Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Экономическая наука всегда уделяла большое внимание исследованию денег как экономической категории, развивая теорию в ходе многочисленных дискуссий. А...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Экономическое благополучие государства напрямую зависит от того, как проводится политика в денежной системе Денежно-кредитная политика является важней...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Деньги – это неотъемлемая часть финансовой системы каждой страны Стабильность экономического развития зависит от того, как функционирует денежная сист...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Основную роль здесь играют финансовые институты, направляющие потоки денежных средств от собственников к заемщикам Товаром выступают собственно деньги...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

3 Удосконалення структури витрат підприємства

Виходячи з проведеного аналізу, варто відмітити, що витрати, в цілому у підприємства формуються нераціонально, тобто спостерігається невідповідність зростання обсягів БМР та зростання витрат.

Таким чином, можна запропонувати критеріальний підхід для підвищення ефективності управління витратами на підставі системи коефіцієнтів. Отже, вивчаючи залежності між розрахунковими формулами, та, спираючись на попередні прогнозні розрахунки, можна виявити можливі резерви у формуванні витрат. Тобто для оптимального співвідношення між витратами та доходами та забезпечення нормальних показників рентабельності витрат, пропонується наступна структура витрат ТОВ ДП.

Таблиця 17 – Оптимізовані вихідні дані для аналізу ефективності формування витрат , грн.

Показник

Оптимізовані

значення

Фактичні

значення

Відхилення

дохід від реалізації

142200

135429

-6771

чистий дохід

118500

112858

-5643

собівартість

92280

84514

-7766

у т.ч. постійна частина

22297

17748

-4549

валовий прибуток

26220

28343

2123

інші операційні доходи

300

219

-81

адміністративні витрати

7635

9562

1927

у т.ч. постійна частина

3400

2199

-1201

інші операційні витрати

11900

13567

1667

у т.ч. постійна частина

6800

2890

-3910

всього операційні витрати

111815

107643

-4172

у т.ч. постійна частина

32497

22837

-9660

у т.ч. змінна частина

79318

84806

5488

операційний прибуток

6985

5434

-1551

прибуток від звичайної діяльності

6985

5434

-1551

чистий прибуток (ефект від впровадження)

4889

3734

-1155

На підставі даних таблиці 17, розрахуємо коефіцієнти.

Таблиця 18 – Розрахунок коефіцієнтів оцінки витрат на підставі оптимізованих даних

Коефіцієнт

Значення

коефіцієнт покриття операційних витрат

1,27

коефіцієнт окупності операційних витрат

0,79

коефіцієнт покриття реалізованих операційних витрат

1,28

коефіцієнт окупності реалізованих виробничих витрат

0,78

коефіцієнт покриття постійних витрат

3,65

коефіцієнт окупності постійних витрат

0,27

коефіцієнт покриття адміністративних витрат

15,52

коефіцієнт окупності адміністративних витрат

0,06

коефіцієнт ефективності загальногосподарського управління

18,62

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління

0,07

коефіцієнт валової віддачі адміністративних витрат

0,05

коефіцієнт навантаження адміністративних витрат

14,65

коефіцієнт координації у співвідношенні операційних і адміністративних витрат

13,65

коефіцієнт координації адміністративних витрату співвідношенні в операційних витратах

0,07

коефіцієнт ефективності постійних витрат

4,38

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління і збуту продукції

0,07

коефіцієнт валової віддачі постійних витрат

0,23

коефіцієнт навантаження постійних витрат

3,44

коефіцієнт координації у співвідношенні змінних і постійних витрат

2,44

коефіцієнт координації у співвідношенні постійних і змінних витрат

0,41

коефіцієнт ефективності змінних витрат

1,79

коефіцієнт валової віддачі змінних витрат

0,56

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління в постійних витратах

0,10

коефіцієнт окупності змінних виробничих витрат

0,49

валова рентабельність змінних виробничих витрат

2,03

валова рентабельність чистого доходу

0,22

коефіцієнт окупності чистого доходу

4,52

коефіцієнт покриття операційних витрат

16,01

рентабельність операційних витрат

0,06

коефіцієнт покриття операційних витрат в процесі звичайної діяльності

16,01

рентабельність операційних витрат в процесі звичайної діяльності

0,06

коефіцієнт чистої окупності операційних витрат

22,87

чиста рентабельність операційних витрат

0,04

Для наочності наведемо діаграми, які характеризують ефективність формування витрат за 2005-2007 р.р. та за оптимізованими даними.

Рисунок 6 – Оцінка коефіцієнтів ефективності формування витрат

Рисунок 7- Оцінка коефіцієнтів окупності

Рисунок 8 – Оцінка коефіцієнтів рентабельності

Таким чином, запропонована структура витрат може забезпечити підвищення усіх оціночних критеріїв ефективності, окупності та рентабельності ТОВ ДП „Посад”.

Висновки

У курсовій роботі проведено аналіз коефіцієнтів, які характеризують ефективність формування витрат підприємства, визначено пропорції між змінними та постійними витратами на підставі аналізу беззбитковості, проведено прогнозування витрат.

Вивчаючи залежності між розрахунковими формулами, та, спираючись на попередні прогнозні розрахунки, можна виявити можливі резерви у формуванні витрат. Тобто для оптимального співвідношення між витратами та доходами та забезпечення нормальних показників рентабельності витрат, пропонується нова структура витрат ТОВ ДП, яка може забезпечити підвищення усіх оціночних критеріїв ефективності, окупності та рентабельності ТОВ „Посад”.Похожие страницы: