Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
В число наукових дисциплін, які утворюють науку про керування, виходить теорія автоматичного управління і регулювання. Спочатку вона створювалась для ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Простіше усього набути досвід роботи з Internet, читаючи новини Usenet. (Usenet означає User's Network мережу користувача.) Я знав про новини задовго ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Народився в селі Троїці (зараз Московської області). Закінчив Ленінградський політехнічний інститут (1930 р.). Працював головним конструктором заводу,...полностью>>
Астрономия->Реферат
Лавинно – прогонні діоди (ЛПГ) являють собою конструкцію напівпроводникових діодів, принцип роботи яких засновано на виникненні від’ємного опору в діа...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лабораторна робото №5

Тема: Текстові ефекти

Мета: опанувати основні засоби оформлення текстової інформації в HTML-документі.

Теоретичні відомості.

Управляти появою і рухом тексту дозволяє тег .

ПРИКЛАД

Приклад тексту, який pухається

Атрибути тегу <MARQUEE>

Атрибут

Призначення

BGCOLOR=RGB

Визначає колір вікна, у якому рухається текст

BEHAVIOR=SCROLL| SLISDE|ALTERNATE

Визначає спосіб появи тексту у вікні.

DIRECT1ON=LEFT|RIGHT

Вказує напрямок, у якому рухається текст.

SCROU-AMQUNT=N

Вказує число пікселів між послідовностями тексту, який рухається.

SCROLLDELAY=N

Вказує затримку часу у мілісекундах між появою тексту.

H EIGHT= pixels|percent

Визначає вікно для тексту, який рухається, у пікселях або процентах від вікна перегляду броузера.

WIDTH= pixels|percent

Те ж, але визначає ширину.

HSPACE=N

Визначає відступи зверху і знизу.

VSPACE=N

Визначає відступи праворуч і ліворуч.

LOOP=n|INFINITE

Задає число повторень.

AUGN=TOP|MIDDLE| BOTTOM

Задає тип вирівнювання.

Розмір шрифту

Основний розмір шрифту завжди дорівнює 3, якщо він не змінений тегом , де n=1-7.

Пара тегів ... дозволяє задавати розмір, колір і гарнітуру тексту, що міститься між цими тегами.

Атрибути тегу :

SIZE=n (n=f-7) Встановлює розмір шрифта - абсолютний або відносний розмір шрифта. Відносний розмір - це розмір відносно SIZE=3 або розміру, заданого тегом Для задання шрифту у відносних оди­ницях необхідно вказати, наскільки більшим (+) або мен­шим (-), ніж основний, має бути шрифт, що задається. Мінімальне абсолютне значення розміру шрифту 1, мак­симальне - 7, Наприклад:

COLOR- Встановлює колір шрифту (RGB) Наприклад:

FACE = Гарнітура шрифту - задає ім'я (Arial, Times New Roman та ін.) шрифту (або переліку шрифтів) на комп'ютері користувача. У випадку відсутності шрифтів текст відображається шрифтом, прийнятим за замовчуванням у броузері користувача. Гарнітуру шрифту можна переглянути у папці Шрифты (Панель управления у папці Мой компьютер або пункт головного меню Настройка). Наприклад: Приклад шрифту Arial

ПРИКЛАД (для основного шрифту розміром 3)

Файл у форматі HTML:

Моя перша сторінка

Українська минувшина


Етнографічний довідник


Обрядова їжа

Паска

весняний обрядовий хліб, який готували до Великодня. Дуже здобне вчинене тісто на яйцях, маслі, сметані, олії, цукрі добре вимішували і ставили у тепле місце сходити.


Похожие страницы: