Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
В настоящее время всё большее число малых предприятий продают свои товары и услуги через Интернет Я считаю, что в настоящее время для повышения объемо...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Контрольно-кассовая техника (ККТ) более общее название кассовых аппаратов, объединяющие не только автономные машины но и компьютерно - кассовые компле...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В последние годы в российской юридической науке, в законодательстве и на практике все большее распространение получает подход, согласно которому юриди...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Почти в каждом номере ежедневных деловых изданий можно найти материал о намерении размещения, подготовке или итогах проведения IPO Что скрывается за э...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додатки

ДОДАТОК А

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2005

12

31

Підприємство

ТОВ ДП “Посад”

за ЄДРПОУ

19494855

Територія м.Харків, вул.Біологічна,17

за КОАТУУ

6310138800

Форма власності КОЛЕКТИВНА

за КФВ

20

Орган державного управління

за СПОДУ

07774

Галузь (вид діяльності) БУДІВНИЦТВО

за ЗКГНГ

61110

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.21.1

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2005 р.

1801001


Форма №2 код за ДУД

Статья

Код

За звітний

За попередній

строки

період

період

1

2

3

4

І. Фінансові результати

Доход (виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг)

10

79 704,5

65 745,3

Податок на додану вартість

15

13 284,1

10 957,6

Акцизний збір

20

-

-

Інші вирахування із доходу

30

-

-

Чистий доход ( виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг)

35

66 420,4

54 787,8

Собівартість реалізованої продукції ( робіт, послуг)

40

46 919,2

32 382,9

Валовий:

 

-

-

прибуток

50

19 501,2

22 404,8

збиток

55

-

-

Інші операційні доходи

60

279,0

258,9

Адміністративні витрати

70

5 386,8

4 962,9

Витрати на збут

80

Інші операційні витрати

90

12 579,2

12 694,0

Фінансові результати від операційної діяльності

 

-

-

прибуток

100

1 814,2

5 006,8

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Збитки від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

-

-

1

2

3

4

прибуток

170

1 814,2

5 006,8

збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

739,6

1 683,3

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

-

-

прибуток

190

1 074,7

3 323,5

збиток

195

-

-

Надзвичайні:

 

-

-

доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки від надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

 

-

-

прибуток

220

1 074,7

3 323,5

збиток

225

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

230

36 895,7

27 685,9

Витрати на оплату праці

240

10 875,9

8 976,5

Відрахування на соціальні заходи

250

4 078,5

3 366,2

Амортизація

260

2 106,8

2 087,7

Інші операційні витрати

270

15 614,3

12 041,8

Всього

280

64 885,2

50 039,8Похожие страницы:

 1. Органiзацiя та ефективне регулювання готiвкового обiгу в Українi

  Реферат >> Астрономия
  ... i поточних заходiв щодо його ... готiвкового обiгу через удосконалення системи управлiння, подальшу лiбералiзацiю ... розробку та випуск вiтчизняноi технiки. У цих умовах значно зросли витрати банкiвської системи ... є сві­то­вий до­свід за­хи­с­ту гро­шей від під­роб­ки ...
 2. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ни та розробка пропозицій по удосконаленню системи фінансових ... з впровадження енергозберiгаючих заходiв для зменшення втрат ... управлiння; - концентрацiї фiнансових та товарних потокiв; - зниженню витрат ... прогнозованих світових цін на ЗПГ, витрат на ...
 3. Економіка підприємств. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... нвестування; удосконалення системи оподаткування; удосконалення механі ... світовому ринку ... витрат (-). Операційні витрати включають: адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати. витрати на збут – це витрати ... процес управлiння ... є розробка заходiв для ...
 4. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... системи фiнансування охоронооздоровчих заходiв ... системи управлiння охороннооздоровчими закладами, iнтенсивного розвитку мережi оздоровчих центрiв, пiдвищення ефективностi витрат ... ться розробкою, ... світовому оздоровчому рус ... це наукова система удосконалення тіла ...
 5. Державний бюджет і державний борг

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... єдина мiжнародна система функцiонального групування ... витрат; чiткого цiльового використання коштiв; облiку виконання запланованих в бюджетi заходiв ... та удосконалення структури управлiння. Необхiдною ... ів Світового банку, ... бізнесу шляхом розробки і виконання ці ...

Хочу больше похожих работ...