Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Корінне поліпшення якості підготовки спеціалістів може бути забезпечене не тільки суттєвим удосконаленням методів навчання, але і надійним зворотнім з...полностью>>
Астрономия->Реферат
Актуальність дослідження. В складних умовах державотворення нагальною справою української спільноти виступає проблема виховання нової генерації. Перео...полностью>>
Астрономия->Реферат
Так, американська система морального виховання спирається на суверенність людської особистості, що діє за власним добрим спонуканням. Така позиція пот...полностью>>
Астрономия->Задача
1. Принцип системності, послідовності й наступності у вихованні. Виходить з того, що для формування свідомості, вироблення навичок і звичок поведінки ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

на тему:

Хвороби дихальної системи”

План

 1. Роль патогенетичних факторів, навколишнього середовища і шкідливих звичок у виникненні захворювань.

 2. Бронхіти. Визначення, причини виникнення класифікація.

 3. Паталогічні зміни в органах дихання та їх клінічні прояви.

 4. Пневмонія, визначення, причини виникнення, класифікація.

 5. Крупозна пневмонія, визначення, стадії, наслідки.

1. Недостатність дихання — це такий патологічний стан, при яко­му не підтримується нормальний газовий склад крові, а саме: не відбувається нормальна оксигенація крові, що протікає через леге­ні, й не забезпечується адекватне виведення вуглекислоти. Внаслі­док цього напруження О2 в артеріальній крові знижується (гіпоксе­мія), а вуглекислота нагромаджується в організмі (гіперкапнія).

Виділяють дві форми дихальної недостатності: гостру і хроніч­ну. Синдром гострої недостатності розвивається швидко — про­тягом хвилин, годин або днів і має схильність стрімко прогресува­ти.

Хронічна дихальна недостатність харак­теризується повільним наростанням гіпоксемії і гіперкапнії.

Зовнішнє дихання забезпечують три процеси: вентиляція аль­веол, перфузія крові через капіляри легень і дифузія газів (О2 і СО2) через альвеолярну стінку. Порушення кожного з цих про­цесів може спричинити дихальну недостатність.

2. Розрізняють гострий і хронічний бронхіт.

Серед етіологічних факторів гострого запалення бронхів пер­шочергового значення надають вірусам і бактеріям, які виклика­ють респіраторні захворювання.

Гострий бронхіт може бути самостійною нозологічною одини­цею або ж вторинним проявом низки інших хвороб (крупозної пне­вмонії, уремії). У слизовій бронхів розвиваються майже всі форми катарального запалення: серозне, гнійне, фібринозне, фібринозно-геморагічне, слизисте.

Запалення починається із слизової оболонки (ендобронхіт), потім переходить на м'язовий шар (ендомезобронхіт) і в термінальній фазі захоплює всі шари (панбронхіт). Звичайно, запальний про­цес може зупинитись у своєму розвитку на певному шарі.

3. Хронічне запалення бронхів проявляється в таких формах: а) хронічний слизистий або гнійний катар з атрофією слизової, кістозним переродженням залоз і метаплазією призматичного епіте­лію в багатошаровий плоский, б) хронічне продуктивне запалення з утворенням поліпів із грануляційної тканини (поліпозний хронічний бронхіт), в) деформація бронха при дозріванні грану­ляційної тканини, розростання сполучної тканини в м'язовому шарі, склероз і атрофія слизової (деформуючий хронічний бронхіт).

Хронічні бронхіти завжди супроводжуються порушенням дре­нажної функції бронхів, що спричиняє затримку їх вмісту у ниж­ніх відділах, закриття просвіту бронхіол і розвиток бронхолегеневих ускладнень (ателектаз, обструктивна емфізема, хронічна пневмонія, пневмофіброз).

4. Пневмонія — захворювання, яке об'єднує велику групу різ­номанітних за етіологією, патогенезом і морфологічною характе­ристикою запалень респіраторного відділу легень.

Існують три шляхи проникнення збудника пневмонії в легені: бронхогенний, гематогенний і лімфогенний. Перший з них має провідне значення. Спочатку запальний процес захоплює бронхі­оли, а потім поширюється на паренхіму легень (бронхопневмо­нія). Якщо запалення, здебільшого продуктивно-ексудативного характеру, переходить на міжальвеолярні перегородки, говорять про інтерстиціальну пневмонією.

5. Крупозна пневмонія у 95 % випадків викликається пневмо­коком Френкеля, рідше — диплобацилою Фрідлендера, стрепто­коком, стафілококом, паличкою Пфейфера.

Хвороба часто виникає в осіб з алкоголізмом, авітамінозами, серцевою недостатністю, хронічною перевтомою.

Пневмонія починається з не­великого вогнища серозного за­палення в задніх або задньобо­кових відділах легень навколо ко­лоній пневмококів. Запалення поширюється контактним шля­хом і досить швидко захоплює одну або кілька легеневих долей.

Ускладнення крупозної пневмонії поділяють на легеневі й позалегеневі. До перших належать карніфікація, бронхоектазія, абсцедування, гангрена. Позалегеневі ускладнення — це пнев­мококові запальні процеси в різних органах.


Похожие страницы:

 1. Професійні хвороби (2)

  Книга >> Медицина, здоровье
  ... їх перелік.Протипокази: хронічні захворювання дихальної системи, хронічні захворювання серцево-судинно ... ї і температурної чутливості.Важливу роль в патогенезі хвороби відіграють нейрогуморальні розлади. Низка експерементальних ...
 2. Невротичні розлади у хворих серцево-судинної системи

  Курсовая работа >> Психология
  ... ії порівнюють з "втечею від хвороби", а гіперногнозії - з "заглибленням в хворобу". "Усвідомлення хвороби", "внутрішня картиина" ... ій. Типовими функціональними синдромами порушень дихальної системи є гіпервентиляційний синдром, кашель "закочування" ...
 3. Історія хвороби Гостра пневмонія нез ясованолї етіології

  Реферат >> Астрономия
  ... Історія розвитку теперішньої хвороби. Перші ознаки хвороби з'явились 6 років тому ... ірну втому; - анамнез хвороби: Перші ознаки хвороби з'явились 6 років тому ... при захворюваннях дихальної системи, зокрема при пневмонії. 2)Знижена дихальна екскурсія легнь ...
 4. Процес дихання та його патології

  Реферат >> Астрономия
  ... і судини легень. Дихальні м'язи і дихальні рухи. Хвороби органів дихання. Функції дихальної системи. Кисень знаходиться в навколишньому ... ії в область, де їхня концентрація нижче. Хвороби дихальної системи Повсюдно, особливо в індустріально розвитих ...
 5. Фізична реабілітація дітей із затримкою психічного розвитку віком 6-8 років

  Курсовая работа >> Психология
  ... 23% – страждають на хвороби дихальної системи, в 19% уражена зорова система, 7% дітей хвор ... стан дітей страждаючих на хвороби дихальної системи, кількість хвор ... в контрольній – на 0%, страждаючих на хвороби дихальної системи в експериментальній групі на 30%, в ...

Хочу больше похожих работ...