після переробки первинного палива. Існує велика кількість різних типів обладнання для трансформації палива, чи первинної енергії у електроенергію як на національному, так і на місцевому рівнях. Розглянемо найпоширеніші з них:

Електричні станції. Більшість видів палива використовуються для генерування електроенергії переважно за допомогою парових циклів. Затрати на її генерацію та негативний вплив на довкілля при генерації електроенергії дуже сильно залежать від виду палива та вибраної технології перетворення, наприклад, використання гідроресурсів чи спалювання вугілля.

Таблиця 3.

Викиди енергетичних систем.

Система

Паливо

СО2

SO2

NOx

Т : М

Котел

грам/кВт-год

вихід тепла

грам/кВт-год

вихід тепла

грам/кВт-год

вихід тепла

ККД 80%

Вугілля (2% S)

410

5.12

0.78

ТМ (2.5% S)

333

5.27

0.79

Газойль (0.3% S)

313

0.59

0.26

Газ

226

-

0.22

ТЕЦ

грам/кВт-год

електричний вихід

грам/кВт-год

електричний вихід

грам/кВт-год

електричний вихід

Газова турбіна

Прир. газ

610

-

1.10

1.6

газойль

800

1.40

1.60

ГТОЦ

Прир. газ

510

-

0.90

1.1

Парова турбіна

Прир. газ

1.510

-

1.50

5.5

Вугілля (2% S)

2.700

34.30

5.20

ТМ (2.5%S)

2.220

35.20

5.30

Дизельний двигун

Прир.газ(+масло для запалюв.)

500…600

0.10

5…10

1.4

ТМ (2.5%S)

700…800

10.80

8…15

Крб.двигун (комб.згор-

яння)

Природний газ

500

-

3

1.6

Центральна електро-станція

грам/кВт-год

електричний вихід

грам/кВт-год

електричний вихід

грам/кВт-год

електричний вихід

Парова турбіна

Вугілля

990

15.0

3.60

Вугілля, низьк. NOx,

990

1.10

2.10

0

ГТОЦ

Прир. газ

450

-

0.40

0

Середнє

Вугілля

990

15.00

2.70

0

Разом

684

9.00

1.70

У табл.4. показано типові ККД для різних типів електричних станцій.

В Україні існує тенденція до зростання частки електроенергії, що вироблена на атомних станціях, але на сьогодні більша частина електроенергії поки що виробляється з вугілля та нафтопродуктів.

Таблиця 4.

ККД електропостачання.

Пристрої для спалювання палива

ККД, %

Традиційні з прямим згорянням вугілля/нафти

30

Традиційні з прямим згорянням вугілля/нафти – удосконалена техніка

44

Газова турбіна з об’єднаним циклом (ГТОЦ)

55

ГТОЦ, краща техніка майбутнього

60

ККД

Двигун з іскр. запал.

Газова турбіна

Парова турбіна

ГТОЦ

Електричний

35 - 45

32 - 39

5 – 20

35 – 45

Теплота

Високопотенційна

50 - 55

70

5 – 20

50 – 55

Середньопотенційна

55 -65

80

70

55 – 65

Низькопотенційна

80

85

75

80

Капіт. затрати

₤/кВт

400 - 800

250 - 1500

400 – 2000

400 – 800

Експ. витрати

₤/кВт-год

0.5 - 1

0.15 – 0.7

0.1

0.5 – 1

Викиди

середні

малі

малі

(за вийнят. вугілля)

середні

Місцеве виробництво електроенергії

Електроенергію можливо виробляти на місцевому рівні. Переважно це досягається за допомогою спільного виробництва тепла та електроенергії (когенерація) на ТЕЦ, де утилізується тепло у процесі генерування електроенергії, підвищуючи загальний ККД системи.

Економічна доцільність місцевих ТЕЦ залежить від рівня утилізації тепла шляхом його використання у технологічних процесах або для опалення приміщень. Тому, незважаючи на додаткові капітальні та затрати на експлуатацію, використання місцевих ТЕЦ часто є дешевшим, ніж споживання електроенергії, яка постачається з загальнодержавної енергосистеми. При цьому слід також враховувати негативні впливи на навколишнє середовище, зумовлені спалюванням видобувного палива на ТЕЦ, що також лягає додатковим тягарем на користувача та виробника місцевої електроенергії.

2.4. Вибір джерела енергії

При виборі джерела електричної енергії можливі два варіанти:

 • придбання електроенергії з мережі (енергосистеми) – висока ціна, але відсутні інші витрати;

 • виробіток власними силами – низька ціна електроенергії, але витрати на обладнання та очисні пристрої для зменшення шкідливих викидів.

Для великих енергокористувачів найбільш ефективним рішенням з точки зору фінансів та надійності енергопостачання буде, очевидно, комбінація цих двох можливостей. Для малих користувачів або користувачів, які не мають необхідних технічних спеціалістів на об’єкті, кращим рішенням буде закупка енергії з мережі (енергосистеми).

2.4.1. Тепло

Найбільшу потребу промисловість має у тепловій енергії. Генерування тепла може бути розділено на два самостійні види:

 • використання первинних(вторинних) видів енергії для отримання тепла, наприклад, у вигляді пари; для цього використовуються різного типу котли;

 • пряме використання первинних (вторинних) видів енергії для нагріву, наприклад, плавильні печі.

2.4.2. Перетворення палива у тепло

У багатьох випадках тепло, отримане при згорянні первинного та вторинного палив, безпосередньо не використовується. Тепло передається воді або повітрю для розподілу і доставки до місця використання чи збереження. В таких випадках зазвичай використовують КОТЕЛ. Відомо багато типів пальників та котлів для різних видів палива, типові значення їх ККД наведені у табл. 5.

Таблиця 5.

Типові значення ККД в залежності від виду палива.

Перетворення палива у тепло для непрямого використання

ККД, %

Добовий

Річний

Вугілля

86

75

Нафта

84

80

Газ

80

78

Котли різного призначення та конструкцій мають різні ККД. Їх величини показані у табл. 6.

У багатьох випадках вибір палива визначається ціною та доступністю, тоді як вибір типу котла переважно залежати від капітальних видатків, величини і типу навантаження, а також від виду потрібного тепла, тобто гарячої води або пари і т.п.Похожие страницы:

 1. Світовий ринок енергоресурсів: стан, проблеми, перспективи

  Дипломная работа >> Физика
  ... 2.1 Традиційні енергоносії 2.2 Відновлювальні джерела енергії 3. Проблеми та перспективи на сівтовому ... роки стимулом щодо розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищення їхньої ролі у ... водню по масі. Зробити остаточний вибір на користь тієї або і ...
 2. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... окремих країн та континентів у різні періоди їх історії. Та­ким чином, вибір вар ... колонію Австрії і стала ринком збуту та джерелом сировини для австрійської метропол ... ізації — "революції згори"; - вибіркове, а не системне запозичення та використання світо­вих ...
 3. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика на прикладі Тиврівського району Вінницької облас

  Реферат >> Астрономия
  ... розвитку є і європейський вибір, відданість України ... іть за відсутності енергоносіїв, корисних копалин та інших дарунків природи. ... більш нереальні інші джерела надходження позабюджетних коштів – оренда ... дитина не повинна витрачати свою енергію і свої розумові ...
 4. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ї діяльності, формування виробничої програми, вибір джерел фінансування, доступу до ресурсів, збуту ... є витратами психічної, нервової енергії та входять складовими до управлінсько ... було б неможливе. Мільйони тонн енергоносіїв, акції та інші цінні папери на ...
 5. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України

  Реферат >> Экономика
  ... двищення конкурентоспроможності та ослаблення залежності України від імпорту енергоносіїв, особливо з ... ів сприятиме диверсифікації джерел постачання енергії та стратегічної сировини і ... диного європейського простору. Європейський вибір ґрунтується на цивілі ...

Хочу больше похожих работ...