Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Встановлено, що у процесі виконання певних рухових дій учень частіше мислить образами, а не вербальне. Тому не випадково в спортивно-педагогічній діял...полностью>>
Астрономия->Реферат
Питання про механізми розсіяння, які визначають рухливість носіїв у твердих розчинах Ge1-xSix та Si1-хGex, розглядалися в низці статей [1; 2] і продов...полностью>>
Астрономия->Реферат
Гострі хвороби шкіри, нігтів, волосистої частини голови інфекційного, грибкового і не виясненого походження, бородавки, різноманітні шкірні висипки, п...полностью>>
Астрономия->Реферат
Під туризмом розуміють теорію і практику різного роду походів, сходження на гори і подорожі з метою спортивного суперництва, активного відпочинку, осв...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

Пов’язка і перев’язка.

Види і класифікація пов’язок

План

1. ПРАВИЛА НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК

2. НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК НА ГОЛОВУ І ГРУДИ

3. НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК НА ЖИВІТ І ВЕРХНІ КІНЦІВКИ

4. НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК НА НИЖНІ КІНЦШКИ

1. ПРАВИЛА НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК

Пов'язка — це перев'язувальний матеріал, яким зак­ривають рану. Процес накладання пов'язки на рану на­зивають перев'язкою.

Накладаючи пов'язку, треба намагатися не завдати зайвого болю. Бинт тримають у правій руці і розкручу­ють його, не відриваючи від пов'язки, яку підтримують лівою рукою. Бинтують зліва направо, кожним наступ­ним обертом (туром) перекриваючи попередній наполо­вину. Пов'язку накладають не дуже туго (за винятком

тих випадків, коли потрібна спеціальна туга), щоб не по­рушити кровообігу, проте й не слабко, щоб не сповзала з рани.

Пакет перев'язувальний індивідуальний складається з двох ватно-марлевих подушечок розміром 32 х 17,5 см, бинта розміром 10 см х 7 м (мал. 254). Одна подушечка пришита на кінці бинта, а друга вільно пересувається по ньому. Подушечки і бинт стерильні, упаковані в перга­ментний папір. Зовнішній чохол пакета виготовляється з прогумованої тканини. Така подвійна упаковка пере­в'язувального матеріалу забезпечує надійне збереження його стерильності. У пакет вкладається шпилька. На чохлі написано правила користування пакетом. Накла­даючи пов'язку, пакет беруть у ліву руку, правою рукою по лінії надрізу відкривають зовнішній чохол і виймають внутрішню упаковку. Вийнявши шпильку, знімають па­пір і розгортають перев'язувальний матеріал, не торка­ючись руками внутрішньої поверхні подушечок, тобто тієї поверхні, що прикладатиметься до рани. Той, хто надає допомогу, може братися руками лише за прошиту кольоровими нитками поверхню подушечок. Подушечку прибинтовують, кінець бинта закріплюють шпилькою.

При наскрізних ранах рухому подушечку пересувають по бинту на потрібну відстань, щоб закрити вхідний і ви­хідний отвори рани. Зовнішній чохол пакета, внутрішня поверхня якого стерильна, використовується для нак­ладання герметичних пов'язок.

Бинт — це смужка марлі в скатаному вигляді. Ска­тана частина бинта називається головкою, вільний кі­нець — початком. Стерильні бинти герметично упакова­ні у пергаментний папір.

Серветки стерильні — це складені в декілька шарів чотирикутні шматки марлі, герметично упаковані в пер­гаментний папір (по 20 штук в упаковці). Розмір вели­ких серветок — 70 х 68 см, маленьких — 68 х 35 см.

Пов'язки на голову, груди, плечові, ліктьові, колін­ні, гомілковостопні суглоби, на кисті й стопи, на проме­жину накладають косинкою. Якщо косинки не стериль­ні, то на поранену поверхню спочатку накладають сте­рильні бинти чи серветки і фіксують їх косинкою.

Якщо табельних перев'язувальних матеріалів недостатньо чи немає зовсім, використовують підручні засоби. Особливо зручні економні пов'язки за' Машта-фаровим. Для них користуються шматками тканини (з простирадла, сорочки тощо) різної величини, надрізав­ши їх кінці для шворок. Спочатку на рану накладають стерильний бинт або серветку (якщо необхідно, то і вату), а потім шматком тканини зі шворками закріп­люють пов'язку (мал. 255).

2. НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК НА ГОЛОВУ І ГРУДИ

При травмах голови можуть накладатися різного виду бинтові пов"язки і пов'язки з використанням коси­нок, стерильних серветок і липучого пластиру. Вибір по­в'язки залежить від розміщення і характеру рани.

Якщо поранено волосисту частину голови, то нак­ладають пов'язку «чепець» (мал. 256), закріплюючи її смужкою бинта (зав'язкою) за нижню щелепу. Від бинта відрізають шматок завдовжки до 1 м, кладуть його се­редню частину на тім'я поверх стерильної серветки, що закриває рану, кінці опускають вертикально донизу по­переду вух і утримують в натягненому стані. Навколо голови роблять коловий закріплюючий хід, дійшовши до зав'язки, обертають бинт навколо неї і ведуть косо на потилицю. Чергуючи ходи бинта через потилицю і через лоб і щоразу направляючи його більш вертикально, зак­ривають усю волосисту частину голови. Після цього двома-трьома коловими ходами закріплюють пов'язку. Кін­ці зав'язки бантом зав'язують під підборіддям.

При пораненні шиї, гортані або потилиці накла­дають хрестоподібну пов'язку (мал.). Коловими ходами бинт спочатку закріплюють навколо голови, потім вище лівого вуха і позаду нього опускають бинт косо вниз на шию. Далі бинт ведуть по правій

бічній поверхні шиї, закривають ним її передню повер­хню і повертаються на потилицю, проходять вище вух, повторюючи зроблені ходи. Пов'язка закріплюється хо­дами бинта навколо голови.

На груди накладають спіральну або хрестоподібну пов'язку. Для спіральної пов'язки (мал. 258) відрізають шматок бинта завдовжки до 1,5 м, кладуть його на здо­рове передпліччя і залишають його кінці вільно звисати на грудях. Потім, починаючи знизу зі спини, спіраль­ними ходами бинтують грудну клітку. Кінці відрізаного бинта зв'язують.

Хрестоподібну пов'язку на груди (мал.) нак­ладають знизу двома-трьома коловими фіксуючими хо­дами бинта (1—2), далі — зі спини справа на ліве перед­пліччя (3), потім коловим фіксуючим ходом (4) знизу через праве передпліччя (5), знову навколо грудної кліт­ки і т.д. Кінець бинта останнього колового ходу закріп­люють шпилькою.

На ніс, лоб і підборіддя накладають пращоподібну пов'язку (мал.). Під пов'язку на поранену поверхню обов'язково підкладають стерильну серветку чи бинт.

3. НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК НА ЖИВІТ І ВЕРХНІ КІНЦІВКИ

Серед травм живота найнебезпечнішими для життя потерпілого є проникаючі рани. Вони можуть призвести до випадіння внутрішніх органів, петель кишок і саль­ника, до виникнення сильних кровотеч.

Якщо випали внутрішні органи, їх не можна впра-вляти у черевну порожнину. Рану закривають стериль­ною серветкою чи стерильним бинтом навколо внутріш­ніх органів, що випали. На серветку кладуть м'яке ват­но-марлеве кільце і накладають не дуже тугу пов'язку. Потерпілому з проникаючою раною живота ні в якому разі не можна давати пити, дозволяється лише змочити губи водою. На верхню частину живота накладається стерильна пов'язка (послідовними коловими ходами знизу вгору).

На нижній частині живота звичайно пов'язка сповзає, тому на живіт і пахову частину тіла накладають коло­соподібну пов'язку (мал. 261). її починають з колових хо­дів навколо живота (1—3), потім хід бинта по зовнішній

поверхні стегна (4) перево­дять у хід навколо стегна (5), знову проводять по зовнішній поверхні стегна (6) і далі зно­ву роблять колові ходи навко­ло живота (7).

На значні опіки живота накладають косиночні пов'яз­ки.

На верхні кінцівки накладають спіральні, колосопо­дібні, хрестоподібні пов'язки.

Спіральну пов'язку на палець (мал. а) почина­ють ходом навколо зап'ястка (1), далі бинт ведуть із ти­льного боку кисті до нігтьової фаланги (2), роблять спі­ральні ходи бинта від кінця до початку пальця (3—6) і зворотним ходом по тильній поверхні кисті (7) закріп­люють бинт на зап'ястку (8—9).

Хрестоподібну пов'язку накладають на пошкоджену долонну або тильну поверхню кисті; починають із фіксо­ваного ходу на зап'ястку (1), & далі з тильного боку на долоню (мал. ).

На плече і передпліччя накладають спіральні пов'яз­ки, бинтуючи знизу вгору і періодично перекручуючи бинт. Пов'язку на ліктьовий суглоб (мал. 262, в) почина­ють двома-трьома ходами бинта через ліктьову ямку (1—3) і далі ведуть спіральними . ходами бинта, по-перемінно чергуючи їх то на передпліччя (4, 5, 8, 9, 12), то на плече (6, 7, 10, 11, 13) з перехрещуванням у лік­тьовій ямці (14).

Колосоподібну пов'язку на плечовий суглоб (мал.) накладають, починаючи від здорового боку з пахвової ямки по грудях (1) і зовнішній поверхні пош­кодженого плеча ззаду через пахвову ямку на плече (2), далі по спині через здорову пахвову ямку на груди (3) і, повторюючи ходи бинта (4), поки вони не закриють весь суглоб, закріплюють кінець бинта на грудях шпилькою.

4. НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК НА НИЖНІ КІНЦШКИ

Пов'язку на п'яту (мал. 264) накладають так: пер­шим ходом бинта через ту її частину, що найбільше вис­тупає (І), далі по черзі вище (2) і нижче (3) першого ходу бинта, а далі-для фіксації роблять косі (4) і вісім-коподібні (5) ходи бинта.

На гомілковостопний суглоб накладають вісімкопо-дібну пов'язку (мал. 265). Перший фіксуючий хід бинта роблять вище щиколотки (1), далі — вниз на підошву (2) і навколо стопи (3), потім бинт ведуть по тильній поверхні стопи (4) вище щиколотки, повертаються (5) на стопу і на щиколотку (6) й закріплюють кінець бинта коловими ходами (7 і 8) вище щиколотки.

На гомілку і стегно спіральні пов'язки накладають так само, як на передпліччя і плече.

Пов'язку на колінний суглоб починають з колового

ходу через надколінну чашечку, а потім ходи бинта йдуть поперемінне нижче і вище, перехрещуючись у підколінній ямці.


Похожие страницы:

 1. Повітряний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... ПОВІТРЯНІ СУДНА Стаття 15. Класифікація повітряних суден Пові ... телефонний та інші види зв'язку, а також регулярне сполучення ... язок між населеними пунктами і аеропортами. Розділ VIII ПОВІТРЯНІ ТРАСИ І МІСЦЕВІ ПОВ ... 59. Повітряний перевізник Повітряним перевізником ...
 2. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... обов'язків, у тому числі у відрядженні, а також ті, які відбулися в період ... Класифікація видів вентиляції За способом подачі в приміщення свіжого пов ... : 1, у нього відсутній електричний зв'язок між вторинною і первинною обмоткою. Відокремлювальні ...
 3. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... сума курсових різниць у зв'язку з перерахунком вартості основних ... іторської заборгованості пов'язаних сторін, з виділенням внутрішньогрупового ... тощо); витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонн ... тного періоду. 16. У разі зміни ознак класифікації ді ...
 4. Основи охорони праці (3)

  Методичка >> Безопасность жизнедеятельности
  ... 'язку захворювання з умовами праці. Зв'язок ... повітря. Вентиляція класифікується за такими ознаками: - за способом переміщення пов ... враження електричним струмом. Класифікація приміщень в залежност ... Для того, щоб виділити вид небезпеки на трубопроводи наносять ...
 5. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології

  Конспект >> Психология
  ... науки. Зв‘язок з філософією не припинявся протягом усього періоду існування ... ій, ці елементи пов‘язуються між собою. Такий вид зв‘язку отримав назву елементаризму ... Козельського в тому, що він створив класифікацію різних областей наукового пізнання, поклавши ...

Хочу больше похожих работ...