Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Реферат
Утриш представляет собой естественный резерват дикой природы На российском черноморском побережье это уникальный участок естественных сухих средиземно...полностью>>
Экология->Контрольная работа
Изменения биосферы в результате человеческой деятельности стремительны Произошел крупный качественный скачок во всех сферах жизнедеятельности людей в ...полностью>>
Экология->Реферат
Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источник ресурсов, однако в течение очень длительного времени его деятельность не оказывала...полностью>>
Экология->Контрольная работа
Понятие экология происходит от греч oikos – дом, жилище Это наука об отношениях растительных и животных организмов между собой и окружающей средой Объ...полностью>>

Главная > Реферат >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


План

Вступ

1. Природно-географічна характеристика Корюківського району Чернігівської області

2. Система природо-заповідного фонду Корюківського району

3. Характеристика окремих категорій природно-заповідних об`єктів району

3.1 Об`єкти загальнодержавного значення

3.1.1 Заказники

3.1.2 Пам`ятки природи

3.2 Об`єкти місцевого значення

3.2.1 Ботанічні заказники місцевого значення

3.2.2 Гідрологічні заказники місцевого значення

3.2.3 Ландшафтні заказники

3.2.4 Пам'ятки природи місцевого значення

3.2.3Заповідні урочища

4. Особливості охоплення охороною біорізноманіття на територіях природно-заповідного фонду Корюківського району

5. Основні проблеми функціонування та розвитку природно-заповідної мережі району

Висновки

Література

Вступ

За останній час ПЗФ (природно-заповідний фонд) держави суттєво змінився, зокрема, більше ніж у двічі зросла його площа. Це сталося не тільки завдяки створенню багатьох нових об'єктів, в тому числі таких як біосферні і природні заповідники, національні природні парки, але й розширенню території існуючих природоохоронних об'єктів. У складі фонду з'явилася нова, дуже перспективна категорія природно-заповідних територій - регіональний ландшафтний парк, а гаку категорію, як державне заповідно-мисливське господарство, навпаки, було скасовано. Одночасно з роботою по розширенню природно-заповідного фонду здійснювалась діяльність щодо його оптимізації. Одним із аспектів такої діяльності стало виведення зі складу ПЗФ ряду територій, які з різних причин втратили свою природоохоронну цінність або увійшли до складу новостворених заповідників і національних природних парків. Зміни, що сталися, обумовили нагальну потребу у появі нового довідкового видання, де була б представлена сучасна інформація про стан природно-заповідного фонду України.

Не зважаючи на складні економічні умови, заповідна справа в Україні сьогодні бурхливо розвивається, тому слід розглянути виділену значну кількість територій ПЗФ Корюківського району Чернігівської області.

Взагалі територія Чернігівщини досить насичена природо-заповідними територіями як місцевого, так і загальнодержавного значення.

Територія Корюківського району характеризується розмаїтістю лісових масивів, рельєфами територій.

1. Природно-географічна характеристика Корюківського району Чернігівської області

Корюківський район - район у північно-східній частині Чернігівської області. Утворений в 1923. Площа району становить 1,4 тис. кв. км. Населення сягає 38,2 тис. чол., у т. ч. міське 18,0 (1990). У районі - м. Корюківка (райцентр), смт. Хоми, 79 сільських населених пунктів.

Корюківський район лежить на Придніпровській низовині. Поверхня більшої частини - низовинна плоска зандрова (на півночі - алювіальна) рівнинна; східної - хвиляста і горбисто-хвиляста моренно-зандрова рівнин Поширені прохідні долини, блюдця, западини, у сх. частині карстові форми рельєфу. Корисні копалини: глини, піски, торф. Коропський район міститься у Чернігівському Поліссі. Пересічна температура січня -6,9° С, липня +19,2°С. Опадів 600 мм на рік. Період з температурою понад +10о С становить 155 днів. Висота снігового покриву 23-25 см. Метеостанція (с. Жукля). Коропський район належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони. Річки: Снов, Слот, Бреч, Убідь, Ревна (басейн Дніпра). Переважають дерново-підзолисті оглеєні грунти (65 % площ району), дернові і дерново-підзолисті – 20 %, торфово-болотні - 10 %. Площа лісів 42 тис. га (дуб, сосна, береза, липа).

Рис. 1. Територія району та його межі

2. Система природо-заповідного фонду Корюківського району

До складу природно-заповідних територій входять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу, забезпечення фонового моніторингу навколишнього середовища.

Природно-заповідний фонд району включає природні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища.

Увесь цей природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання і розглядається як складова частина світової системи природних територій і об'єктів, що перебувають під особливою охороною.

Заповідна справа - це пріоритет сучасної природоохоронної політики держави. Концепція розвитку заповідної справи передбачає розвиток та вдосконалення мережі природно-заповідних територій, системи керування ними та зростання їх суспільного значення для розвитку держави. Важливе значення має розробка і впровадження ефективного економічного механізму функціонування системи природно-заповідного фонду, що передбачає, зокрема, звільнення заповідників від оподаткування (плати за природні ресурси тощо) та впровадженню єдиного порядку формування Державного бюджету щодо виділення коштів на збереження і розвиток природно-заповідного фонду. В основі природно-заповідної справи лежать такі принципи:

- створення в заповідниках як своєрідних «еталонах» природи умов, необхідних для збереження і розвитку всіх видів тварин і рослин;

- підтримання екологічної рівноваги ландшафтів шляхом охорони природних екосистем;

- можливість вивчати еволюцію природних екосистем як у регіональному, так і в більш широкому біогеографічному плані; вирішувати багато аутоекологічних і синекологічних питань;

- мережа природно-заповідних об'єктів повинна відображати широтно-меридіанні, а в гірських регіонах - висотні закономірності поширення екосистем;

- включення в сферу діяльності заповідників соціально-економічних питань, пов'язаних із задоволенням рекреаційних, краєзнавчих та інших потреб населення.

Перелік територій та об'єктів ПЗФ Корюківського району

 1. „Брецький” – ботанічний заказник загальнодержавного значення

 2. „Урочище Туліне” - комплексна пам`ятка природи загальнодержавного значення

 3. „Бурківщина” - ботанічний заказник місцевого значення

 4. „Васильцеве” - ботанічний заказник місцевого значення

 5. „Турціївська дача” - ботанічний заказник місцевого значення

 6. „Низківка” - ботанічний заказник місцевого значення

 7. „Великий дятел” — гідрологічний заказник місцевого значення

 8. „Вигор” - гідрологічний заказник місцевого значення

 9. „В'юнне” - гідрологічний заказник місцевого значення

 10. „Горілий мох” - гідрологічний заказник місцевого значення

 11. „Жуклянське” - гідрологічний заказник місцевого значення

 12. „Заводське” - гідрологічний заказник місцевого значення

 13. „Криве” - гідрологічний заказник місцевого значення

 14. „Прибинське” - гідрологічний заказник місцевого значення

 15. „Гуліно-Прибинська дача” - гідрологічний заказник місцевого значення

 16. „Слобідська дача” - гідрологічний заказник місцевого значення

 17. „Жукляно-Кістерська дача” - гідрологічний заказник місцевого значення

 18. „Калачівська дача” - гідрологічний заказник місцевого значення

 19. „Слобідська дача-2” - ландшафтний заказник місцевого значення

 20. „Дуб корюківський” – ботанічна пам`ятка природи місцевого значення

 21. „Дуб андрониківський” — ботанічна пам`ятка природи місцевого значення

 22. „Калачівська дача” - заповідне урочище

 23. „Кістерська дача” - заповідне урочище

 24. „Корюківський ліс” - заповідне урочище

 25. „Корюківський лісопарк" - заповідне урочище

 26. „Наумівський ліс” - заповідне урочище

 27. „Холминська дача" - заповідне урочище

 28. „Шубинські дачі" - заповідне урочище

3. Характеристика окремих категорій природно-заповідних об`єктів району

3.1 Об`єкти загальнодержавного значення

3.1.1 Заказники

Ботанічний заказник загальнодержавного значення „Брецький" знаходиться на території с. Бреч, с. Луоенець, займає площу 200 га.

Мальовнича ділянка типових для Лівобережного Полісся торф'янистих болотних луків в заплаві р. Бреч, де представлені гостроосокові та злакові велико лепешнякові ценози різноманітного складу з рядом лучно-болотних і болотних видів, також тут зростають пальчатокорінник м'ясо-червоний, орхідея болотна, види занесені до Червоної книги України.

Указ Президента 20.08.9бр №715/96.

Перебуває у віданні Брецької сільської ради.

3.1.2 Пам`ятки природи

Комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення урочище Туліне''. Загальна площа природоохоронних територій становить 650 га. знаходиться на території Перелюбського лісництва.

Високопродуктивні лісові ділянки з участю сосни звичайної, місцями дуба звичайного природного держлісгоспу походження на мальовничому березі р.Снов з густим підліском та рядом видів супутників сосни і дуба. Урочище має водоохоронне значення. А в роки Великої Вітчизняної війни тут перебував Чернігівський підпільний обком КІІ України та обласний партизанський загін. РМ УРСР 14.10.75 № 780-р. перебуває у віданні Холмського держлісгоспуПохожие страницы:

 1. Сталий розвиток Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  ... сцевого стоку, особливостями природно-кліматичних ... регіонального вирівнювання та подолання депресивності регіонів, посилення ролі регіонального ... об’єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення ... району, біля с. Кладьківка Куликівського району ...
 2. Стан та перспектики екологічної конверсії промислових і сільськогосподарських підприємств Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  ... га) національні природні парки, регіональний ландшафтний парк „Міжр ... зони Семенівського, Ріпкинського, Корюківського районів реєструються ... землі лісового та природно-заповідного фонду. Питома вага площ ... багатьох параметрів: сортові особливості, ґрунти, місце ...
 3. Ландшафтний моніторинг

  Курсовая работа >> Экология
  ... великі регіональні особливості господарського впливу на природні ландшафти; ... Семенівського, Щорського, Прилуцького та Корюківського районів ... ональних природних парків, сім біосферних заповідників, розширити існуючі території природно-заповідного фонду ...
 4. Стан захисту лісів Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  ... вського Полісся 3.4 Відтворення та охорона лісів в межах регіональних особливостей ... 39), Корюківському (39), Козелецькому (34) районах. Для ... 7,6 % площі області. Природно-заповідний фонд складають 8 категорій об’є ... території областей Західного регіону і Полісся ...

Хочу больше похожих работ...