Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки
В Послании Президента Казахстана народу Казахстана "Стратегия "Казахстан-2030" на Новом этапе развития Казахстана" в качестве глав...полностью>>
Финансовые науки
В останні роки на Україні в певних аспектах розвиваються ринкові відносини, і це викликає зміни у всіх сферах нашого суспільства, в функціях управлінн...полностью>>
Финансовые науки
Дипломна робота на тему ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (на прикладі ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”) на 95 стор , 34 ри...полностью>>
Финансовые науки
Щоб виконати інноваційний проект, необхідні інвестиції Вони потрібні для компенсації витрат на розроблення інноваційного продукту та його просування н...полностью>>

Главная
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Розробка заходів з удосконалення системи управління витратами ТОВ ДП „Посад”

1 Аналіз ефективності формування витрат на підставі системи коефіцієнтів

Для аналізу витрат було розроблено систему оціночних коефіцієнтів за 2005, 2006 та 2007 роки за допомогою програми Excel.

Вихідною інформацією для аналізу ефективності формування витрат служать дані таблиці 1, таблиця 2 містить отримані дані.

Таблиця 1 – Вихідні дані для аналізу ефективності формування витрат

Показник

Значення показника

по роках, грн.

Відхилення

2005

2006

2007

у грн.

у %

до

2005 р.

до

2006 р.

до

2005 р.

до

2006 р.

дохід від реалізації

79704,47

116094,00

135429,00

55724,53

19335,00

169,91

116,65

чистий дохід

66420,39

96745,00

112857,50

46437,11

16112,50

169,91

116,65

собівартість

46919,17

68397,50

84514,15

37594,98

16116,65

180,13

123,56

у т.ч. постійна частина

8257,77

12448,35

17747,97

9490,20

5299,63

214,92

142,57

валовий прибуток

19501,22

28347,50

28343,35

8842,13

-4,15

145,34

99,99

інші операційні доходи

279,00

220,80

219,27

-59,73

-1,53

78,59

99,31

адміністративні витрати

5386,80

7452,70

9561,87

4175,07

2109,17

177,51

128,30

у т.ч. постійна частина

948,08

1214,79

2199,23

1251,15

984,44

231,97

181,04

інші операційні витрати

12579,20

13905,80

13566,93

987,73

-338,87

107,85

97,56

у т.ч. постійна частина

2062,99

3865,81

2889,76

826,77

-976,06

140,08

74,75

всього операційні витрати

64885,17

89756,00

107642,95

42757,78

17886,95

165,90

119,93

у т.ч. постійна частина

11268,84

17528,95

22836,96

11568,12

5308,01

202,66

130,28

у т.ч. змінна частина

53616,33

72227,05

84805,99

31189,66

12578,94

158,17

117,42

операційний прибуток

1814,22

7209,80

5433,82

3619,60

-1775,98

299,51

75,37

прибуток від звичайної діяльності

1814,22

7209,80

5433,82

3619,60

-1775,98

299,51

75,37

чистий прибуток

1074,67

4892,30

3733,82

2659,15

-1158,48

347,44

76,32

Рисунок 1 – Вихідні дані для аналізу ефективності формування витрат ТОВ ДП „Посад”.

На підставі даних складається програма розрахунку коефіцієнтів, розрахункові формули котрої наведені у таблиці 2.

Таблиця 2 – Розрахунок коефіцієнтів, які характеризують ефективність формування витрат за допомогою Excel-2003

Показник

Розрахунок по роках

2005

2006

2007

1

2

3

4

коефіцієнт покриття операційних витрат

B2/B13

C2/C13

D2/D13

коефіцієнт окупності операційних витрат

В13/В2

С13/С2

D13/D2

коефіцієнт покриття реалізованих операційних витрат

B3/B4

C3/C4

D3/D4

коефіцієнт окупності реалізованих виробничих витрат

B4/B3

C4/C3

D4/D3

коефіцієнт покриття постійних витрат

B3/B14

C3/C14

D3/D14

коефіцієнт окупності постійних витрат

B14/B3

C14/C3

D14/D3

коефіцієнт покриття адміністративних витрат

B3/B8

C3/C8

D3/D8

коефіцієнт окупності адміністративних витрат

B8/B3

C8/C3

D8/D3

коефіцієнт ефективності загальногосподарського управління

B2/B8

C2/C8

D2/D8

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління

B8/B13

C8/C13

D8/D13

коефіцієнт валової віддачі адміністративних витрат

B8/B2

C8/C2

D8/D2

коефіцієнт навантаження адміністративних витрат

B13/B8

C13/C8

D13/D8

коефіцієнт координації у співвідношенні операційних і адміністративних витрат

(B13-B8)/B8

(C13-C8)/C8

(D13-D8)/D8

коефіцієнт ефективності постійних витрат

B2/B14

C2/C14

D2/D14

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління і збуту продукції

(B8+B10)/B13

(C8+C10)/C13

(D8+D10)/D13

коефіцієнт валової віддачі постійних витрат

B13/(B8+B10)

C13/(C8+C10)

D13/(D8+D10)

коефіцієнт навантаження постійних витрат

B13/B14

C13/C14

D13/D14

коефіцієнт координації у співвідношенні змінних і постійних витрат

B15/B14

C15/C14

D15/D14

коефіцієнт координації у співвідношенні постійних і змінних витрат

B14/B15

C14/C15

D14/D15

коефіцієнт ефективності змінних витрат

B2/B15

C2/C15

D2/D15

коефіцієнт валової віддачі змінних витрат

B15/B2

C15/C2

D15/D2

коефіцієнт покриття витрат на збут

B3/B10

C3/C10

D3/D10

коефіцієнт окупності витрат на збут

B10/B3

C10/C3

D10/D3

коефіцієнт витратомісткості збутової діяльності

B10/B13

C10/C13

D10/D13

коефіцієнт навантаження витрат на збут

B13/B10

C13/C10

D13/D10

коефіцієнт координації у співвідношенні операційних витрат і витрат на збут

(B13-B10)/B10

(C13-C10)/C10

(D13-D10)/D10

коефіцієнт координації витрат на збут у співвідношенні в операційних витрат

B10/(B13-B10)

C10/(C13-C10)

D10/(D13-D10)

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління в постійних витратах

B9/B14

C9/C14

D9/D14

коефіцієнт витратомісткості збутової діяльності в постійних витратах

B11/B14

C11/C14

D11/D14

коефіцієнт координації у співвідношенні витрат на збут і адміністративних витрат

B10/B8

C10/C8

D10/D8

коефіцієнт координації у співвідношенні адміністративних витрат і витрат на збут

B8/B10

C8/C10

D8/D10

коефіцієнт окупності змінних виробничих витрат

(B4-B5)/B2

(C4-C5)/C2

(D4-D5)/D2

валова рентабельність змінних виробничих витрат

B2/(B4-B5)

C2/(C4-C5)

D2/(D4-D5)

валова рентабельність чистого доходу

B6/B3

C6/C3

D6/D3

коефіцієнт окупності чистого доходу

B3/B6

C3/C6

D3/D6

коефіцієнт покриття операційних витрат

B13/B16

C13/C16

D13/D16

рентабельність операційних витрат

B16/B13

C16/C13

D16/D13

коефіцієнт покриття операційних витрат в процесі звичайної діяльності

B13/B17

C13/C17

D13/D17

рентабельність операційних витрат в процесі звичайної діяльності

B17/B13

C17/C13

D17/D13

коефіцієнт чистої окупності операційних витрат

B13/B18

C13/C18

D13/D18

чиста рентабельність операційних витрат

B18/B13

C18/C13

D18/D13

Проводячи розрахунок за наведеними формулами, отримуємо значення коефіцієнтів, надані у таблиці.Похожие страницы: