Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
В настоящее время всё большее число малых предприятий продают свои товары и услуги через Интернет Я считаю, что в настоящее время для повышения объемо...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Контрольно-кассовая техника (ККТ) более общее название кассовых аппаратов, объединяющие не только автономные машины но и компьютерно - кассовые компле...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В последние годы в российской юридической науке, в законодательстве и на практике все большее распространение получает подход, согласно которому юриди...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Почти в каждом номере ежедневных деловых изданий можно найти материал о намерении размещения, подготовке или итогах проведения IPO Что скрывается за э...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рисунок 2 відображає показники, які характеризують формування порогу рентабельності.

Рисунок 2 – Аналіз формування порогу рентабельності

Далі розглянемо графічний метод визначення точки беззбитковості, або порогу рентабельності. На систему координат наносяться лінії постійних витрат, змінних витрат, сукупних витрат та виручки. Точка беззбитковості буде знаходитися на перетинанні ліній сукупних витрат та виручки. На графіку по осі Х відображується відвантаження продукції у тис.грн., по осі У відображуються витрати ( з розподілом їх на змінні й постійні) та дохід у грошовому вимірнику.

Рисунок 3 – Графік беззбитковості ТОВ ДП «Посад» за 2007 рік

Отже, діяльність підприємства у 2007 році була прибуткова, тобто доход покрив усі операційні витрати, а беззбитковий обсяг будівництва мав бути 91878 грн., а фактично він склав 112858 грн.

Але, на підставі розрахунків таблиці 4 та проведеного аналізу беззбитковості, варто відмітити, що пропорція, у який знаходяться змінні та постійні витрати не раціональна. Тому, з метою оптимізації витрат проводиться розробка прогнозу витрат.

Відправною точкою для прогнозування є планування виконання робіт (продажів).

Прогноз продажів – це операційний прогноз, що містить інформацію про запланований обсяг продажів, ціну й очікуваний доход від реалізації продукції.

Таблиця 5- Прогноз виконання робіт

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

обсяг робіт, м3

32000

34000

39000

33000

138000

ціна за одиницю, грн.

1,15

1

0,9

1,1

-

доход від реалізації, грн.

36800

34000

35100

36300

142200

Основний вид діяльності ТОВ ДП «Посад» – будівельно-земляні роботи (копання котлованів, траншей).

Прогнозом продажів для ТОВ ДП «Посад» є обсяг виконаних робіт.

Добуток об'єму виробленого земельного ґрунту ( м3) і ціни за м3 (грн.) являє собою доход від реалізації (грн.).

Ціна за одиницю змінюється згідно з сезоном року, у якому виконуються роботи, тому в першому і четвертому кварталах ціна вище, ніж у другому і третьому кварталах.

Обсяг виконаних робіт збільшується в літні періоди року (2 і 3 квартали) і зменшується в зимові періоди року (1 і 4 квартали).

Виходячи з прогнозованого обсягу робіт і ціни за одиницю, доход від реалізації поквартально складе відповідно 36800, 34000, 35100, 36300грн.

Прогнозований обсяг робіт за рік складе 138000 м3 і доход, отриманий від реалізації 142200грн.

Прогноз використання матеріалів – це плановий документ, що визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми прогнозного періоду.

Вартість матеріалів, необхідних для виробництва продукції, визначається виходячи з обсягу виробництва, норми матеріальних витрат на одиницю продукції і методу оцінки матеріальних запасів.

Таблиця 6 - Прогноз використання матеріалів

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

обсяг робіт, м3

32000

34000

39000

33000

138000

матеріальні витрати на одиницю

2

2

2

2

виробнича необхідність у матеріалах

64000

68000

78000

66000

276000

середньозважена ціна за одиницю матеріалів, грн.

0,19

0,19

0,19

0,19

прямі матеріальні витрати на виробництво продукції, грн.

12160

12920

14820

12540

52440

Матеріальні витрати за одиницю ( м3) для будівельних організацій складає 2грн (паливо, запчастини, матеріали).

Середньозважена ціна прямих матеріальних витрат за одиницю матеріалів складе 0,19грн.

Плановані прямі матеріальні витрати за рік складуть 52440 грн при обсязі робіт 138000 м

Прогноз прямих витрат на оплату праці – це плановий документ, у якому відбиті витрати на оплату праці, необхідні для виробництва товарів чи послуг за прогнозний період.

Цей прогноз складається на основі даних прогнозу виконання робіт і встановлених технологічних норм праці на одиницю продукції і тарифної ставки робітників відповідної кваліфікації. Прогноз прямих витрат на оплату праці ТОВ ДП «Посад» представлений у таблиці 7.

Таблиця 7 - Прогноз прямих витрат на оплату праці

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

обсяг робіт, м

32000

34000

39000

33000

138000

витрати праці на одиницю, год.

0,25

0,25

0,25

0,25

-

загальні витрати праці,год.

8000

8500

9750

8250

-

тарифна ставка за годину, грн.

0,45

0,46

0,46

0,46

0,4575

загальні витрати на оплату праці

3600

3910

4485

3795

15790

у т.ч. зарплата

2 250

2 444

2 803

2 372

9870

відрахування

1 350

1 466

1 682

1 423

5920

Витрати на одиницю виконаних робіт складають 0,25 год. Cередня тарифна ставка 0,4575 грн. за одну годину роботи.

Загальні витрати на оплату праці складуть 15790 грн, з них відрахування в розмірі 37,5 % , що складає 5920 грн.

Планована сума витрат на оплату праці збільшиться через збільшення обсягу робіт.

Прогноз інших прямих витрат містить у собі прямі витрати, необхідні для виробництва за прогнозний період. Вони містять у собі витрати на відрядження, амортизацію та інші прямі витрати.

Таблиця 8 – Прогноз інших прямих витрат, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

амортизація

430

516

344

430

1720

відрядження

325

390

260

325

1300

інші

300

360

240

300

1200

усього інших прямих витрат

1055

1266

844

1055

4220Похожие страницы:

 1. Органiзацiя та ефективне регулювання готiвкового обiгу в Українi

  Реферат >> Астрономия
  ... i поточних заходiв щодо його ... готiвкового обiгу через удосконалення системи управлiння, подальшу лiбералiзацiю ... розробку та випуск вiтчизняноi технiки. У цих умовах значно зросли витрати банкiвської системи ... є сві­то­вий до­свід за­хи­с­ту гро­шей від під­роб­ки ...
 2. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ни та розробка пропозицій по удосконаленню системи фінансових ... з впровадження енергозберiгаючих заходiв для зменшення втрат ... управлiння; - концентрацiї фiнансових та товарних потокiв; - зниженню витрат ... прогнозованих світових цін на ЗПГ, витрат на ...
 3. Економіка підприємств. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... нвестування; удосконалення системи оподаткування; удосконалення механі ... світовому ринку ... витрат (-). Операційні витрати включають: адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати. витрати на збут – це витрати ... процес управлiння ... є розробка заходiв для ...
 4. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... системи фiнансування охоронооздоровчих заходiв ... системи управлiння охороннооздоровчими закладами, iнтенсивного розвитку мережi оздоровчих центрiв, пiдвищення ефективностi витрат ... ться розробкою, ... світовому оздоровчому рус ... це наукова система удосконалення тіла ...
 5. Державний бюджет і державний борг

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... єдина мiжнародна система функцiонального групування ... витрат; чiткого цiльового використання коштiв; облiку виконання запланованих в бюджетi заходiв ... та удосконалення структури управлiння. Необхiдною ... ів Світового банку, ... бізнесу шляхом розробки і виконання ці ...

Хочу больше похожих работ...