Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Культура и искусство->Реферат
Пленительный и загадочный Восток, чьи тайны и поныне волнуют умы исследователей, стал колыбелью человеческой культуры Именно здесь зарождаются три дре...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
История Египта неотделима от его мифологии и религии, вера в богов занимала основное место в жизни египтянина Благодаря верованиям и строгим правилам ...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Литература и искусство Ежегодно в стране в среднем выпускается 39 тыс новых названий книг и продается 380 млн экземпляров Во Франции насчитывается ок ...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Каждая из великих классических культур Востока уникальна Своеоб­разие, уникальность китайской традиционной культуры сводится прежде всего к тому хорош...полностью>>

Главная > Реферат >Культура и искусство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Типи несумісності”

Виконав студент групи Ю-22

Овчар Ігор

Викладач: Ганущак М. В.

КОЛОМИЯ”99

ПЛАН

 1. Підпорядкування, протилежність, суперечність.

 2. Колові схеми Ейлера для вираження відношення між поняттями.

Відношення підпорядкування існує між такими поняттями, одне з яких входить як частина в обсяг другого.

У відношенні підпорядкування перебувають, наприклад, поняття «право» і «державне право». Обсяг поняття «державне право» входить до обсягу поняття «право» як частина його обсягу. Обсяг поняття «право» ширше, ніж обсяг поняття «державне право».


Поняття з більшим обсягом називається підпорядковуючим, а поняття з меншим обсягом – підпорядкованим. У цьому прикладі поняття «право» є підпорядковуючим, а поняття «державне право» – підпорядкованим.

З боку змісту між підпорядковуючим підпорядкованим поняттям існує таке відношення: підпорядковане поняття включає до свого змісту всі ознаки, властиві підпорядковуючому поняттю, плюс ознаки, специфічні тільки для підпорядкованого поняття. Наприклад, до поняття «державне право» входять всі ознаки «права» і, крім того, ознаки, що характеризують його як право державне.

Із цього випливає досить важливий висновок для пізнання:все, що утверджується про підпорядковуюче поняття, ми можемо утверджувати про підпорядковуване поняття, тобто не можна мислити предмет, відображений у підпорядковуваному понятті, без тих ознак, властивих підпорядковуючаму поняттю.

Відношення підпорядкування – це найпоширеніший і найважливіший тип логічних відношень між поняттями; він перебуває в основі багатьох логічних операчій., наприклад, у визначенні понять, узагальненні та обмеженні понять, розділе термінів у судженнях, в категоричному силогізмі, індукції тощо.

Відношення суперечності існує між такими двома поняттями, одне є яких має певні ознаки, а друге – ці ж ознаки заперечує, не сверджуючи ніяких нових. Такі поняття називаються суперечливими.

Відношення суперечності існує між негативним і відповідним позитивним поняттям.

Змістом одного із суперечливих понять є сукупність певних ознак, а змістом другого – заперечення саме цих ознак. Так, змістом поняття «незаконний» є відсутність у предмета мислення тих ознак, котрі складають зміст поняття «законний».

Обсяги суперечливих понять виключають одне одного. Один і той же предмет не може входити до обсягу обох суперечливих понять одночасно. Він може належати до класу тільки одного з них.

В

А


Не А


ідношення між суперечливими поняттями відображають так:

Відношення протилежності існує між двома поняттями, із котрих одне заперечує друге при допомозі утвердження нових ознак, несумісних із ознаками заперечуваного поняття.

Протилежні поняття: «грубість» і «ніжність», «злочин» і «нагорода», «біле» і «чорне», «революція» і «контрреволюція».

Зміст одного супротивного поняття не тільки включає зміст другого, а й протилежний йому. Тому супротивні поняття не можуть застосовуватися до одного і того ж предмета одночасно. Наприклад, не можна сказати що предмет і чорний і білий одночасно.

Якщо предмет не входить до обсягу одного протилежного поняття, то це не означає, що він входить до обсягу другого. Він може відноситись до якогось іншого класу предметів даного роду. Так, якщо смерть потерпілого не є нещасним випадком, то звідси ще не випливає, що має місце вбивство. Смерть потерпілого могла бути наслідком самогубства.

Протилежні поняття графічно зображаються так:
Контрольні запитання

 1. Що таке підпорядкування?

 2. Дайте характеристику протилежності понять?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. – С. 332

 2. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997. – С. 386

 3. Конверський А.С. Логіка. – К., 1998. – С. 266

 4. Кондаков И.В. Логика. – М., 1954. – С. 68

 5. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. – С. 113

 6. Формальная логика. Л., 1977

 7. Хоменко І.В. Що таке логіка //Барви творчості. К., 1995. – С. 83-95


Похожие страницы:

 1. Особливості компонентів подружньої сумісності та задоволеності шлюбом

  Курсовая работа >> Психология
  ... випадком прояву соціальної сумісності (чи несумісності) є різний ступінь ... що для кожної стадії характерні типові проблеми, структура відносин, уклад і ... Таблиця 2.2. № п.п. Кодове ім’я Кількість балів Типи сімей 1 А.Б 19 неблагополучна сім’я О.Б 2 Ю.Лаг 20 ...
 2. Логіка. Навчальний посібник

  Книга >> Философия
  ... Сумісні та несумісні поняття. Типи сумісності: рівнозначність, ... підпорядкування (відношення виду і роду). Типи несумісності: співпідпорядкованість, протилежн ... ”; „податківець” і „киянин”. Відношення несумісності. Несумісними поняттями називають такі два ...
 3. Типи та механізми соціокультурної динаміки

  Реферат >> Социология
  ... тому числі й такі, які позбавлені цілісності, чітко вираженої спрямованості руху. Поняття ... своє відображення в теорії культурно-історичних типів М.Я.Данилевського, в понятті "культурних ... неприйняття. Якщо воно виявляється несумісним з традиційними основами ...
 4. Особливості взаємовідносин у молодого подружжя: психологічний аспект

  Дипломная работа >> Психология
  ... аспект внутрішньої, глибинної несумісності неминуче проявляється на ... Стиль сімейного спілкування залежить від типів темпераментів подружжя. Наприклад, холерики ... нших. Оптимальним шлюбним партнером за типом темпераменту є флегматик, характеристики якого ...
 5. Основи етики

  Шпаргалка >> Этика
  ... інки, самовдосконалюватися, тобто формує певний тип особистості з її загальною й моральною ... ідеології і культури. № 61. Пуританський тип моралі; кальвінізм Радикальним продовжувачем ... це не звучить парадоксально з погляду несумісності Бога й розуму (раціо). ...

Хочу больше похожих работ...